Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Mattheus 10)
| Volgend hoofdstuk (Mattheus 12)


Mattheus 11

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 En het is geschied, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden.

KJV

1 And G2532 it came to pass G1096, when G3753 Jesus G2424 had made an end G5055 of commanding G1299 his G846 twelve G1427 disciples G3101, he departed G3327 thence G1564 to teach G1321 and G2532 to preach G2784 in G1722 their G846 cities G4172.

YLT

1 And it came to pass, when Jesus ended directing his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

WHNU

1 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S οτε G3753 ADV ετελεσεν G5055 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM διατασσων G1299 V-PAP-NSM τοις G3588 T-DPM δωδεκα G1427 A-NUI μαθηταις G3101 N-DPM αυτου G846 P-GSM μετεβη G3327 V-2AAI-3S εκειθεν G1564 ADV του G3588 T-GSM διδασκειν G1321 V-PAN και G2532 CONJ κηρυσσειν G2784 V-PAN εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF πολεσιν G4172 N-DPF αυτων G846 P-GPM

Darby

1 And it came to pass when Jesus had finished commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and preach in their cities.

TSK - Mattheus 11:1

 

1 John sends his disciples to Christ.

7 Christ's testimony concerning John.

16 The perverse judgment of the people.

20 Christ upbraids Chorazin, Bethsaida, and Capernaum;

25 and praising his Father's wisdom in revealing the Gospel to the simple,

28 he calls to him all such as feel the burden of their sins.

 

 

commanding.

Matt 28:20; Joh 15:10; Joh 15:14; Hand 1:2; Hand 10:42; 1Thess 4:2; 2Thess 3:6; 2Thess 3:10; 1Tim 6:14

he departed.

Matt 4:23; Matt 9:35; Jes 61:1-3; Mark 1:38; Mark 1:39; Luk 4:15-21; Luk 8:1; Hand 10:38

 

 

SV

2 En1  Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen;  1Luk 7:18;

KJV

2 Now G1161 when John G2491 had heard G191 in G1722 the prison G1201 the works G2041 of Christ G5547, he sent G3992 two G1417 of his G846 disciples G3101, Luk 7:18;

YLT

2 And John having heard in the prison the works of the Christ, having sent two of his disciples, Luk 7:18;

WHNU

2 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM ακουσας G191 V-AAP-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN δεσμωτηριω G1201 N-DSN τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM πεμψας G3992 V-AAP-NSM δια G1223 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM Luk 7:18;

Darby

2 But John, having heard in the prison the works of the Christ, sent by his disciples, Luk 7:18;

TSK - Mattheus 11:2

 

in.

Matt 4:12; Matt 14:3; Mark 6:17; Luk 3:19; Luk 7:18-23; Joh 3:24

he.

Matt 9:14; Joh 3:25-28; Joh 4:1; Hand 19:1-3

 

 

SV

3 En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?

KJV

3 And said G2036 unto him G846, Art G1488 thou G4771 he that should come G2064, or G2228 do we look G4328 for another G2087?

YLT

3 said to him, `Art thou He who is coming, or for another do we look?'

WHNU

3 ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM η G2228 PRT ετερον G2087 A-ASM προσδοκωμεν G4328 V-PAI-1P

Darby

3 and said to him, Art *thou* the coming [one] ? or are we to wait for another?

TSK - Mattheus 11:3

 

Art.

Matt 2:2-6; Gen 3:15; Gen 12:3; Gen 49:10; Num 24:17; Deut 18:15-18; Ps 2:6-12

Ps 110:1-5; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 9:7; Jer 23:5; Jer 23:6; Ezech 34:23; Ezech 34:24; Dan 9:24-26

Hos 3:5; Joel 2:28-32; Amos 9:11; Amos 9:12; Obadja 1:21; Micha 5:2; Zef 3:14-17

Haggai 2:7; Zach 9:9; Mal 3:1; Mal 4:2; Joh 4:21; Joh 7:31; Joh 7:41; Joh 7:42

he that.  See

Matt 21:5; Matt 21:9; Mark 11:9; Luk 19:38; Joh 16:14; Joh 12:13; Hebr 10:37

 

 

SV

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet:

KJV

4 Jesus G2424 answered G611 and G2532 said G2036 unto them G846, Go G4198 and shew G518 John G2491 again G518 those things which G3739 ye do hear G191 and G2532 see G991:

YLT

4 And Jesus answering said to them, `Having gone, declare to John the things that ye hear and see,

WHNU

4 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM πορευθεντες G4198 V-AOP-NPM απαγγειλατε G518 V-AAM-2P ιωαννη G2491 N-DSM α G3739 R-APN ακουετε G191 V-PAI-2P και G2532 CONJ βλεπετε G991 V-PAI-2P

Darby

4 And Jesus answering said to them, Go, report to John what ye hear and see.

TSK - Mattheus 11:4

 

4

 

 

SV

5 De2 3 4 5  blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.     2Jes 29:18;  3Jes 35:5;  4Jes 61:1;  5Luk 4:18;  [Jes 35:6]; [Matt 15:30];

KJV

5 The blind G5185 receive their sight G308, and G2532 the lame G5560 walk G4043, the lepers G3015 are cleansed G2511, and G2532 the deaf G2974 hear G191, the dead G3498 are raised up G1453, and G2532 the poor G4434 have the gospel preached to them G2097. Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 61:1; Luk 4:18; [Jes 35:6]; [Matt 15:30];

YLT

5 blind receive sight, and lame walk, lepers are cleansed, and deaf hear, dead are raised, and poor have good news proclaimed, Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 61:1; Luk 4:18; [Jes 35:6]; [Matt 15:30];

WHNU

5 τυφλοι G5185 A-NPM αναβλεπουσιν G308 V-PAI-3P και G2532 CONJ χωλοι G5560 A-NPM περιπατουσιν G4043 V-PAI-3P λεπροι G3015 A-NPM καθαριζονται G2511 V-PPI-3P και G2532 CONJ κωφοι G2974 A-NPM ακουουσιν G191 V-PAI-3P και G2532 CONJ νεκροι G3498 A-NPM εγειρονται G1453 V-PPI-3P και G2532 CONJ πτωχοι G4434 A-NPM ευαγγελιζονται G2097 V-PPI-3P Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 61:1; Luk 4:18; [Jes 35:6]; [Matt 15:30];

Darby

5 Blind [men] see and lame walk; lepers are cleansed, and deaf hear; and dead are raised, and poor have glad tidings preached to them: Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 61:1; Luk 4:18; [Jes 35:6]; [Matt 15:30];

TSK - Mattheus 11:5

 

blind.

Matt 9:30; Ps 146:8; Jes 29:18; Jes 35:4-6; Jes 42:6; Jes 42:7; Luk 4:18; Luk 7:21; Luk 7:22

Joh 2:23; Joh 3:2; Joh 5:36; Joh 10:25; Joh 10:38; Joh 14:11; Joh 14:12; Hand 2:22; Hand 4:9; Hand 4:10

the lame.

Matt 15:30; Matt 15:31; Matt 21:14; Hand 3:2-8; Hand 14:8-10

the lepers.

Matt 8:1-4; Matt 10:8; 2Kon 5:7; 2Kon 5:14

the deaf.

Jes 43:8; Mark 7:37; Mark 9:25

the dead.

Matt 9:24; Matt 9:25; Luk 7:14-16; Luk 7:22; Joh 11:43; Joh 11:44

the poor.

Matt 5:3; Ps 22:26; Ps 72:12; Ps 72:13; Jes 61:1-3; Jes 66:2; Zach 11:7; Luk 4:18

Jas 2:5

 

 

SV

6 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. [1Kor 1:23];

KJV

6 And G2532 blessed G3107 is G2076 [he], whosoever G3739 shall G4624 not G3362 be offended G4624 in G1722 me G1698. [1Kor 1:23];

YLT

6 and happy is he who may not be stumbled in me.' [1Kor 1:23];

WHNU

6 και G2532 CONJ μακαριος G3107 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ος G3739 R-NSM εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N σκανδαλισθη G4624 V-APS-3S εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS [1Kor 1:23];

Darby

6 and blessed is whosoever shall not be offended in me. [1Kor 1:23];

TSK - Mattheus 11:6

 

blessed.

Matt 5:3-12; Ps 1:1; Ps 1:2; Ps 32:1; Ps 32:2; Ps 119:1; Luk 11:27; Luk 11:28

whosoever.

Matt 13:55-57; Matt 15:12-14; Matt 18:7; Matt 24:10; Matt 26:31; Jes 8:14; Jes 8:15; Luk 2:34

Luk 4:23-29; Joh 6:60; Joh 6:61; Joh 6:66; Joh 7:41; Joh 7:42; Rom 9:32; Rom 9:33; 1Kor 1:22; 1Kor 1:23; 1Kor 2:14

Gal 5:11; 1Petr 2:8

 

 

SV

7 Als6  nu dezen heengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder bewogen wordt?  6Luk 7:24;  [Efez 4:14];

KJV

7 And G1161 as G5130 they departed G4198, Jesus G2424 began G756 to say G3004 unto the multitudes G3793 concerning G4012 John G2491, What G5101 went ye G1831 out into G1519 the wilderness G2048 to see G2300? A reed G2563 shaken G4531 with G5259 the wind G417? Luk 7:24; [Efez 4:14];

YLT

7 And as they are going, Jesus began to say to the multitudes concerning John, `What went ye out to the wilderness to view? --a reed shaken by the wind? Luk 7:24; [Efez 4:14];

WHNU

7 τουτων G5130 D-GPM δε G1161 CONJ πορευομενων G4198 V-PNP-GPM ηρξατο G756 V-ADI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγειν G3004 V-PAN τοις G3588 T-DPM οχλοις G3793 N-DPM περι G4012 PREP ιωαννου G2491 N-GSM τι G5101 I-ASN εξηλθατε G1831 V-AAI-2P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ερημον G2048 A-ASF θεασασθαι G2300 V-ADN καλαμον G2563 N-ASM υπο G5259 PREP ανεμου G417 N-GSM σαλευομενον G4531 V-PPP-ASM Luk 7:24; [Efez 4:14];

Darby

7 But as they went [away] , Jesus began to say to the crowds concerning John, What went ye out into the wilderness to see? a reed moved about by the wind? Luk 7:24; [Efez 4:14];

TSK - Mattheus 11:7

 

Jesus.

Lu 7:24-30

What.

Matt 3:1-3; Matt 3:5; Matt 21:25; Mark 1:3-5; Luk 3:3-7; Luk 8:18; Joh 1:38; Joh 5:35

A reed.

Gen 49:4; 2Kor 1:17; 2Kor 1:18; Efez 4:14; Jak 1:6

 

 

SV

8 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte [klederen] dragen, zijn in der koningen huizen.

KJV

8 But G235 what G5101 went ye out G1831 for to see G1492? A man G444 clothed G294 in G1722 soft G3120 raiment G2440? behold G2400, they that wear G5409 soft G3120 [clothing] are G1526 in G1722 kings' G935 houses G3624.

YLT

8 `But what went ye out to see? --a man clothed in soft garments? lo, those wearing the soft things are in the kings' houses.

WHNU

8 αλλα G235 CONJ τι G5101 I-ASN εξηλθατε G1831 V-AAI-2P ιδειν G1492 V-2AAN ανθρωπον G444 N-ASM εν G1722 PREP μαλακοις G3120 A-DPN ημφιεσμενον G294 V-RPP-ASM ιδου G2400 V-2AAM-2S οι G3588 T-NPM τα G3588 T-APN μαλακα G3120 A-APN φορουντες G5409 V-PAP-NPM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM οικοις G3624 N-DPM των G3588 T-GPM βασιλεων G935 N-GPM  εισιν G1526 V-PXI-3P

Darby

8 But what went ye out to see? a man clothed in delicate raiment? behold, those who wear delicate things are in the houses of kings.

TSK - Mattheus 11:8

 

A man.

Matt 3:4; 2Kon 1:8; Jes 20:2; Zach 13:4; 1Kor 4:11; 2Kor 11:27; Openb 11:3

 

 

SV

9 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet.

KJV

9 But G235 what G5101 went ye out G1831 for to see G1492? A prophet G4396? yea G3483, I say G3004 unto you G5213, and G2532 more G4055 than a prophet G4396.

YLT

9 `But what went ye out to see? --a prophet? yes, I say to you, and more than a prophet,

WHNU

9 αλλα G235 CONJ τι G5101 I-ASN εξηλθατε G1831 V-AAI-2P  προφητην G4396 N-ASM ιδειν G1492 V-2AAN ιδειν G1492 V-2AAN προφητην G4396 N-ASM ναι G3483 PRT λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ περισσοτερον G4053 A-NSN-C προφητου G4396 N-GSM

Darby

9 But what went ye out to see? a prophet? Yea, I say to you, and more than a prophet:

TSK - Mattheus 11:9

 

A prophet.

Matt 11:13; Matt 11:14; Matt 14:5; Matt 17:12; Matt 17:13; Matt 21:24-26; Mark 9:11-13; Luk 1:15-17; Luk 1:76

 

 

SV

10 Want deze is het, van dewelken geschreven staat: Ziet,7 8 9  Ik zende Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal voor U heen.    7Mal 3:1;  8Mark 1:2;  9Luk 7:27;  [Joh 3:28];

KJV

10 For G1063 this G3778 is G2076 [he], of G4012 whom G3739 it is written G1125, Behold G2400, I G1473 send G649 my G3450 messenger G32 before G4253 thy G4675 face G4383, which G3739 shall prepare G2680 thy G4675 way G3598 before G1715 thee G4675. Mal 3:1; Mark 1:2; Luk 7:27; [Joh 3:28];

YLT

10 for this is he of whom it hath been written, Lo, I do send My messenger before thy face, who shall prepare thy way before thee. Mal 3:1; Mark 1:2; Luk 7:27; [Joh 3:28];

WHNU

10 ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S περι G4012 PREP ου G3739 R-GSM γεγραπται G1125 V-RPI-3S ιδου G2400 V-2AAM-2S εγω G1473 P-1NS αποστελλω G649 V-PAI-1S τον G3588 T-ASM αγγελον G32 N-ASM μου G3450 P-1GS προ G4253 PREP προσωπου G4383 N-GSN σου G4675 P-2GS ος G3739 R-NSM κατασκευασει G2680 V-FAI-3S την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF σου G4675 P-2GS εμπροσθεν G1715 PREP σου G4675 P-2GS Mal 3:1; Mark 1:2; Luk 7:27; [Joh 3:28];

Darby

10 this is he of whom it is written, Behold, *I* send my messenger before thy face, who shall prepare thy way before thee. Mal 3:1; Mark 1:2; Luk 7:27; [Joh 3:28];

TSK - Mattheus 11:10

 

Matt 3:3; Jes 40:3; Mal 3:1; Mal 4:5; Mark 1:2; Luk 7:26; Luk 7:27; Joh 1:23

 

 

SV

11 Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij.

KJV

11 Verily G281 I say G3004 unto you G5213, Among G1722 them that are born G1084 of women G1135 there hath G1453 not G3756 risen G1453 a greater than G3187 John G2491 the Baptist G910: notwithstanding G1161 he that is least G3398 in G1722 the kingdom G932 of heaven G3772 is G2076 greater than G3187 he G846.

YLT

11 Verily I say to you, there hath not risen, among those born of women, a greater than John the Baptist, but he who is least in the reign of the heavens is greater than he.

WHNU

11 αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ουκ G3756 PRT-N εγηγερται G1453 V-RPI-3S εν G1722 PREP γεννητοις G1084 A-DPM γυναικων G1135 N-GPF μειζων G3187 A-NSM-C ιωαννου G2491 N-GSM του G3588 T-GSM βαπτιστου G910 N-GSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ μικροτερος G3398 A-NSM-C εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF βασιλεια G932 N-DSF των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM μειζων G3187 A-NSM-C αυτου G846 P-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

11 Verily I say to you, that there is not arisen among [the] born of women a greater than John the baptist. But he who is a little one in the kingdom of the heavens is greater than he.

TSK - Mattheus 11:11

 

born.

Job 14:1; Job 14:4; Job 15:14; Job 25:4; Ps 51:5; Efez 2:3

a greater.

Matt 3:11; 1Sam 2:30; Luk 1:15; Luk 7:28; Joh 5:35

he that.

Matt 5:19; Jes 30:26; Zach 12:8; Luk 9:48; Joh 1:15; Joh 1:27; Joh 3:30; 1Kor 6:4

1Kor 15:9; Efez 3:8

greater.

Joh 7:39; Joh 10:41; Rom 16:25; Rom 16:26; Kol 1:26; Kol 1:27; 2Tim 1:10; Hebr 11:40

1Pe 1:10

 

 

SV

12 En10  van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.  10Luk 16:16;

KJV

12 And G1161 from G575 the days G2250 of John G2491 the Baptist G910 until G2193 now G737 the kingdom G932 of heaven G3772 suffereth violence G971, and G2532 the violent G973 take G726 it G846 by force G726.1

  1suffereth…: or, is gotten by force, and they that thrust men  Luk 16:16;

YLT

12 `And, from the days of John the Baptist till now, the reign of the heavens doth suffer violence, and violent men do take it by force, Luk 16:16;

WHNU

12 απο G575 PREP δε G1161 CONJ των G3588 T-GPF ημερων G2250 N-GPF ιωαννου G2491 N-GSM του G3588 T-GSM βαπτιστου G910 N-GSM εως G2193 CONJ αρτι G737 ADV η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM βιαζεται G971 V-PPI-3S και G2532 CONJ βιασται G973 N-NPM αρπαζουσιν G726 V-PAI-3P αυτην G846 P-ASF Luk 16:16;

Darby

12 But from the days of John the baptist until now, the kingdom of the heavens is taken by violence, and [the] violent seize on it. Luk 16:16;

TSK - Mattheus 11:12

 

from.

Matt 21:23-32; Luk 7:29; Luk 7:30; Luk 13:24; Luk 16:16; Joh 6:27; Efez 6:11-13

Php 2:12

suffereth violence, and the violent take.  or, is gotten byforce, and they that thrust men take, etc.

 

 

SV

13 Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.

KJV

13 For G1063 all G3956 the prophets G4396 and G2532 the law G3551 prophesied G4395 until G2193 John G2491.

YLT

13 for all the prophets and the law till John did prophesy,

WHNU

13 παντες G3956 A-NPM γαρ G1063 CONJ οι G3588 T-NPM προφηται G4396 N-NPM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM νομος G3551 N-NSM εως G2193 CONJ ιωαννου G2491 N-GSM επροφητευσαν G4395 V-AAI-3P

Darby

13 For all the prophets and the law have prophesied unto John.

TSK - Mattheus 11:13

 

Matt 5:17; Matt 5:18; Mal 4:6; Luk 24:27; Luk 24:44; Joh 5:46; Joh 5:47; Hand 3:22-24; Hand 13:27

Ro 3:21

 

 

SV

14 En11 12  zo gij het wilt aannemen, hij is Elías, die komen zou.   11Mal 4:5;  12Luk 1:17;  [Matt 17:10]; [Mark 9:11]; [Luk 1:16];

KJV

14 And G2532 if G1487 ye will G2309 receive G1209 [it], this G846 is G2076 Elias G2243, which G3588 was for G3195 to come G2064. Mal 4:5; Luk 1:17; [Matt 17:10]; [Mark 9:11]; [Luk 1:16];

YLT

14 and if ye are willing to receive [it] , he is Elijah who was about to come; Mal 4:5; Luk 1:17; [Matt 17:10]; [Mark 9:11]; [Luk 1:16];

WHNU

14 και G2532 CONJ ει G1487 COND θελετε G2309 V-PAI-2P δεξασθαι G1209 V-ADN αυτος G846 P-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ηλιας G2243 N-NSM ο G3588 T-NSM μελλων G3195 V-PAP-NSM ερχεσθαι G2064 V-PNN Mal 4:5; Luk 1:17; [Matt 17:10]; [Mark 9:11]; [Luk 1:16];

Darby

14 And if ye will receive it, this is Elias, who is to come. Mal 4:5; Luk 1:17; [Matt 17:10]; [Mark 9:11]; [Luk 1:16];

TSK - Mattheus 11:14

 

if.

Ezech 2:5; Ezech 3:10; Ezech 3:11; Joh 16:12; 1Kor 3:2

this.

Matt 17:10-13; Mal 4:5; Mark 9:11-13; Luk 1:17; Joh 1:21-23; Openb 20:4

 

 

SV

15 Wie oren heeft om te horen, die hore.

KJV

15 He that hath G2192 ears G3775 to hear G191, let him hear G191.

YLT

15 he who is having ears to hear--let him hear.

WHNU

15 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM ωτα G3775 N-APN ακουετω G191 V-PAM-3S

Darby

15 He that has ears to hear, let him hear.

TSK - Mattheus 11:15

 

Matt 13:9; Matt 13:43; Mark 4:9; Mark 4:23; Mark 7:16; Luk 8:8; Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:29; Openb 3:6; Openb 3:13; Openb 3:22

 

 

SV

16 Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het13  is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen.  13Luk 7:31;

KJV

16 But G1161 whereunto G5101 shall I liken G3666 this G5026 generation G1074? It is G2076 like G3664 unto children G3808 sitting G2521 in G1722 the markets G58, and G2532 calling G4377 unto their G846 fellows G2083, Luk 7:31;

YLT

16 `And to what shall I liken this generation? it is like little children in market-places, sitting and calling to their comrades, Luk 7:31;

WHNU

16 τινι G5101 I-DSN δε G1161 CONJ ομοιωσω G3666 V-FAI-1S την G3588 T-ASF γενεαν G1074 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF ομοια G3664 A-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S παιδιοις G3813 N-DPN καθημενοις G2521 V-PNP-DPM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF αγοραις G58 N-DPF α G3739 R-NPN προσφωνουντα G4377 V-PAP-NPN τοις G3588 T-DPN ετεροις G2087 A-DPN Luk 7:31;

Darby

16 But to whom shall I liken this generation? It is like children sitting in the markets, which, calling to their companions, Luk 7:31;

TSK - Mattheus 11:16

 

whereunto.

Klaagl 2:13; Mark 4:30; Luk 13:18

this.

Matt 12:34; Matt 23:36; Matt 24:34

It is.

Lu 7:31-35

 

 

SV

17 En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.

KJV

17 And G2532 saying G3004, We have piped G832 unto you G5213, and G2532 ye have G3738 not G3756 danced G3738; we have mourned G2354 unto you G5213, and G2532 ye have G2875 not G3756 lamented G2875.

YLT

17 and saying, We piped unto you, and ye did not dance, we lamented to you, and ye did not smite the breast.

WHNU

17 λεγουσιν G3004 V-PAP-DPM ηυλησαμεν G832 V-AAI-1P υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ωρχησασθε G3738 V-ADI-2P εθρηνησαμεν G2354 V-AAI-1P και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εκοψασθε G2875 V-AMI-2P

Darby

17 say, We have piped to you, and ye have not danced: we have mourned to you, and ye have not wailed.

TSK - Mattheus 11:17

 

We.

Jes 28:9-13; 1Kor 9:19-23

piped.

Matt 9:15; Matt 9:23; 1Kon 1:40; Jes 30:29; Jer 9:17-20; Jer 31:4; Luk 15:25

 

 

SV

18 Want14 15  Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel.   14Matt 3:4;  15Mark 1:6;

KJV

18 For G1063 John G2491 came G2064 neither G3383 eating G2068 nor G3383 drinking G4095, and G2532 they say G3004, He hath G2192 a devil G1140. Matt 3:4; Mark 1:6;

YLT

18 `For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a demon; Matt 3:4; Mark 1:6;

WHNU

18 ηλθεν G2064 V-2AAI-3S γαρ G1063 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM μητε G3383 CONJ εσθιων G2068 V-PAP-NSM μητε G3383 CONJ πινων G4095 V-PAP-NSM και G2532 CONJ λεγουσιν G3004 V-PAI-3P δαιμονιον G1140 N-ASN εχει G2192 V-PAI-3S Matt 3:4; Mark 1:6;

Darby

18 For John has come neither eating nor drinking, and they say, He has a demon. Matt 3:4; Mark 1:6;

TSK - Mattheus 11:18

 

John.

Matt 3:4; Jer 15:17; Jer 16:8; Jer 16:9; Luk 1:15; 1Kor 9:27

He.

Matt 10:25; 2Kon 9:11; Jer 29:26; Hos 9:7; Joh 7:20; Joh 8:48; Joh 10:20

Ac 26:24

 

 

SV

19 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, [Die] een vraat en wijnzuiper [is], een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen.

KJV

19 The Son G5207 of man G444 came G2064 eating G2068 and G2532 drinking G4095, and G2532 they say G3004, Behold G2400 a man G444 gluttonous G5314, and G2532 a winebibber G3630, a friend G5384 of publicans G5057 and G2532 sinners G268. But G2532 wisdom G4678 is justified G1344 of G575 her G846 children G5043.

YLT

19 the Son of Man came eating and drinking, and they say, Lo, a man, a glutton, and a wine-drinker, a friend of tax-gatherers and sinners, and wisdom was justified of her children.'

WHNU

19 ηλθεν G2064 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εσθιων G2068 V-PAP-NSM και G2532 CONJ πινων G4095 V-PAP-NSM και G2532 CONJ λεγουσιν G3004 V-PAI-3P ιδου G2400 V-2AAM-2S ανθρωπος G444 N-NSM φαγος G5314 N-NSM και G2532 CONJ οινοποτης G3630 N-NSM τελωνων G5057 N-GPM φιλος G5384 A-NSM και G2532 CONJ αμαρτωλων G268 A-GPM και G2532 CONJ εδικαιωθη G1344 V-API-3S η G3588 T-NSF σοφια G4678 N-NSF απο G575 PREP των G3588 T-GPN εργων G2041 N-GPN αυτης G846 P-GSF

Darby

19 The Son of man has come eating and drinking, and they say, Behold, a man [that is] eating and wine-drinking, a friend of tax-gatherers, and of sinners: --and wisdom has been justified by her children.

TSK - Mattheus 11:19

 

came.

Luk 5:29; Luk 5:30; Luk 7:34; Luk 7:36; Luk 14:1; Joh 2:2; Joh 12:2-8; Rom 15:2

a friend.

Matt 9:10; Matt 9:11; Luk 15:1; Luk 15:2; Luk 19:7

But.

Ps 92:5; Ps 92:6; Spr 17:24; Luk 7:29; Luk 7:35; 1Kor 1:24-29; Efez 3:8-10

Openb 5:11-14; Openb 7:12

 

 

SV

20 Toen16  begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.  16Luk 10:13;

KJV

20 Then G5119 began he G756 to upbraid G3679 the cities G4172 wherein G1722 G3739 most G4118 of his G846 mighty works G1411 were done G1096, because G3754 they repented G3340 not G3756: Luk 10:13;

YLT

20 Then began he to reproach the cities in which were done most of his mighty works, because they did not reform. Luk 10:13;

WHNU

20 τοτε G5119 ADV ηρξατο G756 V-ADI-3S ονειδιζειν G3679 V-PAN τας G3588 T-APF πολεις G4172 N-APF εν G1722 PREP αις G3739 R-DPF εγενοντο G1096 V-2ADI-3P αι G3588 T-NPF πλεισται G4118 A-NPF δυναμεις G1411 N-NPF αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N μετενοησαν G3340 V-AAI-3P Luk 10:13;

Darby

20 Then began he to reproach the cities in which most of his works of power had taken place, because they had not repented. Luk 10:13;

TSK - Mattheus 11:20

 

began.

Lu 10:13-15

upbraid.

Ps 81:11-13; Jes 1:2-5; Micha 6:1-5; Mark 9:19; Mark 16:14; Jak 1:5

because.

Matt 12:41; Matt 21:28-32; Jer 8:6; Hand 17:20; 2Tim 2:25; 2Tim 2:26; Openb 2:21; Openb 9:20; Openb 9:21

Openb 16:9; Openb 16:11

 

 

SV

21 Wee u, Chórazin! wee u Bethsáïda! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak17 18 19  en as bekeerd hebben.    172Sam 13:19;  182Kon 6:30;  192Kon 19:1;

KJV

21 Woe G3759 unto thee G4671, Chorazin G5523! woe G3759 unto thee G4671, Bethsaida G966! for G3754 if G1487 the mighty works G1411, which G3588 were done G1096 in G1722 you G5213, had been done G1096 in G1722 Tyre G5184 and G2532 Sidon G4605, they would have repented G3340 long ago G302 G3819 in G1722 sackcloth G4526 and G2532 ashes G4700. 2Sam 13:19; 2Kon 6:30; 2Kon 19:1;

YLT

21 `Woe to thee, Chorazin! woe to thee, Bethsaida! because, if in Tyre and Sidon had been done the mighty works that were done in you, long ago in sackcloth and ashes they had reformed; 2Sam 13:19; 2Kon 6:30; 2Kon 19:1;

WHNU

21 ουαι G3759 INJ σοι G4671 P-2DS χοραζιν G5523 N-PRI ουαι G3759 INJ σοι G4671 P-2DS βηθσαιδα G966 N-PRI οτι G3754 CONJ ει G1487 COND εν G1722 PREP τυρω G5184 N-DSF και G2532 CONJ σιδωνι G4605 N-DSF εγενοντο G1096 V-2ADI-3P αι G3588 T-NPF δυναμεις G1411 N-NPF αι G3588 T-NPF γενομεναι G1096 V-2ADP-NPF εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP παλαι G3819 ADV αν G302 PRT εν G1722 PREP σακκω G4526 N-DSM και G2532 CONJ σποδω G4700 N-DSM μετενοησαν G3340 V-AAI-3P 2Sam 13:19; 2Kon 6:30; 2Kon 19:1;

Darby

21 Woe to thee, Chorazin! woe to thee Bethsaida! for if the works of power which have taken place in you, had taken place in Tyre and Sidon, they had long ago repented in sackcloth and ashes. 2Sam 13:19; 2Kon 6:30; 2Kon 19:1;

TSK - Mattheus 11:21

 

Woe.

Matt 18:7; Matt 23:13-29; Matt 26:24; Jer 13:27; Luk 11:42-52; Judas 1:11

Bethsaida.

Mark 6:45; Mark 8:22; Luk 9:10; Joh 1:44; Joh 12:21

for.

Matt 12:41; Matt 12:42; Ezech 3:6; Ezech 3:7; Hand 13:44-48; Hand 28:25-28

repented.

Job 42:6; Joh 3:5-10

 

 

SV

22 Doch20  Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.  20Matt 10:15;

KJV

22 But G4133 I say G3004 unto you G5213, It shall be G2071 more tolerable G414 for Tyre G5184 and G2532 Sidon G4605 at G1722 the day G2250 of judgment G2920, than G2228 for you G5213. Matt 10:15;

YLT

22 but I say to you, to Tyre and Sidon it shall be more tolerable in a day of judgment than for you. Matt 10:15;

WHNU

22 πλην G4133 ADV λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP τυρω G5184 N-DSF και G2532 CONJ σιδωνι G4605 N-DSF ανεκτοτερον G414 A-NSN-C εσται G2071 V-FXI-3S εν G1722 PREP ημερα G2250 N-DSF κρισεως G2920 N-GSF η G2228 PRT υμιν G5213 P-2DP Matt 10:15;

Darby

22 But I say to you, that it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in judgment-day than for you. Matt 10:15;

TSK - Mattheus 11:22

 

It shall.

Matt 11:24; Matt 10:15; Luk 10:14; Luk 12:47; Luk 12:48; Hebr 2:3; Hebr 6:4-8; Hebr 10:26-31

Tyre.

Jes 23:1-18; Jer 25:22; Jer 27:3; Ezech 26:1-28; Ezech 29:18; Amos 1:9; Amos 1:10

Zach 9:2; Zach 9:3

the day.

Matt 12:36; 2Petr 2:9; 2Petr 3:7; 1Joh 4:17

 

 

SV

23 En gij, Kapérnaüm! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sódom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.

KJV

23 And G2532 thou G4771, Capernaum G2584, which G3588 art exalted G5312 unto G2193 heaven G3772, shalt be brought down G2601 to G2193 hell G86: for G3754 if G1487 the mighty works G1411, which G3588 have been done G1096 in G1722 thee G4671, had been done G1096 in G1722 Sodom G4670, it would have remained G302 G3306 until G3360 this day G4594.

YLT

23 `And thou, Capernaum, which unto the heaven wast exalted, unto hades shalt be brought down, because if in Sodom had been done the mighty works that were done in thee, it had remained unto this day;

WHNU

23 και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS καφαρναουμ G2584 N-PRI μη G3361 PRT-N εως G2193 CONJ ουρανου G3772 N-GSM υψωθηση G5312 V-FPI-2S εως G2193 CONJ αδου G86 N-GSM καταβηση G2597 V-FDI-2S οτι G3754 CONJ ει G1487 COND εν G1722 PREP σοδομοις G4670 N-DPN εγενηθησαν G1096 V-AOI-3P αι G3588 T-NPF δυναμεις G1411 N-NPF αι G3588 T-NPF γενομεναι G1096 V-2ADP-NPF εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS εμεινεν G3306 V-AAI-3S αν G302 PRT μεχρι G3360 ADV της G3588 T-GSF σημερον G4594 ADV

Darby

23 And *thou*, Capernaum, who hast been raised up to heaven, shalt be brought down even to hades. For if the works of power which have taken place in thee, had taken place in Sodom, it had remained until this day.

TSK - Mattheus 11:23

 

Capernaum.

Matt 4:13; Matt 8:5; Matt 17:24; Luk 4:23; Joh 4:46-54

which art.

Jes 14:13-15; Klaagl 2:1; Ezech 28:12-19; Ezech 31:16; Ezech 31:17; Obadja 1:4; Luk 14:11

2Pe 2:4-9

in Sodom.

Gen 13:13; Gen 19:24; Gen 19:25; Ezech 16:48-50; Judas 1:7; Openb 11:8

 

 

SV

24 Doch Ik zeg u, dat21  het den lande van Sódom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u.  21Matt 10:15;

KJV

24 But G4133 I say G3004 unto you G5213, That G3754 it shall be G2071 more tolerable G414 for the land G1093 of Sodom G4670 in G1722 the day G2250 of judgment G2920, than G2228 for thee G4671. Matt 10:15;

YLT

24 but I say to you, to the land of Sodom it shall be more tolerable in a day of judgment than to thee.' Matt 10:15;

WHNU

24 πλην G4133 ADV λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ γη G1093 N-DSF σοδομων G4670 N-GPN ανεκτοτερον G414 A-NSN-C εσται G2071 V-FXI-3S εν G1722 PREP ημερα G2250 N-DSF κρισεως G2920 N-GSF η G2228 PRT σοι G4671 P-2DS Matt 10:15;

Darby

24 But I say to you, that it shall be more tolerable for [the] land of Sodom in judgment-day than for thee. Matt 10:15;

TSK - Mattheus 11:24

 

more.

Matt 11:22; Matt 10:15; Klaagl 4:6; Mark 6:11; Luk 10:12

 

 

SV

25 In22  dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat23 24 25 26 27  Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.       22Luk 10:21;  23Job 5:12;  24Jes 29:14;  25Luk 10:21;  261Kor 1:19;  271Kor 2:7-8;  [Matt 13:11]; [Matt 16:17]; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [1Kor 1:21]; [1Kor 2:8];

KJV

25 At G1722 that G1565 time G2540 Jesus G2424 answered G611 and said G2036, I thank G1843 thee G4671, O Father G3962, Lord G2962 of heaven G3772 and G2532 earth G1093, because G3754 thou hast hid G613 these things G5023 from G575 the wise G4680 and G2532 prudent G4908, and G2532 hast revealed G601 them G846 unto babes G3516. Luk 10:21; Job 5:12; Jes 29:14; 1Kor 1:19; 1Kor 2:7-8; [Matt 13:11]; [Matt 16:17]; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [1Kor 1:21]; [1Kor 2:8];

YLT

25 At that time Jesus answering said, `I do confess to Thee, Father, Lord of the heavens and of the earth, that thou didst hide these things from wise and understanding ones, and didst reveal them to babes. Luk 10:21; Job 5:12; Jes 29:14; 1Kor 1:19; 1Kor 2:7-8; [Matt 13:11]; [Matt 16:17]; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [1Kor 1:21]; [1Kor 2:8];

WHNU

25 εν G1722 PREP εκεινω G1565 D-DSM τω G3588 T-DSM καιρω G2540 N-DSM αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S εξομολογουμαι G1843 V-PMI-1S σοι G4671 P-2DS πατερ G3962 N-VSM κυριε G2962 N-VSM του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM και G2532 CONJ της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF οτι G3754 CONJ εκρυψας G2928 V-AAI-2S ταυτα G5023 D-APN απο G575 PREP σοφων G4680 A-GPM και G2532 CONJ συνετων A-GPM και G2532 CONJ απεκαλυψας G601 V-AAI-2S αυτα G846 P-APN νηπιοις G3516 A-DPM Luk 10:21; Job 5:12; Jes 29:14; 1Kor 1:19; 1Kor 2:7-8; [Matt 13:11]; [Matt 16:17]; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [1Kor 1:21]; [1Kor 2:8];

Darby

25 At that time, Jesus answering said, I praise thee, Father, Lord of the heaven and of the earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them to babes. Luk 10:21; Job 5:12; Jes 29:14; 1Kor 1:19; 1Kor 2:7-8; [Matt 13:11]; [Matt 16:17]; [Mark 4:11]; [Luk 8:10]; [1Kor 1:21]; [1Kor 2:8];

TSK - Mattheus 11:25

 

Jesus.

Lu 10:21-24

I thank.

1Kron 29:13; Dan 2:23; Joh 11:41; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14

Lord.

Gen 14:19; Gen 14:22; Deut 10:14; Deut 10:15; 2Kon 19:15; Jes 66:1; Dan 4:35; Hand 17:24

because.

Matt 13:11-16; Jes 5:21; Jes 29:10-14; Jes 29:18; Jes 29:19; Mark 4:10-12; Joh 7:48; Joh 7:49

Joh 9:39-41; Joh 12:38-40; Rom 11:8-10; 1Kor 1:18-29; 1Kor 2:6-8; 1Kor 3:18-20

2Kor 3:14; 2Kor 4:3-6

and hast.

Matt 16:17; Matt 18:3; Matt 18:4; Matt 21:16; 1Sam 2:18; 1Sam 3:4-21; Ps 8:2; Jer 1:5-8

Mark 10:14-16; 1Kor 1:27

 

 

SV

26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.

KJV

26 Even so G3483, Father G3962: for G3754 so G3779 it seemed G1096 good G2107 in thy G4675 sight G1715.

YLT

26 Yes, Father, because so it was good pleasure before Thee.

WHNU

26 ναι G3483 PRT ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM οτι G3754 CONJ ουτως G3779 ADV ευδοκια G2107 N-NSF εγενετο G1096 V-2ADI-3S εμπροσθεν G1715 PREP σου G4675 P-2GS

Darby

26 Yea, Father, for thus has it been well-pleasing in thy sight.

TSK - Mattheus 11:26

 

for.

Job 33:13; Jes 46:10; Luk 10:21; Rom 9:18; Rom 11:33-36; Efez 1:9; Efez 1:11; Efez 3:11

2Ti 1:9

 

 

SV

27 Alle28 29 30  dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand31 32  kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.      28Matt 28:18;  29Luk 10:22;  30Joh 3:35;  31Joh 1:18;  32Joh 6:46;  [Joh 5:22]; [Joh 10:15]; [Joh 13:3]; [Joh 17:2]; [1Kor 15:27];

KJV

27 All things G3956 are delivered G3860 unto me G3427 of G5259 my G3450 Father G3962: and G2532 no man G3762 knoweth G1921 the Son G5207, but G1508 the Father G3962; neither G3761 knoweth G1921 any man G5100 the Father G3962, save G1508 the Son G5207, and [he] G2532 to G3739 whomsoever G1437 the Son G5207 will G1014 reveal G601 [him]. Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 3:35; Joh 1:18; Joh 6:46; [Joh 5:22]; [Joh 10:15]; [Joh 13:3]; [Joh 17:2]; [1Kor 15:27];

YLT

27 `All things were delivered to me by my Father, and none doth know the Son, except the Father, nor doth any know the Father, except the Son, and he to whom the Son may wish to reveal [Him] . Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 3:35; Joh 1:18; Joh 6:46; [Joh 5:22]; [Joh 10:15]; [Joh 13:3]; [Joh 17:2]; [1Kor 15:27];

WHNU

27 παντα G3956 A-NPN μοι G3427 P-1DS παρεδοθη G3860 V-API-3S υπο G5259 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM επιγινωσκει G1921 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM ουδε G3761 ADV τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM τις G5100 X-NSM επιγινωσκει G1921 V-PAI-3S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM και G2532 CONJ ω G3739 R-DSM εαν G1437 COND βουληται G1014 V-PNS-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM αποκαλυψαι G601 V-AAN Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 3:35; Joh 1:18; Joh 6:46; [Joh 5:22]; [Joh 10:15]; [Joh 13:3]; [Joh 17:2]; [1Kor 15:27];

Darby

27 All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son but the Father, nor does any one know the Father, but the Son, and he to whom the Son may be pleased to reveal [him] . Matt 28:18; Luk 10:22; Joh 3:35; Joh 1:18; Joh 6:46; [Joh 5:22]; [Joh 10:15]; [Joh 13:3]; [Joh 17:2]; [1Kor 15:27];

TSK - Mattheus 11:27

 

are.

Matt 28:18; Joh 3:35; Joh 5:21-29; Joh 13:3; Joh 17:2; 1Kor 15:25-27; Efez 1:20-23

Filipp 2:10; Filipp 2:11; Hebr 2:8-10; 1Petr 3:22

no man.

Luk 10:22; Joh 10:15

neither.

Joh 1:18; Joh 6:46; Joh 10:15; Joh 14:6-9; Joh 17:2; Joh 17:3; Joh 17:6; Joh 17:25; Joh 17:26; 1Joh 2:23; 1Joh 5:19; 1Joh 5:20

2Jo 1:9

 

 

SV

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

KJV

28 Come G1205 unto G4314 me G3165, all G3956 [ye] that labour G2872 and G2532 are heavy laden G5412, and I G2504 will give G373 you G5209 rest G373.

YLT

28 `Come unto me, all ye labouring and burdened ones, and I will give you rest,

WHNU

28 δευτε G1205 V-XXM-2P προς G4314 PREP με G3165 P-1AS παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM κοπιωντες G2872 V-PAP-NPM και G2532 CONJ πεφορτισμενοι G5412 V-RPP-NPM καγω G2504 P-1NS-C αναπαυσω G373 V-FAI-1S υμας G5209 P-2AP

Darby

28 Come to me, all ye who labour and are burdened, and *I* will give you rest.

TSK - Mattheus 11:28

 

Come.

Jes 45:22-25; Jes 53:2; Jes 53:3; Jes 55:1-3; Joh 6:37; Joh 7:37; Openb 22:17

all.

Matt 23:4; Gen 3:17-19; Job 5:7; Job 14:1; Ps 32:4; Ps 38:4; Ps 90:7-10

Pred 1:8; Pred 1:14; Pred 2:22; Pred 2:23; Pred 4:8; Jes 1:4; Jes 61:3; Jes 66:2; Micha 6:6-8; Hand 15:10

Rom 7:22-25; Gal 5:1

and I.

Matt 11:29; Ps 94:13; Ps 116:7; Jes 11:10; Jes 28:12; Jes 48:17; Jes 48:18; Jer 6:16

2Thess 1:7; Hebr 4:1

 

 

SV

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig33  ben en nederig van hart; en34  gij zult rust vinden voor uw zielen.   33Ps 45:4;  34Jer 6:16;  [Gal 6:2]; [Filipp 2:5]; [1Joh 5:3];

KJV

29 Take G142 my G3450 yoke G2218 upon G1909 you G5209, and G2532 learn G3129 of G575 me G1700; for G3754 I am G1510 meek G4235 and G2532 lowly G5011 in heart G2588: and G2532 ye shall find G2147 rest G372 unto your G5216 souls G5590. Ps 45:4; Jer 6:16; [Gal 6:2]; [Filipp 2:5]; [1Joh 5:3];

YLT

29 take up my yoke upon you, and learn from me, because I am meek and humble in heart, and ye shall find rest to your souls, Ps 45:4; Jer 6:16; [Gal 6:2]; [Filipp 2:5]; [1Joh 5:3];

WHNU

29 αρατε G142 V-AAM-2P τον G3588 T-ASM ζυγον G2218 N-ASM μου G3450 P-1GS εφ G1909 PREP υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ μαθετε G3129 V-2AAM-2P απ G575 PREP εμου G1700 P-1GS οτι G3754 CONJ πραυς G4239 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ ταπεινος G5011 A-NSM τη G3588 T-DSF καρδια G2588 N-DSF και G2532 CONJ ευρησετε G2147 V-FAI-2P αναπαυσιν G372 N-ASF ταις G3588 T-DPF ψυχαις G5590 N-DPF υμων G5216 P-2GP Ps 45:4; Jer 6:16; [Gal 6:2]; [Filipp 2:5]; [1Joh 5:3];

Darby

29 Take my yoke upon you, and learn from me; for I am meek and lowly in heart; and ye shall find rest to your souls; Ps 45:4; Jer 6:16; [Gal 6:2]; [Filipp 2:5]; [1Joh 5:3];

TSK - Mattheus 11:29

 

my.

Matt 7:24; Matt 17:5; Joh 13:17; Joh 14:21-24; Joh 15:10-14; 1Kor 9:21; 2Kor 10:5

1Thess 4:2; 2Thess 1:8; Hebr 5:9

and learn.

Matt 11:27; Matt 28:20; Luk 6:46-48; Luk 8:35; Luk 10:39-42; Joh 13:15; Hand 3:22; Hand 3:23; Hand 7:37

Efez 4:20; Efez 4:21; Filipp 2:5; 1Joh 2:6

for.

Matt 12:19; Matt 12:20; Matt 21:5; Num 12:3; Ps 131:1; Jes 42:1-4; Zach 9:9

Luk 9:51-56; 2Kor 10:1; Filipp 2:7; Filipp 2:8; 1Petr 2:21-23

and ye.

Matt 11:28; Jer 6:16; Hebr 4:3-11

 

 

SV

30 Want35  Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.  351Joh 5:3;

KJV

30 For G1063 my G3450 yoke G2218 [is] easy G5543, and G2532 my G3450 burden G5413 is G2076 light G1645. 1Joh 5:3;

YLT

30 for my yoke [is] easy, and my burden is light.' 1Joh 5:3;

WHNU

30 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ ζυγος G2218 N-NSM μου G3450 P-1GS χρηστος G5543 A-NSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN φορτιον G5413 N-NSN μου G3450 P-1GS ελαφρον G1645 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S 1Joh 5:3;

Darby

30 for my yoke is easy, and my burden is light. 1Joh 5:3;

TSK - Mattheus 11:30

 

my yoke.

Spr 3:17; Micha 6:8; Hand 15:10; Hand 15:28; Gal 5:1; Gal 5:18; 1Joh 5:3

burden.

Joh 16:33; 2Kor 1:4; 2Kor 1:5; 2Kor 4:17; 2Kor 12:9; 2Kor 12:10; Filipp 4:13

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Mattheus 10)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Mattheus 12)