Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 20)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 22)


Openbaring 21

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En ik1 2 3  zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.    1Jes 65:17;  2Jes 66:22;  32Petr 3:13;

KJV

1 And G2532 I saw G1492 a new G2537 heaven G3772 and G2532 a new G2537 earth G1093: for G1063 the first G4413 heaven G3772 and G2532 the first G4413 earth G1093 were passed away G3928; and G2532 there was G2076 no G3756 more G2089 sea G2281. Jes 65:17; Jes 66:22; 2Petr 3:13;

YLT

1 And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth did pass away, and the sea is not any more; Jes 65:17; Jes 66:22; 2Petr 3:13;

WHNU

1 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S ουρανον G3772 N-ASM καινον G2537 A-ASM και G2532 CONJ γην G1093 N-ASF καινην G2537 A-ASF ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ πρωτος G4413 A-NSM ουρανος G3772 N-NSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πρωτη G4413 A-NSF γη G1093 N-NSF απηλθαν G565 V-2AAI-3P και G2532 CONJ η G3588 T-NSF θαλασσα G2281 N-NSF ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S ετι G2089 ADV Jes 65:17; Jes 66:22; 2Petr 3:13;

Darby

1 And I saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea exists no more. Jes 65:17; Jes 66:22; 2Petr 3:13;

TSK - Openbaring 21:1

 

1 A new heaven and a new earth.

10 The heavenly Jerusalem, with a full description thereof.

23 She needs no sun, the glory of God being her light.

24 The kings of the earth bring their riches unto her.

 

 

a new.

Openb 21:5; Jes 65:17-19; Jes 66:22; 2Petr 3:13

for.

20:11

and there.

Openb 13:1; Jes 27:1; Jes 57:20; Dan 7:3

 

 

SV

2 En ik, Johannes, zag de4 5  heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.   4Openb 21:10;  5Openb 3:12;  [Gal 4:26];

KJV

2 And G2532 I G1473 John G2491 saw G1492 the holy G40 city G4172, new G2537 Jerusalem G2419, coming down G2597 from G575 God G2316 out of G1537 heaven G3772, prepared G2090 as G5613 a bride G3565 adorned G2885 for her G846 husband G435. Openb 21:10; Openb 3:12; [Gal 4:26];

YLT

2 and I, John, saw the holy city--new Jerusalem--coming down from God out of the heaven, made ready as a bride adorned for her husband; Openb 21:10; Openb 3:12; [Gal 4:26];

WHNU

2 και G2532 CONJ την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF την G3588 T-ASF αγιαν G40 A-ASF ιερουσαλημ G2419 N-PRI καινην G2537 A-ASF ειδον G3708 V-2AAI-1S καταβαινουσαν G2597 V-PAP-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM απο G575 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ητοιμασμενην G2090 V-RPP-ASF ως G5613 ADV νυμφην G3565 N-ASF κεκοσμημενην G2885 V-RPP-ASF τω G3588 T-DSM ανδρι G435 N-DSM αυτης G846 P-GSF Openb 21:10; Openb 3:12; [Gal 4:26];

Darby

2 And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of the heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Openb 21:10; Openb 3:12; [Gal 4:26];

TSK - Openbaring 21:2

 

I.

Openb 1:1; Openb 1:4; Openb 1:9

the holy.

Openb 3:12; Ps 48:1-3; Ps 87:3; Jes 1:21; Jes 52:1; Jer 31:23; Hebr 11:10; Hebr 12:22

Heb 13:14

coming.

Openb 21:10; Gal 4:25; Gal 4:26

as.

Openb 19:7; Openb 19:8; Ps 45:9-14; Jes 54:5; Jes 61:10; Jes 62:4; Joh 3:29; 2Kor 11:2

Efez 5:25-27; Efez 5:30-32

 

 

SV

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet,6  de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen [en] hun God zijn.  6Ezech 43:7;  [Ex 29:45];

KJV

3 And G2532 I heard G191 a great G3173 voice G5456 out of G1537 heaven G3772 saying G3004, Behold G2400, the tabernacle G4633 of God G2316 [is] with G3326 men G444, and G2532 he will dwell G4637 with G3326 them G846, and G2532 they G846 shall be G2071 his G846 people G2992, and G2532 God G2316 himself G846 shall be G2071 with G3326 them G846, [and be] their G846 God G2316. Ezech 43:7; [Ex 29:45];

YLT

3 and I heard a great voice out of the heaven, saying, `Lo, the tabernacle of God [is] with men, and He will tabernacle with them, and they shall be His peoples, and God Himself shall be with them--their God, Ezech 43:7; [Ex 29:45];

WHNU

3 και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S φωνης G5456 N-GSF μεγαλης G3173 A-GSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM λεγουσης G3004 V-PAP-GSF ιδου G2400 V-2AAM-2S η G3588 T-NSF σκηνη G4633 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM και G2532 CONJ σκηνωσει G4637 V-FAI-3S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM λαοι G2992 N-NPM αυτου G846 P-GSM εσονται G2071 V-FXI-3P και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM εσται G2071 V-FXI-3S  [αυτων G846 P-GPM θεος] G2316 N-NSM Ezech 43:7; [Ex 29:45];

Darby

3 And I heard a loud voice out of the heaven, saying, Behold, the tabernacle of God [is] with men, and he shall tabernacle with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, their God. Ezech 43:7; [Ex 29:45];

TSK - Openbaring 21:3

 

a great.

Openb 10:4; Openb 10:8; Openb 12:10

Behold.

Openb 7:15; Lev 26:11; Lev 26:12; 1Kon 8:27; 2Kron 6:18; Jes 12:6; Ezech 37:27; Ezech 43:7

Joh 1:14; Joh 14:23; 2Kor 6:16

they shall.

Openb 21:7; Gen 17:7; Gen 17:8; Jer 31:33; Jer 32:38; Zach 13:9; 2Kor 6:18; Hebr 8:10; Hebr 11:16

God himself.

Zec 8:8

 

 

SV

4 En7 8  God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.   7Jes 25:8;  8Openb 7:17;  [Jes 35:10];

KJV

4 And G2532 God G2316 shall wipe away G1813 all G3956 tears G1144 from G575 their G846 eyes G3788; and G2532 there shall be G2071 no G3756 more G2089 death G2288, neither G3777 sorrow G3997, nor G3777 crying G2906, neither G3777 G3756 shall there be G2071 any more G2089 pain G4192: for G3754 the former things G4413 are passed away G565. Jes 25:8; Openb 7:17; [Jes 35:10];

YLT

4 and God shall wipe away every tear from their eyes, and the death shall not be any more, nor sorrow, nor crying, nor shall there be any more pain, because the first things did go away.' Jes 25:8; Openb 7:17; [Jes 35:10];

WHNU

4 και G2532 CONJ εξαλειψει G1813 V-FAI-3S παν G3956 A-ASN δακρυον G1144 N-ASN εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM οφθαλμων G3788 N-GPM αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θανατος G2288 N-NSM ουκ G3756 PRT-N εσται G2071 V-FXI-3S ετι G2089 ADV ουτε G3777 CONJ πενθος G3997 N-NSN ουτε G3777 CONJ κραυγη G2906 N-NSF ουτε G3777 CONJ πονος G4192 N-NSM ουκ G3756 PRT-N εσται G2071 V-FXI-3S ετι G2089 ADV  [οτι] G3754 CONJ τα G3588 T-NPN πρωτα G4413 A-NPN απηλθαν G565 V-2AAI-3P Jes 25:8; Openb 7:17; [Jes 35:10];

Darby

4 And he shall wipe away every tear from their eyes; and death shall not exist any more, nor grief, nor cry, nor distress shall exist any more, for the former things have passed away. Jes 25:8; Openb 7:17; [Jes 35:10];

TSK - Openbaring 21:4

 

God shall.

Openb 7:17; Jes 25:8

no.

Openb 20:14; Openb 22:3; Jes 25:8; Hos 13:14; 1Kor 15:26; 1Kor 15:54-58; Hebr 2:14; Hebr 2:15

neither sorrow.

Jes 30:19; Jes 35:10; Jes 60:20; Jes 61:3; Jes 65:18; Jes 65:19; Jer 31:13

the former.

Openb 21:1; Ps 144:4; Matt 24:35; 1Kor 7:31; 2Kor 6:17; 2Petr 3:10; 1Joh 2:17

 

 

SV

5 En9 10  Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn11  waarachtig en getrouw.    9Jes 43:19;  102Kor 5:17;  11Openb 19:9;  [Openb 22:6];

KJV

5 And G2532 he that sat G2521 upon G1909 the throne G2362 said G2036, Behold G2400, I make G4160 all things G3956 new G2537. And G2532 he said G3004 unto me G3427, Write G1125: for G3754 these G3778 words G3056 are G1526 true G228 and G2532 faithful G4103. Jes 43:19; 2Kor 5:17; Openb 19:9; [Openb 22:6];

YLT

5 And He who is sitting upon the throne said, `Lo, new I make all things; and He saith to me, `Write, because these words are true and stedfast;' Jes 43:19; 2Kor 5:17; Openb 19:9; [Openb 22:6];

WHNU

5 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM καθημενος G2521 V-PNP-NSM επι G1909 PREP τω G3588 T-DSM θρονω G2362 N-DSM ιδου G2400 V-2AAM-2S καινα G2537 A-APN ποιω G4160 V-PAI-1S παντα G3956 A-APN και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S γραψον G1125 V-AAM-2S οτι G3754 CONJ ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM λογοι G3056 N-NPM πιστοι G4103 A-NPF και G2532 CONJ αληθινοι G228 A-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P Jes 43:19; 2Kor 5:17; Openb 19:9; [Openb 22:6];

Darby

5 And he that sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he says [to me] , Write, for these words are true and faithful. Jes 43:19; 2Kor 5:17; Openb 19:9; [Openb 22:6];

TSK - Openbaring 21:5

 

that sat.

Openb 4:2; Openb 4:9; Openb 5:1; Openb 20:11

Behold.

Jes 42:9; Jes 43:19; 2Kor 5:17

Write.

Openb 1:11; Openb 1:19

these.

19:9

 

 

SV

6 En Hij sprak tot mij: Het12  is geschied. Ik13 14 15 16  ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde. Ik17  zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.       12Openb 16:17;  13Jes 41:4;  14Jes 44:6;  15Openb 1:8;  16Openb 22:13;  17Jes 55:1;

KJV

6 And G2532 he said G2036 unto me G3427, It is done G1096. I G1473 am G1510 Alpha G1 and G2532 Omega G5598, the beginning G746 and G2532 the end G5056. I G1473 will give G1325 unto him that is athirst G1372 of G1537 the fountain G4077 of the water G5204 of life G2222 freely G1432. Openb 16:17; Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 1:8; Openb 22:13; Jes 55:1;

YLT

6 and He said to me, `It hath been done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End; I, to him who is thirsting, will give of the fountain of the water of the life freely; Openb 16:17; Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 1:8; Openb 22:13; Jes 55:1;

WHNU

6 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S μοι G3427 P-1DS γεγοναν G1096 V-2RAI-3P-C εγω G1473 P-1NS  [ειμι] G1510 V-PXI-1S το G3588 T-NSN αλφα G1 N-LI και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ω G5598 N-LI η G3588 T-NSF αρχη G746 N-NSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τελος G5056 N-NSN εγω G1473 P-1NS τω G3588 T-DSM διψωντι G1372 V-PAP-DSM δωσω G1325 V-FAI-1S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF πηγης G4077 N-GSF του G3588 T-GSN υδατος G5204 N-GSN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF δωρεαν G1432 ADV Openb 16:17; Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 1:8; Openb 22:13; Jes 55:1;

Darby

6 And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to him that thirsts of the fountain of the water of life freely. Openb 16:17; Jes 41:4; Jes 44:6; Openb 1:8; Openb 22:13; Jes 55:1;

TSK - Openbaring 21:6

 

It is.

16:17

I am.

Openb 1:8; Openb 1:11; Openb 1:17; Openb 22:13

I will.

Openb 7:17; Openb 22:17; Jes 12:3; Jes 55:1-3; Joh 4:10; Joh 4:14; Joh 7:37; Joh 7:38

the fountain.

Ps 36:9; Jer 2:13; Joel 3:18

freely.

Hos 14:4; Rom 3:24; Rom 8:32; 1Kor 2:12; 1Kor 3:5; 1Kor 3:12; 1Kor 3:21; 1Joh 5:4; 1Joh 5:5

 

 

SV

7 Die overwint, zal alles beërven; en18 19  Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.   18Zach 8:8;  19Hebr 8:10;

KJV

7 He that overcometh G3528 shall inherit G2816 all things G3956; and G2532 I will be G2071 his G846 God G2316, and G2532 he G846 shall be G2071 my G3427 son G5207.1

  1all things: or, these things  Zach 8:8; Hebr 8:10;

YLT

7 he who is overcoming shall inherit all things, and I will be to him--a God, and he shall be to me--the son, Zach 8:8; Hebr 8:10;

WHNU

7 ο G3588 T-NSM νικων G3528 V-PAP-NSM κληρονομησει G2816 V-FAI-3S ταυτα G3778 D-APN και G2532 CONJ εσομαι G2071 V-FXI-1S αυτω G846 P-DSM θεος G2316 N-NSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM εσται G2071 V-FXI-3S μοι G3427 P-1DS υιος G5207 N-NSM Zach 8:8; Hebr 8:10;

Darby

7 He that overcomes shall inherit these things, and I will be to him God, and he shall be to me son. Zach 8:8; Hebr 8:10;

TSK - Openbaring 21:7

 

overcometh.

Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:25

inherit.

1Sam 2:8; Spr 3:35; Jes 65:9; Matt 19:29; Matt 25:34; Mark 10:17; 1Kor 3:21-23

1Petr 1:3; 1Petr 1:4; 1Petr 3:9

all things.  or, these things.  and I.

Openb 21:3; Zach 8:8; Rom 8:15-17; Hebr 8:10; 1Joh 3:1-3

 

 

SV

8 Maar den20  vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die21  daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.   20Openb 22:15;  21Openb 20:14-15;

KJV

8 But G1161 the fearful G1169, and G2532 unbelieving G571, and G2532 the abominable G948, and G2532 murderers G5406, and G2532 whoremongers G4205, and G2532 sorcerers G5332, and G2532 idolaters G1496, and G2532 all G3956 liars G5571, shall have their G846 part G3313 in G1722 the lake G3041 which G3588 burneth G2545 with fire G4442 and G2532 brimstone G2303: which is G3603 the second G1208 death G2288. Openb 22:15; Openb 20:14-15;

YLT

8 and to fearful, and unstedfast, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all the liars, their part [is] in the lake that is burning with fire and brimstone, which is a second death.' Openb 22:15; Openb 20:14-15;

WHNU

8 τοις G3588 T-DPM δε G1161 CONJ δειλοις G1169 A-DPM και G2532 CONJ απιστοις G571 A-DPM και G2532 CONJ εβδελυγμενοις G948 V-RPP-DPM και G2532 CONJ φονευσιν G5406 N-DPM και G2532 CONJ πορνοις G4205 N-DPM και G2532 CONJ φαρμακοις G5333 N-DPM και G2532 CONJ ειδωλολατραις G1496 N-DPM και G2532 CONJ πασιν G3956 A-DPM τοις G3588 T-DPM ψευδεσιν G5571 A-DPM το G3588 T-NSN μερος G3313 N-NSN αυτων G846 P-GPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF λιμνη G3041 N-DSF τη G3588 T-DSF καιομενη G2545 V-PPP-DSF πυρι G4442 N-DSN και G2532 CONJ θειω G2303 N-DSN ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM θανατος G2288 N-NSM ο G3588 T-NSM δευτερος G1208 A-NSM Openb 22:15; Openb 20:14-15;

Darby

8 But to the fearful and unbelieving, [and sinners] , and those who make themselves abominable, and murderers, and fornicators, and sorcerers, and idolaters, and all liars, their part [is] in the lake which burns with fire and brimstone; which is the second death. Openb 22:15; Openb 20:14-15;

TSK - Openbaring 21:8

 

the fearful.

Deut 20:8; Richt 7:3; Jes 51:12; Jes 57:11; Matt 8:26; Matt 10:28; Luk 12:4-9

Joh 12:42; Joh 12:43; 1Petr 3:14; 1Petr 3:15; 1Joh 5:4; 1Joh 5:5; 1Joh 5:10

and the.

Openb 22:15; Mal 3:5; 1Kor 6:9; 1Kor 6:10; Gal 5:19-21; Efez 5:5; Efez 5:6; 1Tim 1:9; 1Tim 1:10

Hebr 12:24; Hebr 13:4; 1Joh 3:15

and idolaters.

1Kor 10:20; 1Kor 10:21

and all.

Openb 2:2; Spr 19:5; Spr 19:9; Jes 9:15; Joh 8:44; 2Thess 2:9; 1Tim 4:2; 1Joh 2:22

the lake.

Openb 19:20; Openb 20:14; Openb 20:15

which is.

20:14

 

 

SV

9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die22  de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.  22Openb 15:6-7;

KJV

9 And G2532 there came G2064 unto G4314 me G3165 one of G1520 the seven G2033 angels G32 which G3588 had G2192 the seven G2033 vials G5357 full G1073 of the seven G2033 last G2078 plagues G4127, and G2532 talked G2980 with G3326 me G1700, saying G3004, Come hither G1204, I will shew G1166 thee G4671 the bride G3565, the Lamb's G721 wife G1135. Openb 15:6-7;

YLT

9 And there came unto me one of the seven messengers, who have the seven vials that are full of the seven last plagues, and he spake with me, saying, `Come, I will shew thee the bride of the Lamb--the wife,' Openb 15:6-7;

WHNU

9 και G2532 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S εις G1520 A-NSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM επτα G2033 A-NUI αγγελων G32 N-GPM των G3588 T-GPM εχοντων G2192 V-PAP-GPM τας G3588 T-APF επτα G2033 A-NUI φιαλας G5357 N-APF των G3588 T-GPF γεμοντων G1073 V-PAP-GPF των G3588 T-GPF επτα G2033 A-NUI πληγων G4127 N-GPF των G3588 T-GPF εσχατων G2078 A-GPF και G2532 CONJ ελαλησεν G2980 V-AAI-3S μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS λεγων G3004 V-PAP-NSM δευρο G1204 V-XXM-2S δειξω G1166 V-FAI-1S σοι G4671 P-2DS την G3588 T-ASF νυμφην G3565 N-ASF την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN Openb 15:6-7;

Darby

9 And there came one of the seven angels which had had the seven bowls full of the seven last plagues, and spoke with me, saying, Come here, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. Openb 15:6-7;

TSK - Openbaring 21:9

 

which.

Openb 15:1-7; Openb 16:1-17

the Lamb's.

Openb 21:2; Openb 19:7

 

 

SV

10 En hij voerde mij weg in23  den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote24 25  stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.    23Openb 1:10;  24Openb 21:2;  25Hebr 12:22;  [Openb 3:12];

KJV

10 And G2532 he carried G667 me G3165 away G667 in G1722 the spirit G4151 to G1909 a great G3173 and G2532 high G5308 mountain G3735, and G2532 shewed G1166 me G3427 that great G3173 city G4172, the holy G40 Jerusalem G2419, descending G2597 out of G1537 heaven G3772 from G575 God G2316, Openb 1:10; Openb 21:2; Hebr 12:22; [Openb 3:12];

YLT

10 and he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and did shew to me the great city, the holy Jerusalem, coming down out of the heaven from God, Openb 1:10; Openb 21:2; Hebr 12:22; [Openb 3:12];

WHNU

10 και G2532 CONJ απηνεγκεν G667 V-AAI-3S με G3165 P-1AS εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN επι G1909 PREP ορος G3735 N-ASN μεγα G3173 A-ASN και G2532 CONJ υψηλον G5308 A-ASN και G2532 CONJ εδειξεν G1166 V-AAI-3S μοι G3427 P-1DS την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF την G3588 T-ASF αγιαν G40 A-ASF ιερουσαλημ G2419 N-PRI καταβαινουσαν G2597 V-PAP-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM απο G575 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Openb 1:10; Openb 21:2; Hebr 12:22; [Openb 3:12];

Darby

10 And he carried me away in [the] Spirit, [and set me] on a great and high mountain, and shewed me the holy city, Jerusalem, coming down out of the heaven from God, Openb 1:10; Openb 21:2; Hebr 12:22; [Openb 3:12];

TSK - Openbaring 21:10

 

he carried.

Openb 1:10; Openb 4:2; Openb 17:3; 1Kon 18:12; 2Kon 2:16; Ezech 3:14; Ezech 8:3; Ezech 11:1; Ezech 11:24; Ezech 40:1-3

Hand 8:39; 2Kor 12:2-4

that.

Openb 21:2; Ezech 40:1-49; Ezech 48:15-22

 

 

SV

11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, [namelijk] als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.

KJV

11 Having G2192 the glory G1391 of God G2316: and G2532 her G846 light G5458 [was] like G3664 unto a stone G3037 most precious G5093, even like G5613 a jasper G2393 stone G3037, clear as crystal G2929;

YLT

11 having the glory of God, and her light [is] like a stone most precious, as a jasper stone clear as crystal,

WHNU

11 εχουσαν G2192 V-PAP-ASF την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ο G3588 T-NSM φωστηρ G5458 N-NSM αυτης G846 P-GSF ομοιος G3664 A-NSM λιθω G3037 N-DSM τιμιωτατω G5093 A-DSM-S ως G5613 ADV λιθω G3037 N-DSM ιασπιδι G2393 N-DSF κρυσταλλιζοντι G2929 V-PAP-DSM

Darby

11 having the glory of God. Her shining [was] like a most precious stone, as a crystal-like jasper stone;

TSK - Openbaring 21:11

 

the glory.

Openb 21:22; Openb 21:23; Openb 22:5; Jes 4:5; Jes 60:1; Jes 60:2; Jes 60:19; Jes 60:20; Ezech 48:35

her.

Openb 21:19; Ezech 1:26; Ezech 28:13; Ezech 28:14; Ezech 28:16

clear.

Openb 21:18; Openb 4:6; Openb 22:1; Job 28:17; Ezech 1:22

 

 

SV

12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de [namen] der twaalf geslachten der kinderen Israëls.

KJV

12 And G5037 had G2192 a wall G5038 great G3173 and G2532 high G5308, [and] had G2192 twelve G1427 gates G4440, and G2532 at G1909 the gates G4440 twelve G1427 angels G32, and G2532 names G3686 written thereon G1924, which G3739 are G2076 [the names] of the twelveG1427 tribes G5443 of the children G5207 of Israel G2474:

YLT

12 having also a wall great and high, having twelve gates, and at the gates twelve messengers, and names written thereon, which are [those] of the twelve tribes of the sons of Israel,

WHNU

12 εχουσα G2192 V-PAP-NSF τειχος G5038 N-ASN μεγα G3173 A-ASN και G2532 CONJ υψηλον G5308 A-ASN εχουσα G2192 V-PAP-NSF πυλωνας G4440 N-APM δωδεκα G1427 A-NUI και G2532 CONJ επι G1909 PREP τοις G3588 T-DPM πυλωσιν G4440 N-DPM αγγελους G32 N-APM δωδεκα G1427 A-NUI και G2532 CONJ ονοματα G3686 N-APN επιγεγραμμενα G1924 V-RPP-APN α G3739 R-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S  [τα G3588 T-NPN ονοματα] G3686 N-NPN των G3588 T-GPF δωδεκα G1427 A-NUI φυλων G5443 N-GPF υιων G5207 N-GPM ισραηλ G2474 N-PRI

Darby

12 having a great and high wall; having twelve gates, and at the gates twelve angels, and names inscribed, which are those of the twelve tribes of [the] sons of Israel.

TSK - Openbaring 21:12

 

a wall.

Openb 21:17-20; Ezra 9:9; Neh 12:27; Ps 51:18; Ps 122:7

twelve gates.

Openb 21:21; Openb 21:25; Jes 54:12; Jes 60:18; Ezech 48:31-34

twelve angels.

Matt 18:10; Luk 15:10; Luk 16:22; Hebr 1:14

and names.

Openb 7:4-8; Num 2:2-32; Hand 26:7

 

 

SV

13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten.

KJV

13 On G575 the east G395 three G5140 gates G4440; on G575 the north G1005 three G5140 gates G4440; on G575 the south G3558 three G5140 gates G4440; and G2532 on G575 the west G1424 three G5140 gates G4440.

YLT

13 at the east three gates, at the north three gates, at the south three gates, at the west three gates;

WHNU

13 απο G575 PREP ανατολης G395 N-GSF πυλωνες G4440 N-NPM τρεις G5140 A-NPM και G2532 CONJ απο G575 PREP βορρα G1005 N-GSM πυλωνες G4440 N-NPM τρεις G5140 A-NPM και G2532 CONJ απο G575 PREP νοτου G3558 N-GSM πυλωνες G4440 N-NPM τρεις G5140 A-NPM και G2532 CONJ απο G575 PREP δυσμων G1424 N-GPF πυλωνες G4440 N-NPM τρεις G5140 A-NPM

Darby

13 On [the] east three gates; and on [the] north three gates; and on [the] south three gates; and on [the] west three gates.

TSK - Openbaring 21:13

 

Eze 48:31-34

 

 

SV

14 En26  de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams.  26Efez 2:20;

KJV

14 And G2532 the wall G5038 of the city G4172 had G2192 twelve G1427 foundations G2310, and G2532 in G1722 them G846 the names G3686 of the twelve G1427 apostles G652 of the Lamb G721. Efez 2:20;

YLT

14 and the wall of the city had twelve foundations, and in them names of the twelve apostles of the Lamb. Efez 2:20;

WHNU

14 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τειχος G5038 N-NSN της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF εχων G2192 V-PAP-NSM θεμελιους G2310 N-APM δωδεκα G1427 A-NUI και G2532 CONJ επ G1909 PREP αυτων G846 P-GPM δωδεκα G1427 A-NUI ονοματα G3686 N-APN των G3588 T-GPM δωδεκα G1427 A-NUI αποστολων G652 N-GPM του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN Efez 2:20;

Darby

14 And the wall of the city had twelve foundations, and on them twelve names of the twelve apostles of the Lamb. Efez 2:20;

TSK - Openbaring 21:14

 

foundations.

Openb 21:19-21; Jes 54:11; Hebr 11:10

and in.

Openb 18:20; Matt 10:2-4; Matt 16:18; 1Kor 3:10; 1Kor 3:11; Gal 2:9; Efez 2:20; Efez 3:5; Efez 4:11

Jude 1:17

 

 

SV

15 En hij die met mij sprak, had27 28  een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur.   27Ezech 40:3;  28Zach 2:1;

KJV

15 And G2532 he that talked G2980 with G3326 me G1700 had G2192 a golden G5552 reed G2563 to G2443 measure G3354 the city G4172, and G2532 the gates G4440 thereof G846, and G2532 the wall G5038 thereof G846. Ezech 40:3; Zach 2:1;

YLT

15 And he who is speaking with me had a golden reed, that he may measure the city, and its gates, and its wall; Ezech 40:3; Zach 2:1;

WHNU

15 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM λαλων G2980 V-PAP-NSM μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS ειχεν G2192 V-IAI-3S μετρον G3358 N-ASN καλαμον G2563 N-ASM χρυσουν G5552 A-ASM ινα G2443 CONJ μετρηση G3354 V-AAS-3S την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF και G2532 CONJ τους G3588 T-APM πυλωνας G4440 N-APM αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ το G3588 T-ASN τειχος G5038 N-ASN αυτης G846 P-GSF Ezech 40:3; Zach 2:1;

Darby

15 And he that spoke with me had a golden reed [as] a measure, that he might measure the city, and its gates, and its wall. Ezech 40:3; Zach 2:1;

TSK - Openbaring 21:15

 

a golden.

Openb 11:1; Openb 11:2; Ex 40:3-5; Ezech 41:1-5; Zach 2:1

 

 

SV

16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als [haar] breedte. En hij mat de stad met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even gelijk.

KJV

16 And G2532 the city G4172 lieth G2749 foursquare G5068, and G2532 the length G3372 G846 is G2076 as large G5118 as G3745 G2532 the breadth G4114: and G2532 he measured G3354 the city G4172 with the reed G2563 G1909, twelve G1427 thousand G5505 furlongs G4712. The length G3372 and G2532 the breadth G4114 and G2532 the height G5311 of it G846 are G2076 equal G2470.

YLT

16 and the city lieth square, and the length of it is as great as the breadth; and he did measure the city with the reed--furlongs twelve thousand; the length, and the breadth, and the height, of it are equal;

WHNU

16 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF τετραγωνος G5068 A-NSF κειται G2749 V-PNI-3S και G2532 CONJ το G3588 T-NSN μηκος G3372 N-NSN αυτης G846 P-GSF οσον G3754 K-NSN  [και] G2532 CONJ το G3588 T-NSN πλατος G4114 N-NSN και G2532 CONJ εμετρησεν G3354 V-AAI-3S την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF τω G3588 T-DSM καλαμω G2563 N-DSM επι G1909 PREP σταδιων G4712 N-GPN δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδων G5505 A-NPF το G3588 T-NSN μηκος G3372 N-NSN και G2532 CONJ το G3588 T-NSN πλατος G4114 N-NSN και G2532 CONJ το G3588 T-NSN υψος G5311 N-NSN αυτης G846 P-GSF ισα G2470 A-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

16 And the city lies four-square, and its length [is] as much as the breadth. And he measured the city with the reed--twelve thousand stadia: the length and the breadth and height of it are equal.

TSK - Openbaring 21:16

 

four square.The square form of this city probably denotes its stability; while its vast dimensions, being 1,500 miles on each side, are emblematical of magnificence, and of its capability of containing all the multitude of inhabitants which should ever enter it, however immense or innumerable.

Ezech 48:17; Ezech 48:18; Ezech 48:20; Ezech 48:35

twelve.

Eze 48:8-19

 

 

SV

17 En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, [naar] de maat eens mensen, welke des engels was.

KJV

17 And G2532 he measured G3354 the wall G5038 thereof G846, an hundred G1540 [and] forty G5062 [and] four G5064 cubits G4083, [according to] the measure G3358 of a man G444, that is G3603, of the angel G32.

YLT

17 and he measured its wall, an hundred forty-four cubits, the measure of a man, that is, of the messenger;

WHNU

17 και G2532 CONJ εμετρησεν G3354 V-AAI-3S το G3588 T-ASN τειχος G5038 N-ASN αυτης G846 P-GSF εκατον G1540 A-NUI τεσσερακοντα G5062 A-NUI τεσσαρων G5064 A-GPM πηχων G4083 N-GPM μετρον G3358 N-ASN ανθρωπου G444 N-GSM ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S αγγελου G32 N-GSM

Darby

17 And he measured its wall, a hundred [and] forty-four cubits, [a] man's measure, that is, [the] angel's.

TSK - Openbaring 21:17

 

an.

Openb 7:4; Openb 14:3

 

 

SV

18 En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk.

KJV

18 And G2532 the building G1739 of the wall G5038 of it G846 was G2258 [of] jasper G2393: and G2532 the city G4172 [was] pure G2513 gold G5553, like G3664 unto clear G2513 glass G5194.

YLT

18 and the building of its wall was jasper, and the city [is] pure gold--like to pure glass;

WHNU

18 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ενδωμησις G1739 N-NSF του G3588 T-GSN τειχους G5038 N-GSN αυτης G846 P-GSF ιασπις G2393 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF χρυσιον G5553 N-NSN καθαρον G2513 A-NSN ομοιον G3664 A-NSN υαλω G5194 N-DSM καθαρω G2513 A-DSM

Darby

18 And the building of its wall [was] jasper; and the city pure gold, like pure glass:

TSK - Openbaring 21:18

 

was of.

Openb 21:11; Openb 21:19

like.

Openb 21:11; Openb 21:21

 

 

SV

19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcédon, het vierde Smaragd.

KJV

19 And G2532 the foundations G2310 of the wall G5038 of the city G4172 [were] garnished with G2885 all manner of G3956 precious G5093 stones G3037. The first G4413 foundation G2310 [was] jasper G2393; the second G1208, sapphire G4552; the third G5154, a chalcedony G5472; the fourth G5067, an emerald G4665;

YLT

19 and the foundations of the wall of the city with every precious stone have been adorned; the first foundation jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

WHNU

19 οι G3588 T-NPM θεμελιοι G2310 N-NPM του G3588 T-GSN τειχους G5038 N-GSN της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF παντι G3956 A-DSM λιθω G3037 N-DSM τιμιω G5093 A-DSM κεκοσμημενοι G2885 V-RPP-NPM ο G3588 T-NSM θεμελιος G2310 N-NSM ο G3588 T-NSM πρωτος G4413 A-NSM ιασπις G2393 N-NSF ο G3588 T-NSM δευτερος G1208 A-NSM σαπφιρος G4552 N-NSF ο G3588 T-NSM τριτος G5154 A-NSM χαλκηδων G5472 N-NSM ο G3588 T-NSM τεταρτος G5067 A-NSM σμαραγδος G4665 N-NSM

Darby

19 the foundations of the wall of the city [were] adorned with every precious stone: the first foundation, jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

TSK - Openbaring 21:19

 

the foundations.

Job 28:16-19; Spr 3:15; Jes 54:11; Jes 54:12

sapphire.

Ex 28:17-21; Ex 29:10-14

 

 

SV

20 Het vijfde Sardónix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.

KJV

20 The fifth G3991, sardonyx G4557; the sixth G1623, sardius G4556; the seventh G1442, chrysolite G5555; the eighth G3590, beryl G969; the ninth G1766, a topaz G5116; the tenth G1182, a chrysoprasus G5556; the eleventh G1734, a jacinth G5192; the twelfth G1428, an amethyst G271.

YLT

20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprasus; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.

WHNU

20 ο G3588 T-NSM πεμπτος G3991 A-NSM σαρδονυξ G4557 N-NSF ο G3588 T-NSM εκτος G1623 A-NSM σαρδιον G4556 N-NSN ο G3588 T-NSM εβδομος G1442 A-NSM χρυσολιθος G5555 N-NSM ο G3588 T-NSM ογδοος G3590 A-NSM βηρυλλος G969 N-NSM ο G3588 T-NSM ενατος G1766 A-NSM τοπαζιον G5116 N-NSN ο G3588 T-NSM δεκατος G1182 A-NSM χρυσοπρασος G5556 N-NSM ο G3588 T-NSM ενδεκατος G1734 A-NSM υακινθος G5192 N-NSM ο G3588 T-NSM δωδεκατος G1428 A-NSM αμεθυστος G271 N-NSF

Darby

20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprasus; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.

TSK - Openbaring 21:20

 

20

 

 

SV

21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.

KJV

21 And G2532 the twelve G1427 gates G4440 [were] twelve G1427 pearls G3135; every G1538 G303 several G1520 gate G4440 was G2258 of G1537 one G1520 pearl G3135: and G2532 the street G4113 of the city G4172 [was] pure G2513 gold G5553, as it were G5613 transparent G1307 glass G5194.

YLT

21 And the twelve gates [are] twelve pearls, each several one of the gates was of one pearl; and the broad-place of the city [is] pure gold--as transparent glass.

WHNU

21 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM δωδεκα G1427 A-NUI πυλωνες G4440 N-NPM δωδεκα G1427 A-NUI μαργαριται G3135 N-NPM ανα G303 PREP εις G1520 A-NSM εκαστος G1538 A-NSM των G3588 T-GPM πυλωνων G4440 N-GPM ην G2258 V-IXI-3S εξ G1537 PREP ενος G1520 A-GSM μαργαριτου G3135 N-GSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πλατεια G4113 N-NSF της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF χρυσιον G5553 N-NSN καθαρον G2513 A-NSN ως G5613 ADV υαλος G5194 N-NSM διαυγης G1307 A-NSM

Darby

21 And the twelve gates, twelve pearls; each one of the gates, respectively, was of one pearl; and the street of the city pure gold, as transparent glass.

TSK - Openbaring 21:21

 

the twelve.

Openb 21:12; Openb 17:4; Matt 13:45; Matt 13:46

every several.This may denote, that every thing will be superlatively glorious, beyond all comparison with any thing ever seen on earth.

pure.

Openb 21:18; Openb 17:4; Openb 18:16; Openb 22:2; 1Kon 6:20; Jes 60:17; Jes 60:18

as it.

Openb 21:11; Openb 21:18

 

 

SV

22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

KJV

22 And G2532 I saw G1492 no G3756 temple G3485 therein G1722 G846: for G1063 the Lord G2962 God G2316 Almighty G3841 and G2532 the Lamb G721 are G2076 the temple G3485 of it G846.

YLT

22 And a sanctuary I did not see in it, for the Lord God, the Almighty, is its sanctuary, and the Lamb,

WHNU

22 και G2532 CONJ ναον G3485 N-ASM ουκ G3756 PRT-N ειδον G1492 V-2AAI-1S εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM παντοκρατωρ G3841 N-NSM ναος G3485 N-NSM αυτης G846 P-GSF εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ το G3588 T-NSN αρνιον G721 N-NSN

Darby

22 And I saw no temple in it; for the Lord God Almighty is its temple, and the Lamb.

TSK - Openbaring 21:22

 

I saw.

Openb 21:4; Openb 21:5; 1Kon 8:27; 2Kron 2:6; 2Kron 6:18; Jes 66:1; Joh 4:23

the Lord.

Openb 1:8; Openb 4:8; Openb 11:17; Openb 15:3; Openb 16:7; Openb 16:14; Openb 19:15

the Lamb.

Joh 2:19-21; Joh 10:30; Kol 1:19; Kol 2:9; Hebr 9:1-12

 

 

SV

23 En29 30  de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en31  het Lam is haar Kaars.    29Jes 60:19;  30Zach 14:7;  31Openb 22:5;  [Ps 27:1];

KJV

23 And G2532 the city G4172 had G2192 no G3756 need G5532 of the sun G2246, neither G3761 of the moon G4582, to G2443 shine G5316 in G1722 it G846: for G1063 the glory G1391 of God G2316 did lighten G5461 it G846, and G2532 the Lamb G721 [is] the light G3088 thereof G846. Jes 60:19; Zach 14:7; Openb 22:5; [Ps 27:1];

YLT

23 and the city hath no need of the sun, nor of the moon, that they may shine in it; for the glory of God did lighten it, and the lamp of it [is] the Lamb; Jes 60:19; Zach 14:7; Openb 22:5; [Ps 27:1];

WHNU

23 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF ου G3756 PRT-N χρειαν G5532 N-ASF εχει G2192 V-PAI-3S του G3588 T-GSM ηλιου G2246 N-GSM ουδε G3761 ADV της G3588 T-GSF σεληνης G4582 N-GSF ινα G2443 CONJ φαινωσιν G5316 V-PAS-3P αυτη G846 P-DSF η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ δοξα G1391 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εφωτισεν G5461 V-AAI-3S αυτην G846 P-ASF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM λυχνος G3088 N-NSM αυτης G846 P-GSF το G3588 T-NSN αρνιον G721 N-NSN Jes 60:19; Zach 14:7; Openb 22:5; [Ps 27:1];

Darby

23 And the city has no need of the sun nor of the moon, that they should shine for it; for the glory of God has enlightened it, and the lamp thereof [is] the Lamb. Jes 60:19; Zach 14:7; Openb 22:5; [Ps 27:1];

TSK - Openbaring 21:23

 

the city.

Openb 21:11; Openb 22:5; Jes 24:23; Jes 60:19; Jes 60:20

for.

Openb 21:11; Openb 18:1; Jes 2:10; Jes 2:19; Jes 2:21; Hab 3:3; Matt 16:27; Mark 8:38; Joh 17:24

Ac 22:11

the Lamb.

Luk 2:32; Joh 1:4; Joh 1:9; Joh 1:14; Joh 1:18; Joh 5:23

 

 

SV

24 En32  de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.  32Jes 60:3;

KJV

24 And G2532 the nations G1484 of them which are saved G4982 shall walk G4043 in G1722 the light G5457 of it G846: and G2532 the kings G935 of the earth G1093 do bring G5342 their G846 glory G1391 and G2532 honour G5092 into G1519 it G846. Jes 60:3;

YLT

24 and the nations of the saved in its light shall walk, and the kings of the earth do bring their glory and honour into it, Jes 60:3;

WHNU

24 και G2532 CONJ περιπατησουσιν G4043 V-FAI-3P τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN δια G1223 PREP του G3588 T-GSM φωτος G5457 N-GSN αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM βασιλεις G935 N-NPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF φερουσιν G5342 V-PAI-3P την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF αυτων G846 P-GPM εις G1519 PREP αυτην G846 P-ASF Jes 60:3;

Darby

24 And the nations shall walk by its light; and the kings of the earth bring their glory to it. Jes 60:3;

TSK - Openbaring 21:24

 

the nations.

Openb 22:2; Deut 32:43; Ps 22:27; Jes 2:2; Jes 52:15; Jes 55:5; Jes 55:10; Jes 66:12; Jes 66:18; Jer 4:2

Zach 2:11; Zach 8:22; Zach 8:23; Rom 15:10-12; Rom 15:16; Rom 15:26

walk.

Isa 2:5

the kings.

Ps 72:10; Ps 72:11; Jes 60:3-10; Jes 60:13; Jes 66:11; Jes 66:12

 

 

SV

25 En33  haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want34  aldaar zal geen nacht zijn.   33Jes 60:11;  34Openb 22:5;  [Zach 14:7];

KJV

25 And G2532 the gates G4440 of it G846 shall G2808 not G3364 be shut G2808 at all G3364 by day G2250: for G1063 there shall be G2071 no G3756 night G3571 there G1563. Jes 60:11; Openb 22:5; [Zach 14:7];

YLT

25 and its gates shall not at all be shut by day, for night shall not be there; Jes 60:11; Openb 22:5; [Zach 14:7];

WHNU

25 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM πυλωνες G4440 N-NPM αυτης G846 P-GSF ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N κλεισθωσιν G2808 V-APS-3P ημερας G2250 N-GSF νυξ G3571 N-NSF γαρ G1063 CONJ ουκ G3756 PRT-N εσται G2071 V-FXI-3S εκει G1563 ADV Jes 60:11; Openb 22:5; [Zach 14:7];

Darby

25 And its gates shall not be shut at all by day, for night shall not be there. Jes 60:11; Openb 22:5; [Zach 14:7];

TSK - Openbaring 21:25

 

the gates.

Isa 60:11

for.

Openb 22:5; Jes 60:20; Zach 14:7

 

 

SV

26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.

KJV

26 And G2532 they shall bring G5342 the glory G1391 and G2532 honour G5092 of the nations G1484 into G1519 it G846.

YLT

26 and they shall bring the glory and the honour of the nations into it;

WHNU

26 και G2532 CONJ οισουσιν G5342 V-FAI-3P την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF τιμην G5092 N-ASF των G3588 T-GPN εθνων G1484 N-GPN εις G1519 PREP αυτην G846 P-ASF

Darby

26 And they shall bring the glory and the honour of the nations to it.

TSK - Openbaring 21:26

 

the glory.

24

 

 

SV

27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen [spreekt]; maar die geschreven zijn in35 36 37 38 39  het boek des levens des Lams.      35Ex 32:32;  36Ps 69:28;  37Filipp 4:3;  38Openb 3:5;  39Openb 20:12;  [Joel 3:17]; [Zach 14:21]; [Openb 13:8];

KJV

27 And G2532 there shall G1525 in no wise G3364 enter G1525 into G1519 it G846 any thing G3956 that defileth G2840, neither G2532 [whatsoever] worketh G4160 abomination G946, or G2532 [maketh] a lie G5579: but G1508 they which are written G1125 in G1722 the Lamb's G721 book G975 of life G2222. Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 20:12; [Joel 3:17]; [Zach 14:21]; [Openb 13:8];

YLT

27 and there may not at all enter into it any thing defiling and doing abomination, and a lie, but--those written in the scroll of the life of the Lamb. Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 20:12; [Joel 3:17]; [Zach 14:21]; [Openb 13:8];

WHNU

27 και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N εισελθη G1525 V-2AAS-3S εις G1519 PREP αυτην G846 P-ASF παν G3956 A-NSN κοινον G2839 A-NSN και G2532 CONJ [ο] G3588 T-NSM ποιων G4160 V-PAP-NSM βδελυγμα G946 N-ASN και G2532 CONJ ψευδος G5579 N-ASN ει G1487 COND μη G3361 PRT-N οι G3588 T-NPM γεγραμμενοι G1125 V-RPP-NPM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN βιβλιω G975 N-DSN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 20:12; [Joel 3:17]; [Zach 14:21]; [Openb 13:8];

Darby

27 And nothing common, nor that maketh an abomination and a lie, shall at all enter into it; but those only who [are] written in the book of life of the Lamb. Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 20:12; [Joel 3:17]; [Zach 14:21]; [Openb 13:8];

TSK - Openbaring 21:27

 

there.

Lev 13:46; Num 5:3; Num 12:15; Ps 101:8; Jes 35:8; Jes 52:1; Jes 60:21; Joel 3:17

Matt 13:41; 1Kor 6:9; 1Kor 6:10; Gal 5:19-21; Efez 5:5; Hebr 12:14

worketh.

Openb 17:4; Openb 17:5

or maketh.

Openb 21:8; Openb 22:14; Openb 22:15

they.

Openb 3:5; Openb 13:8; Openb 20:12; Openb 20:15; Filipp 4:3

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 20)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 22)