Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 9)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 11)


Openbaring 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven [zijn] hoofd; en zijn aangezicht was als de1 †zon, en zijn voeten waren als pilaren2 †van vuur.†† 1Matt 17:2; 2Openb 1:15;

KJV

1 And G2532 I saw G1492 another G243 mighty G2478 angel G32 come down G2597 from G1537 heaven G3772, clothed G4016 with a cloud G3507: and G2532 a rainbow G2463 [was] upon G1909 his G846 head G2776, and G2532 his G846 face G4383 [was] as it were G5613 the sun G2246, and G2532 his G846 feet G4228 as G5613 pillars G4769 of fire G4442: Matt 17:2; Openb 1:15;

YLT

1 And I saw another strong messenger coming down out of the heaven, arrayed with a cloud, and a rainbow upon the head, and his face as the sun, and his feet as pillars of fire, Matt 17:2; Openb 1:15;

WHNU

1 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S αλλον G243 A-ASM αγγελον G32 N-ASM ισχυρον G2478 A-ASM καταβαινοντα G2597 V-PAP-ASM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM περιβεβλημενον G4016 V-RPP-ASM νεφελην G3507 N-ASF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ιρις G2463 N-NSF επι G1909 PREP† την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF της G3588 T-GSF κεφαλης G2776 N-GSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN προσωπον G4383 N-NSN αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV ο G3588 T-NSM ηλιος G2246 N-NSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ποδες G4228 N-NPM αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV στυλοι G4769 N-NPM πυρος G4442 N-GSN Matt 17:2; Openb 1:15;

Darby

1 And I saw another strong angel coming down out of the heaven, clothed with a cloud, and the rainbow upon his head, and his countenance as the sun, and his feet as pillars of fire, Matt 17:2; Openb 1:15;

TSK - Openbaring 10:1

 

1 A mighty strong angel appears with a book open in his hand.

6 He swears by him that lives for ever, that there shall be no more time.

9 John is commanded to take and eat the book.

another.

Openb 10:5; Openb 10:6; Openb 5:2; Openb 7:1; Openb 7:2; Openb 8:2-5; Openb 8:13; Openb 9:13; Openb 9:14; Openb 14:14; Openb 14:15

clothed.

Openb 1:7; Ex 16:10; Lev 16:2; Ps 97:2; Ps 104:3; Jes 19:1; Klaagl 3:44; Dan 7:13

Lu 21:27

a rainbow.

Openb 4:3; Gen 9:11-17; Jes 54:9; Ezech 1:28

his face.

Openb 1:16; Dan 10:6; Matt 17:2; Hand 26:13

pillars.

Openb 1:15; Hoogl 5:15

 

 

SV

2 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.

KJV

2 And G2532 he had G2192 in G1722 his G846 hand G5495 a little book G974 open G455: and G2532 he set G5087 his G846 right G1188 foot G4228 upon G1909 the sea G2281, and G1161 [his] left G2176 [foot] on G1909 the earth G1093,

YLT

2 and he had in his hand a little scroll opened, and he did place his right foot upon the sea, and the left upon the land,

WHNU

2 και G2532 CONJ εχων G2192 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF χειρι G5495 N-DSF αυτου G846 P-GSM βιβλαριδιον G974 N-ASN ηνεωγμενον G455 V-RPP-ASN και G2532 CONJ εθηκεν G5087 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM ποδα G4228 N-ASM αυτου G846 P-GSM τον G3588 T-ASM δεξιον G1188 A-ASM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF τον G3588 T-ASM δε G1161 CONJ ευωνυμον G2176 A-ASM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF

Darby

2 and having in his hand a little opened book. And he set his right foot on the sea, and the left upon the earth,

TSK - Openbaring 10:2

 

a little.

Openb 10:10; Openb 5:1-5; Openb 6:1; Openb 6:3; Ezech 2:9; Ezech 2:10

he set.

Openb 10:5; Openb 10:8; Ps 2:8; Ps 65:5; Spr 8:15; Spr 8:16; Jes 59:19; Matt 28:18; Efez 1:20-22

Filipp 2:10; Filipp 2:11

 

 

SV

3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.

KJV

3 And G2532 cried G2896 with a loud G3173 voice G5456, as G5618 [when] a lion G3023 roareth G3455: and G2532 when G3753 he had cried G2896, seven G2033 thunders G1027 uttered G2980 their G1438 voices G5456.

YLT

3 and he cried with a great voice, as a lion doth roar, and when he cried, speak out did the seven thunders their voices;

WHNU

3 και G2532 CONJ εκραξεν G2896 V-AAI-3S φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF ωσπερ G5618 ADV λεων G3023 N-NSM μυκαται G3455 V-PNI-3S και G2532 CONJ οτε G3753 ADV εκραξεν G2896 V-AAI-3S ελαλησαν G2980 V-AAI-3P αι G3588 T-NPF επτα G2033 A-NUI βρονται G1027 N-NPF τας G3588 T-APF εαυτων G1438 F-3GPM φωνας G5456 N-APF

Darby

3 and cried with a loud voice as a lion roars. And when he cried, the seven thunders uttered their own voices.

TSK - Openbaring 10:3

 

loud.

Spr 19:12; Jes 5:29; Jes 31:4; Jes 42:13; Jer 25:30; Joel 3:16; Amos 1:2; Amos 3:8

seven.

Openb 8:5; Openb 14:2; Openb 15:1; Openb 15:7

 

 

SV

4 En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel3 4 †hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.†† 3Dan 8:26; 4Dan 12:4;

KJV

4 And G2532 when G3753 the seven G2033 thunders G1027 had uttered G2980 their G1438 voices G5456, I was about G3195 to write G1125: and G2532 I heard G191 a voice G5456 from G1537 heaven G3772 saying G3004 unto me G3427, Seal up G4972 those things which G3739 the seven G2033 thunders G1027 uttered G2980, and G2532 write G1125 them G5023 not G3361. Dan 8:26; Dan 12:4;

YLT

4 and when the seven thunders spake their voices, I was about to write, and I heard a voice out of the heaven saying to me, `Seal the things that the seven thunders spake,' and, `Thou mayest not write these things.' Dan 8:26; Dan 12:4;

WHNU

4 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV ελαλησαν G2980 V-AAI-3P αι G3588 T-NPF επτα G2033 A-NUI βρονται G1027 N-NPF ημελλον G3195 V-IAI-1S γραφειν G1125 V-PAN και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S φωνην G5456 N-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM λεγουσαν G3004 V-PAP-ASF σφραγισον G4972 V-AAM-2S α G3739 R-APN ελαλησαν G2980 V-AAI-3P αι G3588 T-NPF επτα G2033 A-NUI βρονται G1027 N-NPF και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N αυτα G846 P-APN γραψης G1125 V-AAS-2S Dan 8:26; Dan 12:4;

Darby

4 And when the seven thunders spoke, I was about to write: and I heard a voice out of the heaven saying, Seal the things which the seven thunders have spoken, and write them not. Dan 8:26; Dan 12:4;

TSK - Openbaring 10:4

 

I was.

Openb 1:11; Openb 2:1-3; Jes 8:1; Hab 2:2; Hab 2:3

Seal up.

Deut 29:29; Jes 8:16; Jes 29:11; Dan 8:26; Dan 12:4; Dan 12:9

 

 

SV

5 En5 †de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel.† 5Dan 12:7;

KJV

5 And G2532 the angel G32 which G3739 I saw G1492 stand G2476 upon G1909 the sea G2281 and G2532 upon G1909 the earth G1093 lifted up G142 his G846 hand G5495 to G1519 heaven G3772, Dan 12:7;

YLT

5 And the messenger whom I saw standing upon the sea, and upon the land, did lift up his hand to the heaven, Dan 12:7;

WHNU

5 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM ον G3739 R-ASM ειδον G1492 V-2AAI-1S εστωτα G2476 V-RAP-ASM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF και G2532 CONJ επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ηρεν G142 V-AAI-3S την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF δεξιαν G1188 A-ASF εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM Dan 12:7;

Darby

5 And the angel whom I saw stand on the sea and on the earth lifted up his right hand to the heaven, Dan 12:7;

TSK - Openbaring 10:5

 

stand.

2

lifted.

Gen 14:22; Gen 22:15; Gen 22:16; Ex 6:8; Deut 32:40; Ezech 20:5; Ezech 20:15; Ezech 20:23; Ezech 20:28; Ezech 20:42; Ezech 36:7

Ezech 47:14; Dan 12:7; Hebr 6:13

by him.

Openb 1:18; Openb 4:9; Jer 10:10

who.

Openb 4:11; Openb 14:7; Gen 1:1-2; Ex 20:11; Neh 9:6; Ps 95:3-6; Ps 146:5; Ps 148:1-7

Jer 10:11-13; Hand 14:15; Hand 17:23; Rom 1:20

that there.Rather, "the time should not be yet," [chronos† ouk† esti† eti ,] that is, the time of those glorious things with which "the mystery of God should be finished."

Openb 16:17; Dan 12:7

 

 

SV

6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat6 †er geen tijd meer zal zijn;† 6Openb 11:15;† [2Kron 2:12];

KJV

6 And G2532 sware G3660 by G1722 him that liveth G2198 for G1519 ever G165 and ever G165, who G3739 created G2936 heaven G3772, and G2532 the things that therein are G1722 G846, and G2532 the earth G1093, and G2532 the things that therein are G1722 G846, and G2532 the sea G2281, and G2532 the things which are therein G1722 G846, that G3754 there should be G2071 time G5550 no G3756 longer G2089: Openb 11:15; [2Kron 2:12];

YLT

6 and did swear in Him who doth live to the ages of the ages, who did create the heaven and the things in it, and the land and the things in it, and the sea and the things in it--that time shall not be yet, Openb 11:15; [2Kron 2:12];

WHNU

6 και G2532 CONJ ωμοσεν G3660 V-AAI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ζωντι G2198 V-PAP-DSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM ος G3739 R-NSM εκτισεν G2936 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM και G2532 CONJ τα G3588 T-APN εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ τα G3588 T-APN εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF †[και G2532 CONJ και G2532 CONJ την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF και G2532 CONJ τα G3588 T-APN εν G1722 PREP† αυτη] G846 P-DSF αυτη G846 P-DSF οτι G3754 CONJ χρονος G5550 N-NSM ουκετι G3765 ADV εσται G2071 V-FXI-3S Openb 11:15; [2Kron 2:12];

Darby

6 and swore by him that lives to the ages of ages, who created the heaven and the things that are in it, and the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be no longer delay; Openb 11:15; [2Kron 2:12];

TSK - Openbaring 10:6

 

6

 

 

SV

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.

KJV

7 But G235 in G1722 the days G2250 of the voice G5456 of the seventh G1442 angel G32, when G3752 he shall begin G3195 to sound G4537, G2532 the mystery G3466 of God G2316 should be finished G5055, as G5613 he hath declared G2097 to his G1438 servants G1401 the prophets G4396.

YLT

7 but in the days of the voice of the seventh messenger, when he may be about to sound, and the secret of God may be finished, as He did declare to His own servants, to the prophets.

WHNU

7 αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF της G3588 T-GSF φωνης G5456 N-GSF του G3588 T-GSM εβδομου G1442 A-GSM αγγελου G32 N-GSM οταν G3752 CONJ μελλη G3195 V-PAS-3S σαλπιζειν G4537 V-PAN και G2532 CONJ ετελεσθη G5048 V-API-3S το G3588 T-NSN μυστηριον G3466 N-NSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ως G5613 ADV ευηγγελισεν G2097 V-AAI-3S τους G3588 T-APM εαυτου G1438 F-3GSM δουλους G1401 N-APM τους G3588 T-APM προφητας G4396 N-APM

Darby

7 but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound the trumpet, the mystery of God also shall be completed, as he has made known the glad tidings to his own bondmen the prophets.

TSK - Openbaring 10:7

 

in the.

11:15-18

the mystery.

Rom 11:25; Rom 16:25; Efez 3:3-9

as he.

Luk 24:44-47; Hand 3:21

 

 

SV

8 En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend [en] in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat.

KJV

8 And G2532 the voice G5456 which G3739 I heard G191 from G1537 heaven G3772 spake G2980 unto G3326 me G1700 again G3825, and G2532 said G3004, Go G5217 [and] take G2983 the little book G974 which G3588 is open G455 in G1722 the hand G5495 of the angel G32 which G3588 standeth G2476 upon G1909 the sea G2281 and G2532 upon G1909 the earth G1093.

YLT

8 And the voice that I heard out of the heaven is again speaking with me, and saying, `Go, take the little scroll that is open in the hand of the messenger who hath been standing upon the sea, and upon the land:'

WHNU

8 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF φωνη G5456 N-NSF ην G3739 R-ASF ηκουσα G191 V-AAI-1S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM παλιν G3825 ADV λαλουσαν G2980 V-PAP-ASF μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS και G2532 CONJ λεγουσαν G3004 V-PAP-ASF υπαγε G5217 V-PAM-2S λαβε G2983 V-2AAM-2S το G3588 T-ASN βιβλιον G975 N-ASN το G3588 T-ASN ηνεωγμενον G455 V-RPP-ASN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF χειρι G5495 N-DSF του G3588 T-GSM αγγελου G32 N-GSM του G3588 T-GSM εστωτος G2476 V-RAP-GSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF και G2532 CONJ επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF

Darby

8 And the voice which I heard out of the heaven [was] again speaking with me, and saying, Go, take the little book which is opened in the hand of the angel who is standing on the sea and on the earth.

TSK - Openbaring 10:8

 

the voice.

Openb 10:4; Openb 10:5; Jes 30:21

 

 

SV

9 En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij: Neem7 †dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig.† 7Ezech 3:1;† [Ezech 2:8];

KJV

9 And G2532 I went G565 unto G4314 the angel G32, and said G3004 unto him G846, Give G1325 me G3427 the little book G974. And G2532 he said G3004 unto me G3427, Take G2983 [it], and G2532 eat G2719 it G846 up G2719; and it G2532 shall make G4087 thy G4675 belly G2836 bitter G4087, but G235 it shall be G2071 in G1722 thy G4675 mouth G4750 sweet G1099 as G5613 honey G3192. Ezech 3:1; [Ezech 2:8];

YLT

9 and I went away unto the messenger, saying to him, `Give me the little scroll;' and he saith to me, `Take, and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet--as honey.' Ezech 3:1; [Ezech 2:8];

WHNU

9 και G2532 CONJ απηλθα G565 V-2AAI-1S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM αγγελον G32 N-ASM λεγων G3004 V-PAP-NSM αυτω G846 P-DSM δουναι G1325 V-2AAN μοι G3427 P-1DS το G3588 T-ASN βιβλαριδιον G974 N-ASN και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S μοι G3427 P-1DS λαβε G2983 V-2AAM-2S και G2532 CONJ καταφαγε G2719 V-2AAM-2S αυτο G846 P-ASN και G2532 CONJ πικρανει G4087 V-FAI-3S σου G4675 P-2GS την G3588 T-ASF κοιλιαν G2836 N-ASF αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN στοματι G4750 N-DSN σου G4675 P-2GS εσται G2071 V-FXI-3S γλυκυ G1099 A-NSN ως G5613 ADV μελι G3192 N-NSN Ezech 3:1; [Ezech 2:8];

Darby

9 And I went to the angel, saying to him to give me the little book. And he says to me, Take and eat it up: and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet as honey. Ezech 3:1; [Ezech 2:8];

TSK - Openbaring 10:9

 

Take.

Job 23:12; Jer 15:16; Ezech 2:8; Ezech 3:1-3; Ezech 3:14; Kol 3:6

 

 

SV

10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. [Ezech 3:3];

KJV

10 And G2532 I took G2983 the little book G974 out of G1537 the angel's G32 hand G5495, and G2532 ate G2719 it G846 up G2719; and G2532 it was G2258 in G1722 my G3450 mouth G4750 sweet G1099 as G5613 honey G3192: and G2532 as soon as G3753 I had eaten G5315 it G846, my G3450 belly G2836 was bitter G4087. [Ezech 3:3];

YLT

10 And I took the little scroll out of the hand of the messenger, and did eat it up, and it was in my mouth as honey--sweet, and when I did eat it--my belly was made bitter; [Ezech 3:3];

WHNU

10 και G2532 CONJ ελαβον G2983 V-2AAI-1S το G3588 T-ASN βιβλαριδιον G974 N-ASN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF χειρος G5495 N-GSF του G3588 T-GSM αγγελου G32 N-GSM και G2532 CONJ κατεφαγον G2719 V-2AAI-1S αυτο G846 P-ASN και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN στοματι G4750 N-DSN μου G3450 P-1GS ως G5613 ADV μελι G3192 N-NSN γλυκυ G1099 A-NSN και G2532 CONJ οτε G3753 ADV εφαγον G5315 V-2AAI-1S αυτο G846 P-ASN επικρανθη G4087 V-API-3S η G3588 T-NSF κοιλια G2836 N-NSF μου G3450 P-1GS [Ezech 3:3];

Darby

10 And I took the little book out of the hand of the angel, and ate it up; and it was in my mouth as honey, sweet; and when I had eaten it my belly was made bitter. [Ezech 3:3];

TSK - Openbaring 10:10

 

sweet.

Ps 19:10; Ps 104:34; Ps 119:103; Spr 16:24; Ezech 3:3

my belly.

Ezech 2:10; Ezech 3:14

 

 

SV

11 En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiŽn, en talen, en koningen.

KJV

11 And G2532 he said G3004 unto me G3427, Thou G4571 must G1163 prophesy G4395 again G3825 before G1909 many G4183 peoples G2992, and G2532 nations G1484, and G2532 tongues G1100, and G2532 kings G935.

YLT

11 and he saith to me, `It behoveth thee again to prophesy about peoples, and nations, and tongues, and kings--many.'

WHNU

11 και G2532 CONJ λεγουσιν G3004 V-PAI-3P μοι G3427 P-1DS δει G1163 V-PQI-3S σε G4571 P-2AS παλιν G3825 ADV προφητευσαι G4395 V-AAN επι G1909 PREP λαοις G2992 N-DPM και G2532 CONJ εθνεσιν G1484 N-DPN και G2532 CONJ γλωσσαις G1100 N-DPF και G2532 CONJ βασιλευσιν G935 N-DPM πολλοις G4183 A-DPM

Darby

11 And it was said to me, Thou must prophesy again as to peoples and nations and tongues and many kings.

TSK - Openbaring 10:11

 

Thou.

Openb 11:9; Openb 14:6; Openb 17:15; Jer 1:9; Jer 1:10; Jer 25:15-30

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 9)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 11)