Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Romeinen 6)
| Volgend hoofdstuk (Romeinen 8)


Romeinen 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft?

KJV

1 G2228 Know ye not G50, brethren G80 , (for G1063 I speak G2980 to them that know G1097 the law G3551 ,) how that G3754 the law G3551 hath dominion over G2961 a man G444 as long as G1909 G3745 G5550 he liveth G2198 ?

YLT

1 Are ye ignorant, brethren--for to those knowing law I speak--that the law hath lordship over the man as long as he liveth?

WHNU

1 η G2228 PRT αγνοειτε G50 V-PAI-2P αδελφοι G80 N-VPM γινωσκουσιν G1097 V-PAP-DPM γαρ G1063 CONJ νομον G3551 N-ASM λαλω G2980 V-PAI-1S οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM νομος G3551 N-NSM κυριευει G2961 V-PAI-3S του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εφ G1909 PREP οσον G3745 K-ASM χρονον G5550 N-ASM ζη G2198 V-PAI-3S

Darby

1 Are ye ignorant, brethren, (for I speak to those knowing law,) that law rules over a man as long as he lives?

TSK - Romeinen 7:1

 

1 No law hath power over a man longer than he lives.

4 But we are dead to the law.

7 Yet is not the law sin;

12 but holy, just and good;

16 as I acknowledge, who am grieved because I cannot keep it.

 

 

Know.

6:3

brethren.

Rom 9:3; Rom 10:1

them that.

Rom 2:17; Rom 2:18; Ezra 7:25; Spr 6:23; 1Kor 9:8; Gal 4:21

the law.

Rom 7:6; Rom 6:14

a man.Or, person, either man or woman; [anthropos ] and {homo} having this extent of signification.

 

 

SV

2 Want1  een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden2 3  door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans.    11Kor 7:39;  21Kor 7:2;  31Kor 7:10;

KJV

2 For G1063 the woman G1135 which hath an husband G5220 is bound G1210 by the law G3551 to [her] husband G435 so long as he liveth G2198; but G1161 if G1437 the husband G435 be dead G599 , she is loosed G2673 from G575 the law G3551 of [her] husband G435 . 1Kor 7:39; 1Kor 7:2; 1Kor 7:10;

YLT

2 for the married woman to the living husband hath been bound by law, and if the husband may die, she hath been free from the law of the husband; 1Kor 7:39; 1Kor 7:2; 1Kor 7:10;

WHNU

2 η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ υπανδρος G5220 A-NSF γυνη G1135 N-NSF τω G3588 T-DSM ζωντι G2198 V-PAP-DSM ανδρι G435 N-DSM δεδεται G1210 V-RPI-3S νομω G3551 N-DSM εαν G1437 COND δε G1161 CONJ αποθανη G599 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM ανηρ G435 N-NSM κατηργηται G2673 V-RPI-3S απο G575 PREP του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM του G3588 T-GSM ανδρος G435 N-GSM 1Kor 7:39; 1Kor 7:2; 1Kor 7:10;

Darby

2 For the married woman is bound by law to her husband so long as he is alive; but if the husband should die, she is clear from the law of the husband: 1Kor 7:39; 1Kor 7:2; 1Kor 7:10;

TSK - Romeinen 7:2

 

the woman.Rather, a woman.  The apostle here illustrates the position laid down in the preceding verse by a familiar instance.

Gen 2:23; Gen 2:24; Num 30:7; Num 30:8; 1Kor 7:4; 1Kor 7:39

 

 

SV

3 Daarom4  dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.  4Matt 5:32;

KJV

3 So then G686 G3767 if G1437 , while [her] husband G435 liveth G2198 , she be married G1096 to another G2087 man G435 , she shall be called G5537 an adulteress G3428 : but G1161 if G1437 her husband G435 be dead G599 , she is G2076 free G1658 from G575 that law G3551 ; so that she G846 is G1511 no G3361 adulteress G3428, though she be married G1096 to another G2087 man G435 . Matt 5:32;

YLT

3 so, then, the husband being alive, an adulteress she shall be called if she may become another man's; and if the husband may die, she is free from the law, so as not to be an adulteress, having become another man's. Matt 5:32;

WHNU

3 αρα G686 PRT ουν G3767 CONJ ζωντος G2198 V-PAP-GSM του G3588 T-GSM ανδρος G435 N-GSM μοιχαλις G3428 N-NSF χρηματισει G5537 V-FAI-3S εαν G1437 COND γενηται G1096 V-2ADS-3S ανδρι G435 N-DSM ετερω G2087 A-DSM εαν G1437 COND δε G1161 CONJ αποθανη G599 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM ανηρ G435 N-NSM ελευθερα G1658 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S απο G575 PREP του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM του G3588 T-GSM μη G3361 PRT-N ειναι G1511 V-PXN αυτην G846 P-ASF μοιχαλιδα G3428 N-ASF γενομενην G1096 V-2ADP-ASF ανδρι G435 N-DSM ετερω G2087 A-DSM Matt 5:32;

Darby

3 so then, the husband being alive, she shall be called an adulteress if she be to another man; but if the husband should die, she is free from the law, so as not to be an adulteress, though she be to another man. Matt 5:32;

TSK - Romeinen 7:3

 

So then.

Ex 20:14; Lev 20:10; Num 5:13-31; Deut 22:22-24; Matt 5:32; Mark 10:6-12

Joh 8:3-5

through.

Ruth 2:13; 1Sam 25:39-42; 1Tim 5:11-14

 

 

SV

4 Zo dan, mijn broeders, gij5 6  zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, [namelijk] Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.   5Gal 2:19;  61Petr 4:1;

KJV

4 Wherefore G5620 , my G3450 brethren G80 , ye G5210 also G2532 are become dead G2289 to the law G3551 by G1223 the body G4983 of Christ G5547 ; that G1519 ye G5209 should be married G1096 to another G2087 , [even] to him who is raised G1453 from G1537 the dead G3498 , that G2443 we should bring forth fruit G2592 unto God G2316 . Gal 2:19; 1Petr 4:1;

YLT

4 So that, my brethren, ye also were made dead to the law through the body of the Christ, for your becoming another's, who out of the dead was raised up, that we might bear fruit to God; Gal 2:19; 1Petr 4:1;

WHNU

4 ωστε G5620 CONJ αδελφοι G80 N-VPM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP εθανατωθητε G2289 V-API-2P τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM δια G1223 PREP του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN γενεσθαι G1096 V-2ADN υμας G5209 P-2AP ετερω G2087 A-DSM τω G3588 T-DSM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM εγερθεντι G1453 V-APP-DSM ινα G2443 CONJ καρποφορησωμεν G2592 V-AAS-1P τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Gal 2:19; 1Petr 4:1;

Darby

4 So that, my brethren, *ye* also have been made dead to the law by the body of the Christ, to be to another, who has been raised up from among [the] dead, in order that we might bear fruit to God. Gal 2:19; 1Petr 4:1;

TSK - Romeinen 7:4

 

ye also.

Rom 7:6; Rom 6:14; Rom 8:2; Gal 2:19; Gal 2:20; Gal 3:13; Gal 5:18; Efez 2:15; Kol 2:14; Kol 2:20

the body.

Matt 26:26; Joh 6:51; 1Kor 10:16; Hebr 10:10; 1Petr 2:24

that ye.

Ps 45:10-15; Jes 54:5; Jes 62:5; Hos 2:19; Hos 2:20; Joh 3:29; 2Kor 11:2

Efez 5:23-27; Openb 19:7; Openb 21:9

that we.

Rom 6:22; Ps 45:16; Joh 15:8; Gal 5:22; Gal 5:23; Filipp 1:11; Filipp 4:17; Kol 1:6; Kol 1:10

 

 

SV

5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.

KJV

5 For G1063 when G3753 we were G2258 in G1722 the flesh G4561 , the motions G3804 of sins G266 , which G3588 were by G1223 the law G3551 , did work G1754 in G1722 our G2257 members G3196 to bring G1519 forth fruit G2592 unto death G2288 .1

  1motions: Gr. passions

YLT

5 for when we were in the flesh, the passions of the sins, that [are] through the law, were working in our members, to bear fruit to the death;

WHNU

5 οτε G3753 ADV γαρ G1063 CONJ ημεν G1510 V-IXI-1P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF τα G3588 T-NPN παθηματα G3804 N-NPN των G3588 T-GPF αμαρτιων G266 N-GPF τα G3588 T-NPN δια G1223 PREP του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM ενηργειτο G1754 V-IMI-3S εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN μελεσιν G3196 N-DPN ημων G2257 P-1GP εις G1519 PREP το G3588 T-ASN καρποφορησαι G2592 V-AAN τω G3588 T-DSM θανατω G2288 N-DSM

Darby

5 For when we were in the flesh the passions of sins, which [were] by the law, wrought in our members to bring forth fruit to death;

TSK - Romeinen 7:5

 

in the flesh.

Rom 8:8; Rom 8:9; Joh 3:6; Gal 5:16; Gal 5:17; Gal 5:24; Efez 2:3; Efez 2:11; Tit 3:3

motions.  Gr. passions.

1:26; *Gr:

which.

Rom 3:20; Rom 4:15; Rom 5:20; 1Kor 15:56; 2Kor 3:6-9; Gal 3:10; Jak 2:9; Jak 2:10; 1Joh 3:4

did work.

Rom 7:8-13; Matt 15:19; Gal 5:19-21; Jak 1:15

members.

Rom 7:23; Rom 6:13; Rom 6:19; Kol 3:5; Jak 4:1

bring.

6:21

 

 

SV

6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in7 8  nieuwigheid des geestes, en niet [in] de oudheid der letter.   7Rom 2:29;  82Kor 3:6;

KJV

6 But G1161 now G3570 we are delivered G2673 from G575 the law G3551 , that being dead G599 G599 wherein G1722 G3739 we were held G2722; that G5620 we G2248 should serve G1398 in G1722 newness G2538 of spirit G4151 , and G2532 not G3756 [in] the oldness G3821 of the letter G1121 .2

  2that being…: or, being dead to that  Rom 2:29; 2Kor 3:6;

YLT

6 and now we have ceased from the law, that being dead in which we were held, so that we may serve in newness of spirit, and not in oldness of letter. Rom 2:29; 2Kor 3:6;

WHNU

6 νυνι G3570 ADV δε G1161 CONJ κατηργηθημεν G2673 V-API-1P απο G575 PREP του G3588 T-GSM νομου G3551 N-GSM αποθανοντες G599 V-2AAP-NPM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM κατειχομεθα G2722 V-IPI-1P ωστε G5620 CONJ δουλευειν G1398 V-PAN   [ημας] G2248 P-1AP ημας G2248 P-1AP εν G1722 PREP καινοτητι G2538 N-DSF πνευματος G4151 N-GSN και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N παλαιοτητι G3821 N-DSF γραμματος G1121 N-GSN Rom 2:29; 2Kor 3:6;

Darby

6 but now we are clear from the law, having died in that in which we were held, so that we should serve in newness of spirit, and not in oldness of letter. Rom 2:29; 2Kor 3:6;

TSK - Romeinen 7:6

 

But.

Rom 7:4; Rom 6:14; Rom 6:15; Gal 3:13; Gal 3:23-25; Gal 4:4; Gal 4:5

that being dead.  or, being dead to that.

Rom 7:1; Rom 7:4; Rom 6:2

serve.

Rom 1:9; Rom 2:27-29; Rom 6:4; Rom 6:11; Rom 6:19; Rom 6:22; Rom 12:2; Ezech 11:19; Ezech 36:26; 2Kor 3:6; 2Kor 5:17

Gal 2:19; Gal 2:20; Gal 6:15; Filipp 3:3; Kol 3:10

 

 

SV

7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik9 10  kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten [zonde te zijn], indien de wet niet zeide: Gij11 12  zult niet begeren.     9Rom 3:20;  10Hebr 7:18;  11Ex 20:17;  12Deut 5:21;

KJV

7 What G5101 shall we say G2046 then G3767 ? [Is] the law G3551 sin G266 ? God forbid G3361 G1096. Nay G235 , I had G1097 not G3756 known G1097 sin G266 , but G1508 by G1223 the law G3551 : for G1063 G5037 I had G1492 not G3756 known G1492 lust G1939 , except G1508 the law G3551 had said G3004 , Thou shalt G1937 not G3756 covet G1937 .3

  3lust: or, concupiscence  Rom 3:20; Hebr 7:18; Ex 20:17; Deut 5:21;

YLT

7 What, then, shall we say? the law [is] sin? let it not be! but the sin I did not know except through law, for also the covetousness I had not known if the law had not said: Rom 3:20; Hebr 7:18; Ex 20:17; Deut 5:21;

WHNU

7 τι G5101 I-ASN ουν G3767 CONJ ερουμεν G2046 V-FAI-1P ο G3588 T-NSM νομος G3551 N-NSM αμαρτια G266 N-NSF μη G3361 PRT-N γενοιτο G1096 V-2ADO-3S αλλα G235 CONJ την G3588 T-ASF αμαρτιαν G266 N-ASF ουκ G3756 PRT-N εγνων G1097 V-2AAI-1S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N δια G1223 PREP νομου G3551 N-GSM την G3588 T-ASF τε G5037 PRT γαρ G1063 CONJ επιθυμιαν G1939 N-ASF ουκ G3756 PRT-N ηδειν G1492 V-LAI-1S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM νομος G3551 N-NSM ελεγεν G3004 V-IAI-3S ουκ G3756 PRT-N επιθυμησεις G1937 V-FAI-2S Rom 3:20; Hebr 7:18; Ex 20:17; Deut 5:21;

Darby

7 What shall we say then? [is] the law sin? Far be the thought. But I had not known sin, unless by law: for I had not had conscience also of lust unless the law had said, Thou shalt not lust; Rom 3:20; Hebr 7:18; Ex 20:17; Deut 5:21;

TSK - Romeinen 7:7

 

What.

Rom 3:5; Rom 4:1; Rom 6:15

is the law.

Rom 7:8; Rom 7:11; Rom 7:13; 1Kor 15:56

I had.

Rom 7:5; Rom 3:20; Ps 19:7-12; Ps 119:96

lust.  or, concupiscence.

Rom 7:8; 1Thess 4:5

Thou shalt.

Rom 13:9; Gen 3:6; Ex 20:17; Deut 5:21; Joz 7:21; 2Sam 11:2; 1Kon 21:1-4

Micha 2:2; Matt 5:28; Luk 12:15; Hand 20:33; Efez 5:3; Kol 3:5; 1Joh 2:15; 1Joh 2:16

 

 

SV

8 Maar13 14 15 16  de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood.     13Joh 15:22;  14Rom 4:15;  15Rom 5:20;  16Gal 3:19;

KJV

8 But G1161 sin G266 , taking G2983 occasion G874 by G1223 the commandment G1785, wrought G2716 in G1722 me G1698 all manner of G3956 concupiscence G1939 . For G1063 without G5565 the law G3551 sin G266 [was] dead G3498 . Joh 15:22; Rom 4:15; Rom 5:20; Gal 3:19;

YLT

8 `Thou shalt not covet;' and the sin having received an opportunity, through the command, did work in me all covetousness--for apart from law sin is dead. Joh 15:22; Rom 4:15; Rom 5:20; Gal 3:19;

WHNU

8 αφορμην G874 N-ASF δε G1161 CONJ λαβουσα G2983 V-2AAP-NSF η G3588 T-NSF αμαρτια G266 N-NSF δια G1223 PREP της G3588 T-GSF εντολης G1785 N-GSF κατειργασατο G2716 V-ADI-3S εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS πασαν G3956 A-ASF επιθυμιαν G1939 N-ASF χωρις G5565 ADV γαρ G1063 CONJ νομου G3551 N-GSM αμαρτια G266 N-NSF νεκρα G3498 A-NSF Joh 15:22; Rom 4:15; Rom 5:20; Gal 3:19;

Darby

8 but sin, getting a point of attack by the commandment, wrought in me every lust; for without law sin [was] dead. Joh 15:22; Rom 4:15; Rom 5:20; Gal 3:19;

TSK - Romeinen 7:8

 

sin.

Rom 7:11; Rom 7:13; Rom 7:17; Rom 4:15; Rom 5:20

wrought.

Jak 1:14; Jak 1:15

For without, etc.Rather, "For without a law sin is dead."  Where there is no law, there is no transgression; for sin is the transgression of the law:  the very essence of sin consists in the violation of some positive law.

Rom 4:15; Joh 15:22; Joh 15:24; 1Kor 15:56

 

 

SV

9 En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.

KJV

9 For G1161 I G1473 was alive G2198 without G5565 the law G3551 once G4218 : but G1161 when the commandment G1785 came G2064 , sin G266 revived G326 , and G1161 I G1473 died G599 .

YLT

9 And I was alive apart from law once, and the command having come, the sin revived, and I died;

WHNU

9 εγω G1473 P-1NS δε G1161 CONJ εζων G2198 V-IAI-1S χωρις G5565 ADV νομου G3551 N-GSM ποτε G4218 PRT ελθουσης G2064 V-2AAP-GSF δε G1161 CONJ της G3588 T-GSF εντολης G1785 N-GSF η G3588 T-NSF αμαρτια G266 N-NSF ανεζησεν G326 V-AAI-3S εγω G1473 P-1NS δε G1161 CONJ απεθανον G599 V-2AAI-1S

Darby

9 But *I* was alive without law once; but the commandment having come, sin revived, but *I* died.

TSK - Romeinen 7:9

 

For I.

Matt 19:20; Luk 10:25-29; Luk 15:29; Luk 18:9-12; Luk 18:21; Filipp 3:5; Filipp 3:6

without.

Matt 5:21-26; Matt 15:4-6; Mark 7:8-13

but.

Rom 3:19; Rom 3:20; Rom 10:5; Ps 40:12; Gal 3:10; Jak 2:10; Jak 2:11

sin.

Rom 7:21-23; Rom 8:7

and I died.

Rom 7:4; Rom 7:6

Rom 7:11; Rom 3:20; Gal 2:19

 

 

SV

10 En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden.

KJV

10 And G2532 the commandment G1785, which G3588 [was ordained] to G1519 life G2222 , I G3427 found G2147 G3778 [to be] unto G1519 death G2288 .

YLT

10 and the command that [is] for life, this was found by me for death;

WHNU

10 και G2532 CONJ ευρεθη G2147 V-API-3S μοι G3427 P-1DS η G3588 T-NSF εντολη G1785 N-NSF η G3588 T-NSF εις G1519 PREP ζωην G2222 N-ASF αυτη G3778 D-NSF εις G1519 PREP θανατον G2288 N-ASM

Darby

10 And the commandment, which [was] for life, was found, [as] to me, itself [to be] unto death:

TSK - Romeinen 7:10

 

Rom 10:5; Lev 18:5; Ezech 20:11; Ezech 20:13; Ezech 20:21; Luk 10:27-29; 2Kor 3:7

 

 

SV

11 Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood.

KJV

11 For G1063 sin G266 , taking G2983 occasion G874 by G1223 the commandment G1785, deceived G1818 me G3165 , and G2532 by G1223 it G846 slew G615 [me].

YLT

11 for the sin, having received an opportunity, through the command, did deceive me, and through it did slay [me] ;

WHNU

11 η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ αμαρτια G266 N-NSF αφορμην G874 N-ASF λαβουσα G2983 V-2AAP-NSF δια G1223 PREP της G3588 T-GSF εντολης G1785 N-GSF εξηπατησεν G1818 V-AAI-3S με G3165 P-1AS και G2532 CONJ δι G1223 PREP αυτης G846 P-GSF απεκτεινεν G615 V-AAI-3S

Darby

11 for sin, getting a point of attack by the commandment, deceived me, and by it slew [me] .

TSK - Romeinen 7:11

 

sin.

Rom 7:8; Rom 7:13

deceived.

Jes 44:20; Jer 17:9; Jer 49:16; Obadja 1:3; Efez 4:22; Hebr 3:13; Jak 1:22; Jak 1:26

 

 

SV

12 Alzo17  is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.  171Tim 1:8;

KJV

12 Wherefore G5620 G3303 the law G3551 [is] holy G40 , and G2532 the commandment G1785 holy G40 , and G2532 just G1342 , and G2532 good G18 . 1Tim 1:8;

YLT

12 so that the law, indeed, [is] holy, and the command holy, and righteous, and good. 1Tim 1:8;

WHNU

12 ωστε G5620 CONJ ο G3588 T-NSM μεν G3303 PRT νομος G3551 N-NSM αγιος G40 A-NSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF εντολη G1785 N-NSF αγια G40 A-NSF και G2532 CONJ δικαια G1342 A-NSF και G2532 CONJ αγαθη G18 A-NSF 1Tim 1:8;

Darby

12 So that the law indeed [is] holy, and the commandment holy, and just, and good. 1Tim 1:8;

TSK - Romeinen 7:12

 

the law.

Rom 7:14; Rom 3:31; Rom 12:2; Deut 4:8; Deut 10:12; Neh 9:13; Ps 19:7-12; Ps 119:38; Ps 119:86; Ps 119:127; Ps 119:137

Ps 119:140; Ps 119:172; 1Tim 1:8

the commandment.

7

 

 

SV

13 Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde [is mij de dood geworden]; opdat zij zou openbaar worden zonde [te zijn]; werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod.

KJV

13 Was then G3767 that which is good G18 made G1096 death G2288 unto me G1698 ? God forbid G3361 G1096. But G235 sin G266 , that G2443 it might appear G5316 sin G266 , working G2716 death G2288 in me G3427 by G1223 that which is good G18; that G2443 sin G266 by G1223 the commandment G1785 might become G1096 exceeding G2596 G5236 sinful G268 .

YLT

13 That which is good then, to me hath it become death? let it not be! but the sin, that it might appear sin, through the good, working death to me, that the sin might become exceeding sinful through the command,

WHNU

13 το G3588 T-NSN ουν G3767 CONJ αγαθον G18 A-NSN εμοι G1698 P-1DS εγενετο G1096 V-2ADI-3S θανατος G2288 N-NSM μη G3361 PRT-N γενοιτο G1096 V-2ADO-3S αλλα G235 CONJ η G3588 T-NSF αμαρτια G266 N-NSF ινα G2443 CONJ φανη G5316 V-2APS-3S αμαρτια G266 N-NSF δια G1223 PREP του G3588 T-GSN αγαθου G18 A-GSN μοι G3427 P-1DS κατεργαζομενη G2716 V-PNP-NSF θανατον G2288 N-ASM ινα G2443 CONJ γενηται G1096 V-2ADS-3S καθ G2596 PREP υπερβολην G5236 N-ASF αμαρτωλος G268 A-NSF η G3588 T-NSF αμαρτια G266 N-NSF δια G1223 PREP της G3588 T-GSF εντολης G1785 N-GSF

Darby

13 Did then that which is good become death to me? Far be the thought. But sin, that it might appear sin, working death to me by that which is good; in order that sin by the commandment might become exceeding sinful.

TSK - Romeinen 7:13

 

then.

Rom 8:3; Gal 3:21

But sin.

Rom 7:8-11; Rom 5:20; Jak 1:13-15

 

 

SV

14 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht18  onder de zonde.  18Jes 52:3;

KJV

14 For G1063 we know G1492 that G3754 the law G3551 is G2076 spiritual G4152 : but G1161 I G1473 am G1510 carnal G4559 , sold G4097 under G5259 sin G266 . Jes 52:3;

YLT

14 for we have known that the law is spiritual, and I am fleshly, sold by the sin; Jes 52:3;

WHNU

14 οιδαμεν G1492 V-RAI-1P γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM νομος G3551 N-NSM πνευματικος G4152 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S εγω G1473 P-1NS δε G1161 CONJ σαρκινος G4560 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S πεπραμενος G4097 V-RPP-NSM υπο G5259 PREP την G3588 T-ASF αμαρτιαν G266 N-ASF Jes 52:3;

Darby

14 For we know that the law is spiritual: but *I* am fleshly, sold under sin. Jes 52:3;

TSK - Romeinen 7:14

 

the law.

Lev 19:18; Deut 6:5; Ps 51:6; Matt 5:22; Matt 5:28; Matt 22:37-40; Hebr 4:12

but.

Rom 7:18; Rom 7:22; Rom 7:23; Job 42:6; Ps 119:25; Spr 30:2; Spr 30:5; Jes 6:5; Jes 64:5; Jes 64:6; Luk 5:8

Luk 7:6; Luk 18:11-14; Efez 3:8

carnal.

Matt 16:23; 1Kor 3:1-3

sold.

Rom 7:24; Gen 37:27; Gen 37:36; Gen 40:15; Ex 21:2-6; Ex 22:3; 1Kon 21:20; 1Kon 21:25; 2Kon 17:17

Jes 50:1; Jes 52:3; Amos 2:6; Matt 18:25

 

 

SV

15 Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want19  hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.  19Gal 5:17;

KJV

15 For G1063 that which G3739 I do G2716 I allow G1097 not G3756 : for G1063 what G3739 I would G2309 , that G5124 do I G4238 not G3756 ; but G235 what G3739 I hate G3404 , that G5124 do I G4160 .4

  4allow: Gr. know  Gal 5:17;

YLT

15 for that which I work, I do not acknowledge; for not what I will, this I practise, but what I hate, this I do. Gal 5:17;

WHNU

15 ο G3739 R-ASN γαρ G1063 CONJ κατεργαζομαι G2716 V-PNI-1S ου G3756 PRT-N γινωσκω G1097 V-PAI-1S ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ ο G3739 R-ASN θελω G2309 V-PAI-1S τουτο G5124 D-ASN πρασσω G4238 V-PAI-1S αλλ G235 CONJ ο G3739 R-ASN μισω G3404 V-PAI-1S τουτο G5124 D-ASN ποιω G4160 V-PAI-1S Gal 5:17;

Darby

15 For that which I do, I do not own: for not what I will, this I do; but what I hate, this I practise. Gal 5:17;

TSK - Romeinen 7:15

 

For that.

Rom 14:22; Luk 11:48

allow.  or, know.

Ps 1:6; Nahum 1:7; 2Tim 2:19

what.

Rom 7:16; Rom 7:19; Rom 7:20; 1Kon 8:46; Ps 19:12; Ps 65:3; Ps 119:1-6; Ps 119:32; Ps 119:40; Pred 7:20; Gal 5:17

Filipp 3:12-14; Jak 3:2; 1Joh 1:7; 1Joh 1:8

what I hate.

Rom 12:9; Ps 36:4; Ps 97:10; Ps 101:3; Ps 119:104; Ps 119:113; Ps 119:128; Ps 119:163; Spr 8:13; Spr 13:5

Amos 5:15; Hebr 1:9; Judas 1:23

 

 

SV

16 En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.

KJV

16 If G1487 then G1161 I do G4160 that G5124 which G3739 I would G2309 not G3756 , I consent G4852 unto the law G3551 that G3754 [it is] good G2570 .

YLT

16 And if what I do not will, this I do, I consent to the law that [it is] good,

WHNU

16 ει G1487 COND δε G1161 CONJ ο G3739 R-ASN ου G3756 PRT-N θελω G2309 V-PAI-1S τουτο G5124 D-ASN ποιω G4160 V-PAI-1S συμφημι G4852 V-PXI-1S τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM οτι G3754 CONJ καλος G2570 A-NSM

Darby

16 But if what I do not will, this I practise, I consent to the law that [it is] right.

TSK - Romeinen 7:16

 

I consent.

Rom 7:12; Rom 7:14; Rom 7:22; Ps 119:127; Ps 119:128

 

 

SV

17 Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

KJV

17 Now G3570 then G1161 it is no more G3765 I G1473 that do G2716 it G846 , but G235 sin G266 that dwelleth G3611 in G1722 me G1698 .

YLT

17 and now it is no longer I that work it, but the sin dwelling in me,

WHNU

17 νυνι G3570 ADV δε G1161 CONJ ουκετι G3765 ADV εγω G1473 P-1NS κατεργαζομαι G2716 V-PNI-1S αυτο G846 P-ASN αλλα G235 CONJ η G3588 T-NSF   ενοικουσα G1774 V-PAP-NSF οικουσα G3611 V-PAP-NSF εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS αμαρτια G266 N-NSF

Darby

17 Now then [it is] no longer *I* [that] do it, but the sin that dwells in me.

TSK - Romeinen 7:17

 

it is no more.

Rom 7:20; Rom 4:7; Rom 4:8; 2Kor 8:12; Filipp 3:8; Filipp 3:9

sin.

Rom 7:18; Rom 7:20; Rom 7:23; Jak 4:5; Jak 4:6

 

 

SV

18 Want20 21  ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is [wel] bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.   20Gen 6:5;  21Gen 8:21;

KJV

18 For G1063 I know G1492 that G3754 in G1722 me G1698 (that is G5123 , in G1722 my G3450 flesh G4561 ,) dwelleth G3611 no G3756 good thing G18: for G1063 to will G2309 is present G3873 with me G3427 ; but G1161 [how] to perform G2716 that which is good G2570 I find G2147 not G3756 . Gen 6:5; Gen 8:21;

YLT

18 for I have known that there doth not dwell in me, that is, in my flesh, good: for to will is present with me, and to work that which is right I do not find, Gen 6:5; Gen 8:21;

WHNU

18 οιδα G1492 V-RAI-1S γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N οικει G3611 V-PAI-3S εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS τουτ G5124 D-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF μου G3450 P-1GS αγαθον G18 A-ASN το G3588 T-NSN γαρ G1063 CONJ θελειν G2309 V-PAN παρακειται G3873 V-PNI-3S μοι G3427 P-1DS το G3588 T-ASN δε G1161 CONJ κατεργαζεσθαι G2716 V-PNN το G3588 T-ASN καλον G2570 A-ASN ου G3756 PRT-N Gen 6:5; Gen 8:21;

Darby

18 For I know that in me, that is, in my flesh, good does not dwell: for to will is there with me, but to do right [I find] not. Gen 6:5; Gen 8:21;

TSK - Romeinen 7:18

 

that in me.

Gen 6:5; Gen 8:21; Job 14:4; Job 15:14-16; Job 25:4; Ps 51:5; Jes 64:6; Matt 15:19

Mark 7:21-23; Luk 11:13; Efez 2:1-5; Tit 3:3; 1Petr 4:2

in my.

Rom 7:5; Rom 7:25; Rom 8:3-13; Rom 13:14; Joh 3:6; Gal 5:19-21; Gal 5:24

for to will.

Rom 7:15; Rom 7:19; Rom 7:25; Ps 119:5; Ps 119:32; Ps 119:40; Ps 119:115-117; Ps 119:173; Ps 119:176; Gal 5:17; Filipp 2:13; Filipp 3:12

 

 

SV

19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

KJV

19 For G1063 G3739 the good G18 that I would G2309 I do G4160 not G3756 : but G235 the evil G2556 which G3739 I would G2309 not G3756 , that G5124 I do G4238 .

YLT

19 for the good that I will, I do not; but the evil that I do not will, this I practise.

WHNU

19 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ ο G3739 R-ASN θελω G2309 V-PAI-1S ποιω G4160 V-PAI-1S αγαθον G18 A-ASN αλλα G235 CONJ ο G3739 R-ASN ου G3756 PRT-N θελω G2309 V-PAI-1S κακον G2556 A-ASN τουτο G5124 D-ASN πρασσω G4238 V-PAI-1S

Darby

19 For I do not practise the good that I will; but the evil I do not will, that I do.

TSK - Romeinen 7:19

 

19

 

 

SV

20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

KJV

20 Now G1161 if G1487 G3739 I do G4160 that G5124 I G1473 would G2309 not G3756 , it is no more G2089 G3765 I G1473 that do G2716 it G846 , but G235 sin G266 that dwelleth G3611 in G1722 me G1698 .

YLT

20 And if what I do not will, this I do, it is no longer I that work it, but the sin that is dwelling in me.

WHNU

20 ει G1487 COND δε G1161 CONJ ο G3739 R-ASN ου G3756 PRT-N θελω G2309 V-PAI-1S   [εγω] G1473 P-1NS τουτο G5124 D-ASN ποιω G4160 V-PAI-1S ουκετι G3765 ADV εγω G1473 P-1NS κατεργαζομαι G2716 V-PNI-1S αυτο G846 P-ASN αλλα G235 CONJ η G3588 T-NSF οικουσα G3611 V-PAP-NSF εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS αμαρτια G266 N-NSF

Darby

20 But if what *I* do not will, this I practise, [it is] no longer *I* [that] do it, but the sin that dwells in me.

TSK - Romeinen 7:20

 

it is no.

17

 

 

SV

21 Zo vind ik dan deze wet [in mij]; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

KJV

21 I find G2147 then G686 a law G3551 , that G3754 , when I G1698 would G2309 do G4160 good G2570 , evil G2556 is present G3873 with me G1698 .

YLT

21 I find, then, the law, that when I desire to do what is right, with me the evil is present,

WHNU

21 ευρισκω G2147 V-PAI-1S αρα G686 PRT τον G3588 T-ASM νομον G3551 N-ASM τω G3588 T-DSM θελοντι G2309 V-PAP-DSM εμοι G1698 P-1DS ποιειν G4160 V-PAN το G3588 T-ASN καλον G2570 A-ASN οτι G3754 CONJ εμοι G1698 P-1DS το G3588 T-NSN κακον G2556 A-NSN παρακειται G3873 V-PNI-3S

Darby

21 I find then the law upon *me* who will to practise what is right, that with *me* evil is there.

TSK - Romeinen 7:21

 

a law.

Rom 7:23; Rom 6:12; Rom 6:14; Rom 8:2; Ps 19:13; Ps 119:133; Joh 8:34; Efez 6:11-13; 2Petr 2:19

evil.

2Kron 30:18; 2Kron 30:19; Ps 19:12; Ps 40:12; Ps 65:3; Ps 119:37; Jes 6:5-7; Zach 3:1-4

Luk 4:1; Hebr 2:17; Hebr 4:15

 

 

SV

22 Want22  ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;  22Efez 3:16;

KJV

22 For G1063 I delight G4913 in the law G3551 of God G2316 after G2596 the inward G2080 man G444 : Efez 3:16;

YLT

22 for I delight in the law of God according to the inward man, Efez 3:16;

WHNU

22 συνηδομαι G4913 V-PNI-1S γαρ G1063 CONJ τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM κατα G2596 PREP τον G3588 T-ASM εσω G2080 ADV ανθρωπον G444 N-ASM Efez 3:16;

Darby

22 For I delight in the law of God according to the inward man: Efez 3:16;

TSK - Romeinen 7:22

 

I delight.

Rom 8:7; Job 23:12; Ps 1:2; Ps 19:8-10; Ps 40:8; Ps 119:16; Ps 119:24; Ps 119:35; Ps 119:47; Ps 119:48; Ps 119:72; Ps 119:92

Ps 119:97-104; Ps 119:111; Ps 119:113; Ps 119:127; Ps 119:167; Ps 119:174; Jes 51:7; Joh 4:34; Hebr 8:10

inward.

Rom 2:29; 2Kor 4:16; Efez 3:16; Kol 3:9; 1Petr 3:4

 

 

SV

23 Maar23  ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.  23Gal 5:17;  [Jak 4:1];

KJV

23 But G1161 I see G991 another G2087 law G3551 in G1722 my G3450 members G3196 , warring against G497 the law G3551 of my G3450 mind G3563 , and G2532 bringing G163 me G3165 into captivity G163 to the law G3551 of sin G266 which G3588 is G5607 in G1722 my G3450 members G3196 . Gal 5:17; [Jak 4:1];

YLT

23 and I behold another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of the sin that [is] in my members. Gal 5:17; [Jak 4:1];

WHNU

23 βλεπω G991 V-PAI-1S δε G1161 CONJ ετερον G2087 A-ASM νομον G3551 N-ASM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN μελεσιν G3196 N-DPN μου G3450 P-1GS αντιστρατευομενον G497 V-PNP-ASM τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM του G3588 T-GSM νοος G3563 N-GSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ αιχμαλωτιζοντα G163> V-PAP-ASM με G3165 P-1AS   [εν] G1722 PREP εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF τω G3588 T-DSM οντι G5607 V-PXP-DSM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN μελεσιν G3196 N-DPN μου G3450 P-1GS Gal 5:17; [Jak 4:1];

Darby

23 but I see another law in my members, warring in opposition to the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which exists in my members. Gal 5:17; [Jak 4:1];

TSK - Romeinen 7:23

 

another.

Rom 7:5; Rom 7:21; Rom 7:25; Rom 8:2; Pred 7:20; Gal 5:17; 1Tim 6:11; 1Tim 6:12; Hebr 12:4; Jak 3:2; Jak 4:1

1Pe 2:11

member.

Rom 6:13; Rom 6:19

and.

Rom 7:14; Ps 142:7; 2Tim 2:25; 2Tim 2:26

 

 

SV

24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

KJV

24 O wretched G5005 man G444 that I am G1473 ! who G5101 shall deliver G4506 me G3165 from G1537 the body G4983 of this G5127 death G2288 ?5

  5the body…: or, this body of death

YLT

24 A wretched man I [am] ! who shall deliver me out of the body of this death?

WHNU

24 ταλαιπωρος G5005 A-NSM εγω G1473 P-1NS ανθρωπος G444 N-NSM τις G5101 I-NSM με G3165 P-1AS ρυσεται G4506 V-FDI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN του G3588 T-GSM θανατου G2288 N-GSM τουτου G5127 D-GSM

Darby

24 O wretched man that I [am] ! who shall deliver me out of this body of death?

TSK - Romeinen 7:24

 

wretched.

Rom 8:26; 1Kon 8:38; Ps 6:6; Ps 32:3; Ps 32:4; Ps 38:2; Ps 38:8-10; Ps 77:3-9; Ps 119:20; Ps 119:81-83; Ps 119:131

Ps 119:143; Ps 119:176; Ps 130:1-3; Ezech 9:4; Matt 5:4; Matt 5:6; 2Kor 12:7-9; Openb 21:4

who.

Deut 22:26; Deut 22:27; Ps 71:11; Ps 72:12; Ps 91:14; Ps 91:15; Ps 102:20; Micha 7:19

Zach 9:11; Zach 9:12; Luk 4:18; 2Kor 1:8-10; 2Tim 4:18; Tit 2:14; Hebr 2:15

the body of this.  or, this body of.

Rom 6:6; Rom 8:13; Ps 88:5; Kol 2:11

 

 

SV

25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. (7:26) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.

KJV

25 I thank G2168 God G2316 through G1223 Jesus G2424 Christ G5547 our G2257 Lord G2962 . So then G686 G3767 with the mind G3563 I G1473 myself G846 serve G3303 G1398 the law G3551 of God G2316 ; but G1161 with the flesh G4561 the law G3551 of sin G266 .

YLT

25 I thank God--through Jesus Christ our Lord; so then, I myself indeed with the mind do serve the law of God, and with the flesh, the law of sin.

WHNU

25 χαρις G5485 N-NSF   [δε] G1161 CONJ δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM δια G1223 PREP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP αρα G686 PRT ουν G3767 CONJ αυτος G846 P-NSM εγω G1473 P-1NS τω G3588 T-DSM μεν G3303 PRT νοι G3563 N-DSM δουλευω G1398 V-PAI-1S νομω G3551 N-DSM θεου G2316 N-GSM τη G3588 T-DSF δε G1161 CONJ σαρκι G4561 N-DSF νομω G3551 N-DSM αμαρτιας G266 N-GSF

Darby

25 I thank God, through Jesus Christ our Lord. So then *I* *myself* with the mind serve God's law; but with the flesh sin's law.

TSK - Romeinen 7:25

 

thank God.

Rom 6:14; Rom 6:17; Ps 107:15; Ps 107:16; Ps 116:16; Ps 116:17; Jes 12:1; Jes 49:9; Jes 49:13; Matt 1:21

1Kor 15:57; 2Kor 9:15; 2Kor 12:9; 2Kor 12:10; Efez 5:20; Filipp 3:3; Filipp 4:6; Kol 3:17

1Petr 2:5; 1Petr 2:9

So then.

Rom 7:15-24; Gal 5:17-24

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Romeinen 6)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Romeinen 8)