Interlinear Greek New Testament

with

Staten Vertaling, KJV, YLT, WHNU, Darby, TSK, Strong en RMAC

Nieuw Testament

Mattheus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Markus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lukas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Johannes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Handelingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Romeinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korinthe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Korinthe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Galaten 1 2 3 4 5 6
Efeze 1 2 3 4 5 6
Filippenzen 1 2 3 4
Kolossenzen 1 2 3 4
1 Thessalonicenzen 1 2 3 4 5
2 Thessalonicenzen 1 2 3
1 Timotheus 1 2 3 4 5 6
2 Timotheus 1 2 3 4
Titus 1 2 3
Filemon 1
Hebreeën 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jakobus 1 2 3 4 5
1 Petrus 1 2 3 4 5
2 Petrus 1 2 3
1 Johannes 1 2 3 4 5
2 Johannes 1
3 Johannes 1
Judas 1
Openbaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Gebruikershandleiding

 

Stel, u wilt de grondtekst nakijken van een tekst, bijvoorbeeld Efeze 3:6. U wilt weten:

 1. Wat staat er in de grondtekst voor het woord "lichaam"?
 2. Wat is de grammaticale verbuiging van dit woord?
 3. Komt dit woord "lichaam" met deze grammaticale verbuiging nog meer voor in het Nieuwe Testament?
 4. Zo ja, waar? En u wilt deze teksten direct online kunnen lezen.


Ga naar Efeze 3 en scroll naar vers 6.
Op de midden-pagina ziet u een aantal vertalingen onder elkaar van vers 6:

 • Staten Vertaling
 • King James Bible met Strong nummers
 • Young's Literal Translation
 • Westcott-Hort met NA27/UBS4 variants (1881) Grieks Nieuw Testament met Strong nummers en Robinson's grammaticale ontleding
 • J.N.Darby New Testament
 • Treasury of Scripture knowledge commentary

Bij "lichaam" staat συσσωμα G4954 A-APN

 1. Wat is de betekenis van het Griekse woord?

  G4954 is een Strong-nummer. Klik op het rode Strong-nummer en op de linkerpagina ziet u het Griekse woord met zijn betekenis.
  Het is "sussoma", afgeleid van "sussomos", samengesteld uit twee woorden sun en soma ; van een "samen lichaam", etc. U kunt de betekenis van deze twee woorden ook weer onderzoeken door erop te klikken: sun en soma

  see GREEK sun
  see GREEK soma

  Als u dit onderzoekt, ontdekt u dat sun (samen) een veel sterkere betekenis heeft dan meta of para.


 2. Wat is de grammaticale verbuiging van dit woord?

  A-APN is een code van Robinson's grammaticale ontleding. Klik op deze blauwe code en op de rechterpagina verschijnt waar de code voor staat.

  A-APN
  Part of Speech: Adjective (bijvoeglijk naamwoord)
  Case: Accusative (vierde naamval)
  Number: Plural (meervoud)
  Gender: Neuter (onzijdig)

  (Als u Internet Explorer gebruikt springt de cursor niet naar A-APN. Dit is een fout van Microsoft, die ze mogelijk in een volgende versie verholpen hebben. U kunt beter helemaal geen Internet Explorer gebruiken. Gebruik liever een betrouwbare browser als Mozilla Firefox.)


 3. Waar komt dit woord met deze grammaticale verbuiging nog meer voor in het N.T.?

  Op de linkerpagina ziet u onder Textus Receptus Greek Text dat συσσωμα (sussoma) afgeleid van συσσωμος (sussomos) maar eenmaal voorkomt in het N.T. en wel in Eph 3:6. Klik op Eph 3:6 en op de rechterpagina verschijnt de bijbeltekst in het Nederlands. U kunt dus steeds alle teksten direct online lezen waar een woord met zijn grammaticale verbuiging in het N.T. voorkomt.


Wilt u verdere studie maken van de grondtekst, kijk dan naar de Bijbelcommentaren vanuit de Griekse grondtekst.

 

Zie voor achtergrondinformatie over de Strong-nummers en de grammaticale ontleding, het volgende document.

 

 

Developed by © Levend Water All rights reserved