Levend Water

Uit Israëls Profetie


door

G.J. Pauptit


Uit IsraŽls Profetie

Dit boek: "Uit Israëls Profetie" uit 1933 is eerst als een serie vervolgartikelen verschenen in het tijdschrift: "UIT DE SCHRIFTEN" onder de titel: "Het Profetische Woord". Het boek behandelt stelselmatig het Profetische Woord van Genesis tot en met De Openbaring en laat onomwonden zien dat niet de Kerk of de Christenheid het onderwerp is van het Profetische Woord, maar het volk Israël.

Te weinig wordt ingezien, dat het grootste deel van het Nieuwe Testament over Israël handelt. De term: "Koninkrijk der hemelen" wordt niet verstaan, omdat men meent, dat met de Evangeliën een geheel nieuwe lijn begint. Te weinig wordt ingezien, dat de grens van de tussenbedeling, waarin we nu leven, niet in de Evangeliën aanvangt, maar eerst dan, als God, bij monde van Paulus, Israël in Hand. 28 ter zijde stelt, en de bijzondere bedeling opent, waarin we nu nog leven en waarin het Lichaam van Christus wordt toebereid.

G.J. Pauptit toont aan dat niet alleen het Profetische Woord in het Oude Testament, maar ook het grootste deel van het Nieuwe Testament over Israël handelt. Door de chronologische opzet en behandeling van de Profetische Schriftplaatsen van Genesis tot en met De Openbaring heeft u een prachtig naslagwerk in handen, waarmee u snel commentaar op een Schriftgedeelte kunt vinden.


Inhoudsopgave


Voorwoord

Inleiding

I. Opvatting, uitlegging en inspiratie van de profetie

 1. De profetische tussenruimte
 2. Enige bijzondere termen
 3. Letterlijke vervulling van profetieën
 4. De inspiratie

II. Israël, het grote volk in "DE WET"

 1. Abrams roeping
 2. Het aardse natuurlijke zaad
 3. Het geestelijke zaad
 4. Herziening nodig
 5. Abraham en zijn zaad

III. IsraŽls onvervulde O.T. Profetie

     De Hebreeuwse Canon

 1. Hosea
 2. Amos
 3. Jesaja
 4. Jeremia
 5. Ezechiël
 6. Zacharia
 7. Maleachi

IV. Het Boek Daniël

 1. Inleiding
 2. Daniël 2
 3. Daniël 7
 4. Daniël 8
 5. Daniël 9
 6. Daniël 10
 7. Daniël 11 en 12
 8. Samenvatting

V. Israël in de Evangeliën

 1. Inleiding
 2. Mattheus
  1. Het Koninkrijk der Hemelen
  2. Het Koninkrijk Gods
  3. Het verschil
  4. Alle teksten met de term K.d.H.
  5. Overeenkomsten
 3. De doop van Johannes - Matth. 3
 4. Drie grote redevoeringen
 5. De Bergrede - Matth. 5-7
 6. Matth. 8-12
 7. De gelijkenissen van Matth. 13
 8. Matth. 14-23
 9. De Profetische Rede - Matth. 24-25

VI. Israëls verwerping en aanneming

 1. Handelingen
 2. De lange Lo-Ammi tijd
 3. Indeling van het Nieuwe Testament
 4. De algemene zendbrieven
  1. De brief van Jakobus
  2. De brieven van Petrus
  3. De brieven van Johannes
  4. De brief van Judas
 5. De brieven van Paulus voor Hand. 28

VII. De Openbaring

 1. De Dag des Heren
 2. Het Israëlitisch karakter
 3. Nadere uiteenzetting
  1. Openb. 1
  2. Openb. 2-3
  3. Openb. 11-12
  4. Openb. 13 en 17
  5. 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen
  6. Openb. 20-21
 4. SlotopmerkingenHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden