De Twee Babylons

door

A. HislopInleiding


I. De twee systemen
Het onderscheiden karakter van de twee systemen


II. Voorwerpen van Aanbidding
1. DrieŽnheid in eenheid
2. De moeder en het kind en het origineel van het kind

a. Het kind in AssyriŽ
b. Het kind in Egypte
c. Het kind in Griekenland
d. De dood van het kind
e. De vergoddelijking van het kind

3. De moeder van het kind


III. Feesten
1. Kerstmis en Maria boodschap
2. Pasen
3. Geboorte van Sint Jan
4. Het feest van Maria Hemelvaart


IV. Leerstellingen en Tucht
1. Wedergeboorte door de doop
2. Rechtvaardiging door werken
3. Het misoffer
4. Heilig Oliesel
5. Vagevuur en gebeden voor de doden


V. Riten en Plechtigheden
1. Beelden processies
2. Relikwie aanbidding
3. Het kleden en het kronen van beelden
4. De rozenkrans en de aanbidding van het Heilig Hart
5. Kaarsen en kandelaars
6. Het teken van het kruis


VI. Religieuze orden
1. De soevereine Pontiff - de Paus
2. Priesters, Monniken, and Nonnen


VII. De twee ontwikkelingen historisch en profetisch beschouwd
1. De grote rode draak
2. Het beest uit de zee
3. Het beest uit de aarde
4. Het beeld van het beest
5. De naam van het beest, het nummer van zijn naam en het onzichtbare hoofd van het pausdom


Besluit


Appendix
A. De vrouw met de gouden beker
B. Hebreeuwse chronologie
C. Shing Moo en Ma Tsoopo uit China
D. Ala-Mahozim
E. De betekenis van de naam Centaur
F. Olenos, de zondendrager
G. De identificatie van Rhea of Cybele, en Venus
H. De maagelijke moeder van het heidendom
I. De godin-moeder als een woonplaats
J. De betekenis van de naam Astarte
K. Oannes en Souro
L. De identiteit van de Scandinavische Odin, en Adon uit Babylon
M. Het zich ontdoen van kleding door de ingewijden in de Mystiek
N. Zoroaster, het hoofd van de vuuraanbidders
O. Het verhaal van Phaëthon
P. De Romeinse keizerlijke standaard van de Draak een symbool van vuuraanbidding
Q. Het doden van de geuigen
R. Attes de zondaar
© Levend Water