De Twee Babylons

Alexander Hislop


Appendix L
De identiteit van de Scandinavische Odin,
en Adon uit Babylon  1. Nimrod of Adon of Adonis van Babylon waren dezelfde als de grote god van de oorlog, Odin, zoals algemeen bekend is.


  2. Nimrod, in de persoon van Bacchus, werd gezien als de wijngod; Odin wordt voorgesteld als de god die geen vast voedsel nodig heeft, maar wijn. Zo lezen wij in Edda: "Wat hemzelf (Odin) betreft, heeft hij geen behoefte aan vast voedsel; wijn is daarentegen voor hem alle voeding, volgens hetgeen in deze verzen gezegd wordt: de illustere vader van legers, voert eigenhandig zijn twee wolven vet, maar de zegevierende Odin neemt geen ander voedsel tot zich dan wat voortkomt uit het omafgebroken en met grote teugen drinken van wijn." (MALLET, 20th Fable, deel II, p.106).


  3. De naam van een van Odins zonen geeft de betekenis aan van Odins eigen naam. Balder, om wiens dood zo werd geweeklaagd, blijkt slechts de Chaldese vorm van Baal-zer te zijn, "het zaad van Baal'" want de Hebreeuwse z wordt, zoals bekend is, regelmatig in het laat-Chaldees veranderd in een d. Nu betekenen Baal en Adon beide "Heer", en indien daarom Balder het zaad van Baal is, dat wil zeggen, dat hij de zoon van Adon is, dan moeten Adon en Odin dezelfde zijn. Dit zet Odin natuurlijk een stap terug, en maakt zijn zoon tot voorwerp van de weeklacht en niet hemzelf, maar hetzelfde kwam voor in Egypte, want daar zou Horus het kind in stukken gereten zijn, zoals dat met Osiris was gebeurd. Clemens Alexandrinus zegt (Cohortatis, deel I, p.30):

    "Zij weeklaagden over een kind dat door de Titanen in stukken was gescheurd."

    De weeklacht over Balder is duidelijk de tegenpool van de weeklacht over Adonis, en indien Balder, zoals uit de weeklachten is op te maken, de lievelingsvorm is van de Scandinavische Messias, dan was hij zowel Adon, of "Heer", als zijn eigen vader.


  4. Tenslotte versterkt de naam van de andere zoon van Odin, de machtige en oorlogszuchtige Tor, alle voorgaande conclusies. Ninyas, de zoon van Ninus of Nimrod, werd natuurlijk na zijn vaders dood, toen uit de aard van het mystieke systeem de afgodendienst weer opkwam, verhoogd tot Adon, "de heer". Zoals nu Odin zijn zoon Tor had ge noemd, zo had de tweede Assyrische Adon een zoon met de naam Thouros (Cedrenus, deel I, p.29). De naam Thouros schijnt slechts een andere vorm te zijn voor Zoro, of Doro, "het zaad", want Photius vertelt ons dat bij de Grieker Thoros de betekenis heeft van "zaad" (Lexicon, par.I, p.93). De d wordt vaak uitgesproken als een th, en zo wordt Adon in het van leestekens voorziene Hebreeuws uitgesproken als Athon.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden