Levend Water

Het Voornemen der Eeuwen
en de
Gemeente der Verborgenheid


door

ARISTARKOS


Het voornemen der eeuwen - Aristarkos

InhoudsopgaveVOORWOORD

INLEIDING


 1. EERSTE DEEL: De Voorbereiding.

  1. Vóór de tijden van de Eeuwen

  2. De verwoesting van de aarde.

  3. Het maken van de tegenwoordige hemel en aarde.

  4. De eerste stappen tot het verwezenlijken van het koninkrijk.

  5. Satan's tegenstand - De verzoeking en de val

  6. Het beloofde zaad.

  7. De Zondvloed

  8. Het verbond met Noach.

  9. Babel - De verstrooiing van de volken.

  10. Abraham - Izaak - Jacob - Mozes.

  11. De Wet - Het oude verbond.

  12. David - Het koningschap

  13. Salomo - Het koninkrijk afgeschaduwd - Het koninkrijk uitgesteld.

  14. Wat God sprak door middel van de profeten.


   Opmerking aangaande het gebruik van de uitdrukkingen:
   “eeuwig”, “in eeuwigheid”, “tot in der eeuwigheid”


  15. In afwachting van de Messias.


 2. TWEEDE DEEL: De Vervulling.

  1. De aankondiging en verwerping van de Koning en het koninkrijk vóór het kruis.

  2. De aankondiging en verwerping van het koninkrijk na het kruis.

  3. De openbaring van de Gemeente van de verborgenheid

  4. Na de Gemeente van de verborgenheid

  5. Het koninkrijk van de Hemelen

  6. Na het duizendjarig rijk

  7. De nieuwe Hemelen en aarde


SLOTWOORD.


Aanhangsel en index


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden