| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheidEERSTE DEEL: De Voorbereiding.


1. Voor de Tijden der Eeuwen, (Tit. I: 2).

Christus is de Eerstgeborene der ganse schepping. Door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappen, hetzij overheden, hetzij machten. (Kol. 1: 15, 16). Bij de onzienlijke dingen behoorde ook Satan, de "gezalfde, overdekkende Cherub", die geschapen was "volkomen" (Ez. 28: 14, 15).

Die schepping was niet woest, doch WERD woest en ledig. Inderdaad zegt Jes. 45: 18 "Hij heeft ze niet geschapen TOHU (woest)" en Gen. 1: 2 zegt, "de aarde nu werd TOHU". Onze statenvertaling gebruikt hier het woordje "was"ten onrechte. Hetzelfde Hebreeuwse werkwoord wordt dikwijls vertaald "werd". Zie b.v. Gen. 2: 7 (werd de mens), Gen. 19: 26 (werd een zoutpilaar) enz.

(In de loop van de studie zullen wij dikwijls verplicht zijn tot de oorspronkelijke tekst (Hebreeuws of Grieks) terug te gaan. Geen enkele vertaling is inderdaad volmaakt. Ieder die kan lezen, kan ook zelf die oorspronkelijke woorden onderzoeken met de hulp van een Concordantie die de gebruikte woorden opgeeft. De betekenis van elk woord kan men uit de Bijbel zelf het best vaststellen als men alle plaatsen naleest waar dit woord (in de grondtekst) gebruikt is.)

Deze eerste schepping was de "wereld die toen was" van 2 Pet. 3: 5, 6. Vers 6 doet ons ten onrechte aan de zondvloed van Noach denken. In plaats van "met bet water van de zondvloed bedekt" leze men letterlijk: "met water overstroomd". Het is de toestand van Gen. 1: 2,6,7 vóór het droge gezien werd (vers 9). De opgravingen schijnen aan te duiden dat er toen ook allerlei stoffelijke wezens op aarde verbleven, waarvan men nu de overblijfselen vindt. Hoeveel miljoenen jaren dit geleden is, zegt de Bijbel niet.


| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden