| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid14. Wat GOD sprak door middel van de Profeten

Habakuk

  • HAB. 2: 4 "Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, Zie Rom. 1: 17; Gal. 3: 11; Heb. 10: 38. Hier wordt bedoeld het opstandingsleven.

  • HAB. 2: 14 "Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heren bekenne, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken."

  • HAB. 3: 17 De vijgenboom (Mat. 21: 19, 20; Mark. 11: 13, 20, 21; Luk. 13: 6-9) stelt voor de nationale voorrechten van Israël. De wijnstok (Jes. 5; Joh. 15) de geestelijke voorrechten van Israël. De olijfboom (Rom. 11) de godsdienstige voorrechten van Israël.


 

| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden