| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheidEERSTE DEEL: De Voorbereiding.


6. Het Beloofde Zaad

Gods oordeel over de mens bevatte een belofte: het zaad der vrouw. In plaats van dood zou er dus leven zijn (zie ook vers 17), ten minste voor een tijd. Dit kon op grond van het toekomstige offer van Christus; het slachten van een dier om hen met het vel te bedekken (Gen. 3: 21) wees er heen en herinnerde er hen voortdurend aan. Zo was dan Satans eerste aanval mislukt, alhoewel hij van te voren Gods plan kende en geheel werd vrijgelaten van zijn macht gebruik te maken of niet. Doch het koninkrijk zou niet onmiddellijk opgericht worden, de aarde was vervloekt (Gen. 3: 17), de ganse schepping zucht (Rom. 8: 22 grondtekst).

Het zaad der slang vinden wij later telkens terug: de gevallen engelen, de reuzen, de geweldigen, en alle latere kinderen des duivels (zie b.v. in het N.T. Mat. 3: 7; 13: 36-39; Joh. 8: 44). Doch het ware zaad zal de Antichrist zijn.

De belofte van het zaad was een nieuwe aanwijzing ook voor Satan. Hij ook kent slechts die dingen, die hem geopenbaard worden, het overige is verborgen (1 Kor. 2: 8; 1 Pet. 1: 12; Ef. 3: 10). De "verborgenheid van Christus" (Ef. 3: 4) werd dus iets meer bekend gemaakt, en onmiddellijk zou Satan reageren. Abel, die een offer bracht naar Gods wil (vermits het aangenomen werd, (Gen. 4: 4), was misschien het beloofde zaad, daarom zou Kaïn (die "uit den boze was"1 Joh. 3: 12) hem vermoorden. Doch Seth (een ander zaad, Gen. 4: 25) verving Abel.| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden