| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid14. Wat GOD sprak door middel van de Profeten

Maleachi

  • MAL. 1: 11 De naam des Heren zal groot zijn onder de volken.

  • MAL. 3: 1-5 De engel (boodschapper) des Heren bereidt de weg voor de Messias. Hij zou komen kort vóór "de dag des Heren". Wie zou die dag verdragen? (Joel 2: 11). Het oordeel zou beginnen met de kinderen van Levi (zie 1 Pet. 4,: 17). Het koninkrijk zou door de Macht van de wedergekeerde Koning opgericht worden. Zie ook b.v. Deut. 30: 3; Ps. 50: 3-5; 96: 13; Zach. 2: 10-12.

  • MAL. 3: 7 "Keert weder tot Mij."Zie ook Deut. 30: 1-10; Jes. 55: 3; Jer. 4: 1; 18: 11; 25: 5; Ezech. 14:6; 18:30-32; 33:11; Hos. 3:4, 5; Zach.l:3. Die vraag om bekering werd met meer nadruk dan ooit tot het volk Israël gericht in de Evangeliën en de Handelingen. Het betreft in het bijzonder de bekering van een volk, niet van enkele personen.

  • MAL. 4: 5 De profeet Elia moest komen voor de vreselijke dag des Heren. (Johannes de doper zou voor Elia gerekend zijn, indien Israël de Messias had aangenomen. Zie Mat. 11: 14; 17: 9-13; Mark. 9: 11-13).

 

| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden