| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid14. Wat GOD sprak door middel van de Profeten

Haggai

  • HAG. 2: 7, 8 "Want alzo zegt de Here van de heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven; ja, Ik zal al de Heidenen (natiën) doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller Heidenen (natiën), en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Here van de heirscharen."Zie Heb. 12: 26, 27. Ook vers 10 toont dat hier de tempel van Ezechiel, gedurende het Koninkrijk bedoeld wordt. Heerlijkheid en vrede. Zie de vervulling van de aardbeving in Op. 6: 12-17.

  • HAG. 2: 20 Wijnstok, vijgenboom, olijfboom.


 

| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden