| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheidEERSTE DEEL: De Voorbereiding.


8. Het Verbond met Noach

In Gen. 9: 1-17 vinden wij hoe nu aan Noach de heerschappij gegeven wordt over aarde, lucht en zee. Zo b.v. vers 2:
"En uwe vrees, uwe verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uwe hand overgegeven". God deed hem ook de waarde van het bloed begrijpen en de regenboog werd gegeven als teken des verbonds, dat de wateren niet meer alle vlees zouden verderven. Vroeger had het waarschijnlijk nooit geregend, wij lezen alleen van het bevochtigen van de aarde door damp (Gen. 2: 6). Sem is de volgende schakel. De Here wordt de "God van Sem"genoemd (Gen. 9: 26). Sem betekent "naam".| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden