Levend Water

Het Onderwijs van de Apostel Paulus

door

S. van Mierlo

website levend Water
Deze studie van S. van Mierlo is de vierde in een reeks van vijf boeken, namelijk:

 1. De Wetenschap, de Rede en het Geloof.
 2. De Goddelijke Openbaring.
 3. Het Goddelijk Voornemen.
 4. Het Onderwijs van de Apostel Paulus.
 5. De Weg der Behoudenis.

Het hoofdonderwerp van dit boek "Het Onderwijs van de Apostel Paulus" is nader te onderzoeken wat Paulus ons in het bijzonder wil leren, en aan te tonen dat er geen tegenstrijdigheden, of zelfs geen spanning, bestaat tussen zijn boodschappen en die van de Twaalf Apostelen. Deze laatsten gaan niet verder dan de wedergeboorte. Paulus heeft Gods openbaring volledigd. Met het onderscheid van de bedelingen en van de geestelijke "posities", verdwijnen vanzelf de problemen en moeilijkheden, die steeds tot twist en scheiding aanleiding hebben gegeven.


Inhoudsopgave


Inleiding

Waarschuwing


EERSTE DEEL Gedurende de tijd der Handelingen

 1. Wie is Paulus?
 2. Meerdere EvangeliŽn
 3. De boodschap van het Koninkrijk en van de nieuwe geboorte
 4. De boodschap van het Koninkrijk in de Brieven
 5. De hemelse boodschap
 6. Beschouwingen aangaande de Wet
 7. De geschiedenis van de olijfboom
 8. De Rechtvaardiging
 9. De Twee Mensen
 10. Kort overzicht aangaande de tijd der Handelingen

TWEEDE DEEL Na de Handelingen
 1. De vier brieven die in de gevangenis geschreven werden
 2. De Boodschap der Verborgenheid
  1. Een nieuwe eenheid
  2. Een nieuwe verborgenheid
  3. De toegang tot een nieuwe sfeer van zegening
  4. Een nieuwe Gemeente
  5. Een nieuwe hoop
 3. De Drie Sferen van Zegening
 4. Paulus verlaten
 5. De algemene verwarring gedurende de eerste eeuw

DERDE DEEL De geschriften van de eerste eeuwen
 1. De brief van Barnabas
 2. De "Leer der Twaalf Apostelen"
 3. De Brieven van Clement
 4. De Brieven van Ignatius
 5. De Brief van Polykarpus
 6. De Brieven van Hermas
 7. De ConstitutiŽn der Apostelen
 8. De Vaderen Apologeten
 9. Eusebius

SAMENVATTING

Samenvatting en besluit

Aanhangsel No. 1. Ander en andersoortig
Aanhangsel No. 2. Uit de Geest geboren, vervuld met heilige geest, vervolledigd door de Geest
Aanhangsel No. 3. De brieven van Paulus
Aanhangsel No. 4. De overhemelse
Aanhangsel No. 5. Is de Gemeente, het Lichaam waarvan Christus het Hoofd is, de Bruid?
Aanhangsel No. 6. Kan men de waarde ener boodschap beoordelen steunende op het aantal verkregen bekeringen?
Aanhangsel No. 7. Het Pascha en de Roomse mis
Aanhangsel No. 8. De datum van het Pascha

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden