Levend Water

Het Goddelijk Voornemen

door

S. van Mierlo


Website Levend Water

In het boek De Wetenschap, de Rede en het Geloof heeft S. van Mierlo de vraag naar het bestaan van God onderzocht. Hij heeft getracht aan te tonen, dat het redelijker is te geloven in het bestaan van een boven de mensen staande God dan er niet in te geloven en dat wij vaak door een bewuste of onbewuste weerzin om onze autonomie te verlaten, dus door een gevoel en niet door de rede, ertoe gebracht worden te twijfelen aan het bestaan van God.

In het boek De Goddelijke Openbaring heeft S. van Mierlo verschillende vragen bestudeerd, die betrekking hebben op de uitleg en de ingeving van de Bijbel. Deze twee studies kunnen beschouwd worden als een inleiding tot dit boek, dat het resultaat is van een methodisch onderzoek van de Bijbel en waarvan het doel is een kort overzicht te geven van de inhoud van die Bijbel, vooral met het oog op de verwerkelijking van het "Goddelijk Voornemen".

 

Inhoudsopgave


Inleiding

 1. Voor de aionen

 2. Het begin der schepping

 3. De oude wereld

 4. De tegenwoordige boze aioon

  1. De abrahamitische verbonden
  2. De Wet en het Oude Verbond
  3. Het getuigenis der Profeten
  4. De EvangeliŽn
  5. Het Kruis en de Opstanding
  6. De tijd van de Handelingen der Apostelen
  7. Samenvatting aangaande de tijden der EvangeliŽn en der Handelingen
  8. IsraŽls herstel en de Dag des Heren

 5. De toekomende aioon

 6. De nieuwe schepping

 7. God alles in allen


Besluit

Aanhangsel 1. Eeuwigheid
Aanhangsel 2. Het menselijk lichaam
Aanhangsel 3. De reuzen
Aanhangsel 4. De eerste dag der week
Aanhangsel 5. Tegenwerpingen in verband met het onderhouden der wet door Christen-Joden
Aanhangsel 6. In verband met de laatste reis van de Apostel Paulus naar Jeruzalem. (Hand. 21)

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden