Levend Water

De Weg der Behoudenis


door

S. van Mierlo

De Strijd - S. van Mierlo

Deze studie van S. van Mierlo is de vijfde en laatste in een reeks van vijf boeken, namelijk:

 1. De Wetenschap, de Rede en het Geloof.
 2. De Goddelijke Openbaring.
 3. Het Goddelijk Voornemen.
 4. Het Onderwijs van de Apostel Paulus.
 5. De Weg der Behoudenis.

In dit boek wordt ons de weg der behoudenis getoond hoe de ongelovige zondaar komt tot volle gemeenschap met Christus door geloof, bekering, wedergeboorte, Zoonschap, en door een volwassen man te zijn. Hiernaast gaat het boek uitvoerig in op kwesties als, rechtvaardiging, verzoening, uitverkiezing, heiliging en het werk van Christus voor ons.Inhoudsopgave


Inleiding

 1. De toestand van de mens onder de zonde
  - Wat is de zonde?
  - Wat is de mens?
  - De toestand van de mens

 2. Is het vlees zondig?
  - Enige teksten
  - Wat is vlees?
  - Het vlees niet zondig
  - De persoon zondig

 3. Is de menselijke natuur zondig?

 4. Wat is de inwendige mens?

 5. Wat zegt de schrift van het hart?
  - De toestand van het hart
  - De vernieuwing van het hart
  - Verhardt God het hart?

 6. Is het lichaam iets minderwaardigs?

 7. Samenvatting aangaande de toestand van de mens

 8. Worden alle mensen geroepen?

 9. Hoe komt de gevallen mens terug tot God?
  - Is de mens geheel krachteloos en boos?
  - De geestelijke dood
  - Wat kan de gevallen mens van God kennen
  - De mens kan zichzelf niet behouden
  - Tegenwerpingen

 10. Wat goed kunnen wij doen?

 11. Is er niemand die God zoekt?

 12. Over geloof
  - Wat is geloof?
  - De geloven
  - Is het geloof in God een gave?
  - De werking van de Heilige Geest

 13. Over bekering
  - Wat is bekering?
  - Verschillende bekeringen
  - Wil God de bekering van alle mensen?
  - Bekering of geloof?
  - Geloof alleen?

 14. De wedergeboorte
  - Wat is wedergeboorte?
  - De wedergeboorte in de Hebreeuwse schriften
  - Het begin der nationale wedergeboorte
  - Kind en zoon Gods
  - De wedergeboorte in onze bedeling

 15. De nieuwe schepping en de nieuwe mens
  - Overzichtelijke schets

 16. De weg der behoudenis
  - De volgorde
  - De weg der behoudenis
  - Een vergelijking
  - Een tweede vergelijking

 17. Vergeving van zonden en behoudenis
  - Vergeving van zonden
  - Behoudenis
  - De behoudenis van IsraŽl
  - De behoudenis der zonen Gods
  - De behoudenis der Gemeente
  - De behoudenis weg van de poel des vuurs

 18. Kunnen wij Gods wil weerstaan?
  - Besluit en verlangen
  - Niet en geenszins
  - Tegenwerpingen

 19. Over Gods inwerking
  - In wie en hoe werkt God?
  - Tegenwerpingen

 20. De vrijheid
  - Wat is vrijheid?
  - De vrijheid in de Schriften
  - De wil in de Schriften
  - Vooruitgang in de vrijheid
  - Wat bepaalt de wil?
  - Het in- en uitwerken na de wedergeboorte
  - Het willen en het doen

 21. Is God dan niet soeverein?

 22. Moet God zijn oorspronkelijk plan niet wijzigen?
  - De alwijze God
  - De "vrije" mens

 23. De uitverkiezing
  - Wat is uitverkiezing?
  - Geen verzekering in uitverkiezing
  - Het grote vraagstuk
  - Hoe werkt God Zijn voornemen uit?
  - Besluit en positie, verlangen en wandel
  - Kunnen wij Gods verlangen doen?
  - Uitverkiezing en lijden
  - Uitverkiezing en IsraŽls herstel
  - De Dordse leerregels
  - Romeinen negen
  - Nog enkele teksten over uitverkiezing

 24. Het genadeloon
  - Genade en loon
  - Geloofswerken
  - Geen verdienste in ons geloof
  - Volmaaktheid

 25. Over de rechtvaardiging
  - Vergeving van zonden en rechtvaardiging
  - Absolute rechtvaardigheid
  - Betrekkelijke gerechtigheid ten opzichte van God
  - De weg der gerechtigheid
  - Betrekkelijke gerechtigheid ten opzichte van de schepselen

 26. Der zonden dood

 27. Heiliging

 28. Het werk van de Heere Jezus Christus
  - Verlossing
  - Voor allen gestorven
  - Verzoening
  - Dood, bloed, kruis
  - Na het kruis

Besluit

Aanhangsel 1 - Geloof

Aanhangsel 2 - De grote evangelische peerle

Aanhangsel 3 - Zondigen alle mensen "in" Adam?

Aanhangsel 4 - De doop


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden