Levend Water

Wat de Concordantie Leert

door

S. van Mierlo"Wat de Concordantie Leert" bestaat uit een reeks van 41 beknopte studies van S. van Mierlo, waarin hij aan de hand van de Concordantie de juiste betekenis van Bijbelse woorden achterhaalt. Uit deze studies blijkt hoe volkomen de ingeving der Schrift is en hoe volmaakt alle woorden uitgekozen zijn. Dit is iets, dat men in geen menselijk boek kan vinden, zelfs niet in de beste vertalingen van Gods Woord. Door deze studies krijgen wij een juister begrip van de Bijbelse woorden, waardoor ook menige moeilijkheid of schijnbare tegenstrijdigheid wordt opgelost. Dit onderzoek toont  de lezer hoe volkomen ingeving der Schrift.

  • "De woorden des Heren zijn zuivere woorden", Ps. 12:7.
  • "De woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven", Joh. 17:8.
  • "Woorden, die de Geest leert", 1 Kor. 2:13.
  • "Houd het voorbeeld der gezonde woorden", 2 Tim. 1:13.
  • "Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten" Jer. 15:16.Inhoudsopgave

Inleiding


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden