Eis (tot-in) | Inhoudsopgave | Dia (door middel van - doorheen)

Wat de Concordantie LeertApo (weg van - vanaf)

Dit voorzetsel is voor het eerst gebruikt in Mat. 1:17 "Al de geslachten dan van Abraham, tot David". Men ziet de betekenis: "weg van" of "van af ".

In Mark. 1:10 gebruikt het handschrift "Alexandrinus" genaamd het woord "apo". Er staat dan: "als Hij weg van het water opstapte". De twee andere voornaamste handschriften hebben "ek" (uit). Welke uitdrukking is nu de meest juiste? Daar Hij eerst in het water was (v. 5 en 8) moest Hij eruit komen. "Weg van" (apo) ware goed geweest zo Hij niet in het water was geweest. Dit wordt bevestigd door Hand. 8:38, 39: "En zij daalden beiden af tot in (eis) het water ... en toen zij uit (ek) het water opstapten".

In Hand. 2:5 en 15:19 staat "van (apo) elk volk (ethnos)" en "die van (apo) de volken (ethnos)". Apo wijst erop dat zij er wel van komen, maar er niet toe behoren. Het waren Joden of Jodengenoten.
Rom. 5:9 "zullen wij door middel van (dia) Hem behouden worden weg van de toorn". Dit vers hebben wij reeds behandeld onder "Toorn" en "Door middel van Christus".


Eis (tot-in) | Inhoudsopgave | Dia (door middel van - doorheen)Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden