Apo (weg van - vanaf) | Inhoudsopgave | Dia (om reden van)

Wat de Concordantie LeertDia (door middel van - doorheen)

In een vroegere studie (Door middel van Christus) zagen wij uit menig voorbeeld, dat "dia" met de 2e naamval (Genitief) dikwijls betekent "door middel van". Wij voegen hier nog een paar gevallen bij, namelijk:

 • 2 Tim. 2:2 "Hetgeen gij van mij gehoord hebt door middel van vele getuigen".
  De gewone vertaling geeft een geheel andere indruk.

 • 1 Thes. 4:14 "God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem".
  Wij geven hier de Staten Vertaling weer. "In" is de vertaling van "dia".

Zullen wij dan schrijven "ontslapen door middel van Jezus"? Neen, dat gaat niet. Wat dan? Heeft "dia" hier een andere betekenis? Is misschien de zin niet goed vertaald? Laat ons eens terug gaan tot de ge´nspireerde woorden: "God - de - rustenden - door middel van - de - Jezus - zal zijn brengende - samen - tot Hem". Wij kunnen dus gerust schrijven: "Zal God de rustenden, door middel van Jezus, met Hem brengen". Zo krijgt deze zin een geheel andere betekenis. Er is sprake van hen die in de dood rusten. Maar als de dood een vijand is, kan er dan gezegd worden dat zij "in Jezus rusten"? Men denkt natuurlijk aan v. 16 en 1 Kor. 15:18. Wij zullen deze zaak echter hier niet veel verder onderzoeken. Alleen zullen wij nog dit opmerken:

In deze teksten is niet "Jezus", maar "Christus" gebruikt. Men kan niet "ontslapen" in Jezus. Dit is de persoon des Heeren. Het bepaalde lidwoord "de" vˇˇr Jezus wijst daar mede op. Wel in Christus, dat is meer een titel. Zie vs. 16.

Feitelijk is de grondbetekenis van dia: "doorheen", zoals de diameter de cirkel doorheen gaat. Mat. 1:22 kunnen wij dan ook lezen "gesproken is doorheen den Profeet". Het is de Heere Zelf die spreekt doorheen Zijn instrument. In vele gevallen is het minder gepast "doorheen" te schrijven en is "door middel van" beter. In andere gevallen is "doorheen" meer aan het overige aangepast, zo b.v. in:

 • Mat. 12:1 "doorheen het gezaaide".
 • Mat. 19:24 "doorheen het oog van een naald".
 • Luk. 5:19 "lieten hem: doorheen de tichelen neder".
 • Joh. 8:59 "gaande doorheen het midden van hen".
 • 1 Kor. 3:15 "doch alzo als doorheen vuur".
 • 1 Kor. 10:1 "allen doorheen de zee doorgegaan zijn".
 • 2 Kor. 2:4 "want ik heb ulieden ... doorheen vele tranen geschreven".
 • Heb. 10:20 "doorheen het voorhangsel".
(Zie het overzicht der Griekse voorzetsels).
Apo (weg van - vanaf) | Inhoudsopgave | Dia (om reden van)Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden