Hoofdstuk 3 | Inhoudsopgave | Hoofdstuk 5


De Weg der Behoudenis

IV. Wat is de inwendige mens?Eigenlijk zijn er maar twee plaatsen waar "inwendige mens" gebruikt is, namelijk:

  • Rom. 7:22 "Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens".
Die "inwendige mens" schijnt overeen te komen met het "gemoed" (v. 23 en 25) en tegenover de "leden" (v. 23) en het "vlees" te staan.
  • Ef. 3:16 "Opdat Hij u geve ... met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens".
Men ziet dat niet alleen het "vlees", de "uitwendige mens" zwak is, en moet gesterkt worden, maar ook de "inwendige mens". Dit geschiedt nu reeds bij deze laatste (zie ook onder het hoofdstuk "Wedergeboorte"); bij het vlees is het slechts bij de verandering van het lichaam. Dan derven wij der heerlijkheid Gods niet meer, noch in de inwendige mens, noch in het lichaam.

Wij menen dat teksten als Mat. 7:15; Mark. 7:21:
  • "Van binnen zijn zij grijpende wolven".
  • "Van binnen uit het hart der mensen komen voort ...".
ook betrekking hebben op de inwendige mens. Men kan alzo ziel en geest tezamen als de "inwendige mens" beschouwen, het lichaam is dan het uitwendige. Voorts hebben wij gezien hoe Rom. 7:22 op een overeenkomst wijst tussen "inwendige mens" en "gemoed". Voor het Gr. woord "nous", door "gemoed" vertaald, gebruikt de St. vertaling ook "zin", "verstand" enz. Wij hebben er geen goed Nederlands woord voor. Het wordt gebruikt tegenover "vlees" (Rom. 7:25), "geest" (1 Kor.14:14, 15) en "geweten" (Tit.1:15). Het is dus slechts een deel van de "inwendige mens". Van het gemoed lezen wij dat het:
  • moet vernieuwd worden, Rom. 12:2 (zie ook 2 Kor. 4:16);
  • ijdel kan zijn, Ef. 4:17;
  • vleselijk kan zijn en kan opblazen, Kol. 2:18;
  • bedorven kan zijn, 1 Tim. 6:5; 2 Tim. 3:8;
  • besmet kan zijn, Tit. 1 :15.
Uit Mark. 7:21 hebben wij gezien, dat het inwendige ook door "hart" uitgedrukt is. Ef. 3:16, 17 laat ons ook het verband zien tussen "inwendige mens" en "hart". Laat ons dan dit laatste woord onderzoeken.Hoofdstuk 3 | Inhoudsopgave | Hoofdstuk 5Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden