Levend
Water

Vragen

 

 1. Het doel van de website?

 2. Hoe luidt onze geloofsbelijdenis?

 3. Wat is de Verborgenheid?

 4. Is een bedeling een tijdsperiode?

 5. Hoeveel bedelingen vinden wij in het Nieuwe Testament en welke bedelers treden op?

 6. Welke regels moeten wij in acht nemen bij bijbelstudie?

 7. Begon de gemeente op de Pinksterdag?

 8. Wat vond plaats op de Pinksterdag?

 9. Heeft onze zienswijze een historische achtergrond?

 10. Wat is Gods boodschap tot de gelovigen van nu?

 11. Wat leerde C.H. Mackintosch over de gemeente?

 12. Het is toch allemaal één Evangelie?

 13. Als Israël de Messias had aangenomen en Christus niet was gekruisigd, hoe waren wij dan verlost geworden?

 14. Waarom betreft alle vlees in Hand. 2:17 alleen Joods vlees?

 15. Is Christus wel de Eersteling uit de doden, als heiligen opstonden bij Zijn kruisiging?

 16. Omvat het 1000 jarig vrederijk de gehele aarde of beperkt het zich tot het Midden-Oosten?

 17. Is Christus op Goede Vrijdag gekruisigd en zondagmorgen opgestaan? Maar hoe verklaren wij dan de drie nachten en drie dagen in het graf?

 18. Hoe moeten wij het woord “Heiden” opvatten in Ef. 2:11-19?

 19. Laten wij de Bijbel wel voor Zichzelf spreken?

 20. Hoe komt het Koninkrijk?

 21. Moeten wij verschil maken in de woorden van Jezus en Paulus?

 22. Met wie is het nieuwe verbond gesloten?

 23. Wat is "de eerste dag der week"?

 24. Volgen vandaag de dag de tekenen van Marc. 16 de gelovigen?

 25. Is Luk. 21:8-27 vervuld bij de verwoesting van Jeruzalem?

 26. Is het Evangelie van Johannes tot de Gemeente gericht?

 27. Stelden de apostelen in Hand. 1:6 de verkeerde vraag?

© Levend Water