Vraag:
Waarom verwijst de uitstorting van geest op alle vlees in Hand. 2:17 niet op de uitstorting van geest op alle volkeren, maar alleen op het vlees van Israël?

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: (Hand. 2:17).Antwoord:
Omdat in de eerste plaats de context die niet toestaat. Hier wordt tegen de Joden gesproken:

  • vers 14 - Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend
  • vers 22 - Mannen van Israël, hoort deze woorden
  • vers 29 - Mannen broeders
  • vers 36 - Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten

Hiernaast is het gevolg van deze uitstorting, dat uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. Er staat uw, niet hun zonen en dochters.

Verder is het Joel's profetie aangaande Israël. Hij was geen profeet voor de Heidenen.

En tenslotte: Stel dat Gods Geest uitgestort zou worden over alle volkeren, dan zou daarmee direct Israël zijn zendingsopdracht voor de toekomst ontnomen worden. Het zal dan ook niet meer nodig zijn dat de Twaalven straks op hun twaalf tronen plaatsnemen om de zendingsopdracht onder de volkeren te organiseren. De belofte aan Abraham gedaan, zou dan zijn uitwerking missen. Het plan en het voornemen van God met Israël zal zoiets niet toestaan.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden