Vraag:
In Gods Woord wordt er wel over verschillende Evangeliën gesproken, zoals: “Het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen, Het Evangelie van de genade Gods, etc., maar het gaat toch allemaal om hetzelfde Evangelie? Het zijn toch allemaal verschillende "termen" om de verschillende aspecten van het Evangelie te belichten?Antwoord:
Charles H. Welch antwoordde hierop:

From one point of view, of course, we can most truthfully say "there is only one gospel", and by that we mean that all men everywhere, whether Jew or Gentile, are sinners, that it is one God Who saves, and One Offering that provides the basis of such salvation. But if we intend by the expression "there is only one gospel" to sweep aside all the dispensational differences that are observable, we shall be hinderers and not helpers, and we shall give forth an uncertain sound.

Vanuit één gezichtspunt kunnen wij natuurlijk naar waarheid zeggen "Er is alleen maar één evangelie", en daarmee bedoelen wij, dat alle mensen overal, hetzij Jood of Heiden, zondaren zijn en dat er één God is Die verlost en dat er één offerande is die in zulk een verlossing voorziet. Maar als wij met de uitdrukking "Er is alleen maar één evangelie" bedoelen, dat wij alle dispensationele verschillen die waarneembaar zijn, opzij schuiven, dan zullen wij een hinderpaal zijn in plaats van een helper, en zullen wij een twijfelachtig geluid verspreiden.

Zie verder zijn hele artikel over GOSPEL

Pas op dat wij ons wel beproefd ten dienste van God stellen, als arbeiders die zich niet behoeft te schamen. Veel predikers ploegen kris kras door Gods Woord. Men maakt geen rechte voren, maar scheve voren bij de verkondiging van het woord der waarheid, (2 Tim. 2:15). Men maakt geen correcte rechte verdeling. Men onderscheidt niet de dingen die verschillen, (zie Filp. 1:10 grondtekst). Men pulkt overal wat vandaan naar eigen inzicht en men stelt op deze wijze een eigendunkelijke godsdienst samen, die haaks staat op de boodschap, die in onze dagen verkondigd zou moeten worden.

Zie verder het artikel Right Division


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden