Vraag:
In het Paas-evangelie wordt gezegd dat Jezus Christus na Z'n kruisiging, op vrijdagavond begraven werd en op zondagmorgen vroeg is opgestaan. Maar in Matth. 12:40 lezen we:

40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Vrijdag begraven en zondagmorgen opgestaan, dan kom ik niet aan drie dagen en drie nachten. Hoe verklaart u dit?

 


Antwoord:
Christus is niet op Goede Vrijdag gekruisigd en begraven, zoals de traditie ons wil doen geloven. Als wij nauwkeurig de bijbelse feiten en gebeurtenissen in de Evangeliën volgen, dan komen wij tot de conclusie dat Christus op woensdagmiddag om 15.00 uur (onze tijd) is gestorven op het kruis en dat Hij zaterdag na 18.00 uur (onze tijd) is opgestaan.

We dienen ons in de eerste plaats te realiseren dat onze Romeinse tijdrekening verschilt van de Joodse tijdrekening. De Joodse dag begint 's avonds om 18.00 uur (onze tijd) met een nacht van 12 uur, gevolgd door een dag van 12 uur. Bijvoorbeeld, als het bij ons 19.00 uur in de avond is, dan is het volgens de Joodse tijdrekening 01.00 uur.

De Romeinse tijdrekening versus de Joodse tijdrekening

In de tweede plaats dienen wij rekening te houden met het feit dat het Pascha plaatsvond op de 14e Nisan of Abib, (Deut. 16:1) en het Feest van de ongezuurde broden op de 15e Nisan. In de avond, als de zon onderging aan het einde van de 14e Nisan werd het Pascha geslacht, (Deut. 16:6; 1 Cor. 5:7-8). Het Feest van de ongezuurde broden begon onmiddelijk na 18.00 uur, als de 15e Nisan aanbrak vlak na zonsondergang, zodat er geen tijdsruimte was tussen de dood van het lam, het sprenkelen van het bloed en het begin van het feest.

Gethsemane en de kruisiging

Zetten wij de bijbelse feiten op een rij, dan krijgen wij het volgende verloop van de drie nachten en dagen (de 15e, 16e en 17e Nisan), waarna Christus opstond.

Pasen - Van de kruisiging tot de opstanding

Christus stond zaterdag na 18.00 uur (onze tijd) op oftewel op de eerste dag der sabbatsweken. Volgens de Joodse tijdrekening ving deze eerste dag van de sabbatton aan op zaterdag om 18.00 uur. Na 7 volle sabbatsweken + 1 dag brak de 50ste dag aan, penta, de Pinksterdag.


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden