Terug | Inhoudsopgave | Heen


Historische Achtergrond




4.1 Het Getuigenis van Dr. E.W. Bullinger

Onze dispensationele opvatting is terug te voeren op de zienswijze van Dr. E.W. Bullinger (1837-1913). Ethelbert William Bullinger werd op 15 december 1837 geboren in Canterbury, Engeland. Hij was een rechtstreekse afstammeling van de grote Zwitserse hervormer Johann Heinrich Bullinger, die Zwingli opvolgde in Zurich in december 1531. Bullinger volgde zijn opleiding aan het King's College in Londen. Hij werd een erkend geleerde op het gebied van de Bijbelse talen en schreef o.a. de Critical Lexicon and Concordance to the Greek New Testament.
De Aartsbisschop van Canterbury kende hem in 1881 een ere-doctoraat toe. Dr. E.W. Bullinger stierf op 6 juni 1913 in Londen. Hij liet een enorme schat aan bijbelstudie-literatuur achter: in totaal maar liefst 77 werken met als hoogtepunt The Companion Bible. Bullinger begon hieraan te werken in 1908 en werkte hieraan tot zijn dood in 1913. Hij was toen klaar met het Oude Testament en de vier Evangeliën. Na zijn ontslapen in zijn Heer en Heiland, hebben anderen dit beroemde werk afgemaakt.

Dr. E.W. Bullinger

Na vele jaren van studie kwam Bullinger tot de overtuiging, dat de gemeente, "Het Lichaam van Christus", zoals door de apostel Paulus werd geopenbaard na Hand 28 in de vijf gevangenisbrieven, (Ef.; Filp.; Col.; Filemon en 2 Tim.) niet op de Pinksterdag in Hand 2 ontstond, maar pas na de periode van de Handelingen der Apostelen. Dr. E.W. Bullinger kwam tot de conclusie, dat:

L De volledige terzijde zetting van het volk Israël als LO-AMMI pas plaatsvond in Hand 28:23-28.

L Deze handeling van God de ware dispensationele grens aangeeft.

L De "Openbaring van de Verborgenheid t.a.v. het Lichaam van Chtistus", die exclusief alleen aan de Apostel Paulus was gegeven, een geheel nieuwe bedeling van Godswege inluidde, toen Paulus deze na de Handelingen bekendmaakte.

L Deze handeling van God de ware dispensationele grens aangeeft.

In de toen nog jonge Charles Henry Welch (1880-1967) vond Bullinger een krachtig en kundig medestander t.a.v. het weer op de kandelaar plaatsen van deze unieke en nieuwe boodschap van Paulus. C.H. Welch begon vanaf maart 1909 over dit onderwerp in Things to Come een serie artikelen te schrijven. Verder hielp hij Bullinger o.a. met The Companion Bible. Hiernaast richtte Welch ook een eigen bijbelstudieblad op in 1909 The Berean Expositor, waarin hij in het bijzonder over deze blijde boodschap begon te schrijven. Later werd hij hierin opgevolgd door Stuard Allen en zo vele anderen tot op de huidige dag. Naast Charles H. Welch mogen wij nog Otis Q. Sellers noemen uit Grand Rapids, Michigan. Samen met Welch volgde hij getrouw de positie van Bullinger.

Naast Bullinger waren er vele andere dispensationalisten te vinden in de 19de eeuw en ook daarna in de 20ste eeuw, die zich moeilijk konden verenigen met het standpunt dat op de Pinksterdag in Hand 2 de gemeente van vandaag de dag was ontstaan. Velen getuigden ervan dat dit na Hand 28 geplaatst moest worden. Niet alleen ná, maar ook duidelijk vóór Bullinger horen wij dit getuigenis weerklinken. Jaren voordat Dr. E.W. Bullinger zijn visie neerlegde in "Things to Come" en in zijn boek: "The Foundations of Dispensational Truth", schreef Richard Holden in 1870 het boek: "The Mystery, The Special Mission of the Apostle Paul, The Key to the Present Dispensation", (De Verborgenheid, De Bijzondere Opdracht van de Apostel Paulus, De Sleutel tot de Tegenwoordige Bedeling). Richard Holden schreef o.a. daarin:

"Om allen te laten zien wat de bedeling is, of in andere woorden om de goddelijke aangewezen instructeur te zijn in het teken van en het ordenen van de tegenwoordige tijd, zoals Mozes dit was in de bedeling van de "wet", is die speciale hoofdrol in de opdracht van Paulus, waarin deze verschilt van die van de andere apostelen.....

Pas dan zal het duidelijk worden dat, verre van het inzien "Wat de bedeling van de Verborgenheid is", de massa der christenen het volkomen gemist heeft met als natuurlijk gevolg dat men bijna volkomen het christendom verkeerd heeft begrepen, door hierin dingen in te voeren die toebehoren aan een andere bedeling en zo Judaïsme met het christendom verwarren in een niet uit te drukken warboel; stellig is het een zaak van diepe nederigheid voor God, en van ernstige gebedsvolle inspanning om met Gods hulp dit belangrijk en verontachtzaamd onderwijs terug te winnen."

Naast dit getuigenis willen wij een andere noemen, die heden ten dage nog ontzag inboezemt en wel C. H. M., voluit C. H. Mackintosh, één van de eerste Broeders, meestal "Plymouth Broeders" genoemd.




Terug | Inhoudsopgave | Heen


© Copyright
Levend Water