Vraag:
De Here Jezus is toch in alles de Eersteling. Maar in Matth. 27:50-53 ziet men dat de doden eerst opgewekt worden, terwijl dit pas bij de Heer na 3 dagen gebeurde.

50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.  51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden,  52 en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.  53 En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.
Antwoord:
Matth. 27:50-53. Het Grieks kent geen leestekens. Het is daarom de vraag waar je de punt moet zetten in vers 52 en waar je een nieuwe zin laat beginnen. Ik ben een voorstander van het plaatsen van de punt in vers 52 na: "en de graven gingen open." Je krijgt dan de volgende vertaling:

50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.  51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden,  52 en de graven gingen open. En vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt  53 en zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

Zo gelezen veroorzaakte de aardbeving bij het sterven van Christus:

  1. het scheuren van het voorhangsel van boven naar beneden;
  2. het beven van de aarde;
  3. het scheuren van de rotsen en
  4. het opengebroken worden - het opengaan van de graven.

Op dat moment vond geen opstanding van heiligen plaats! De aardbeving brak alleen de graven open. Vervolgens werden de ontslapen heiligen pas NA Zijn opstanding opgewekt en gingen zij uit de graven en verschenen zij te Jeruzalem.

  1. En vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt
  2. en zij gingen uit de graven na zijn opstanding
  3. en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

Christus is dus wel degelijk de Eersteling uit de doden, er vanuit gaande dat deze heiligen in een verheerlijkt lichaam opstonden. Bijvoorbeeld Lazarus, de jongeling van Naïn, etc. stonden niet in een verheerlijkt lichaam op, maar in hun eigen aards lichaam en zijn later gewoon weer gestorven. Christus bracht onvergankelijk leven aan het licht bij Zijn opstanding, waardoor er opgewekt kan worden na Zijn opstanding in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden