De Strijd

door

S. van MierloI. INLEIDING
 1. Doel van dit geschrift
 2. Terug tot de Schriften
II. SATAN'S WERK IN DE TEGENWOORDIGE BEDELING
 1. Tegen het levende Woord
 2. Tegen het geschreven Woord
III. DE TEGENWOORDIGE BEDELING EN HET NIEUWE VERBOND
 1. Het verschil tussen enige bedelingen
 2. De verhouding tussen IsraŽl en de volken
 3. Het Oude en het Nieuwe Verbond
 4. Het volgen van de Wet gedurende Handelingen
IV. PAULUS
 1. Zijn waarschuwingen
V. DE APOSTOLISCHE VADERS
 1. Hun opvatting
 2. Barnabas
 3. Eusebius
 4. De vormen van de eerste Christenen
 5. Ignatius
 6. Polykarpus
 7. Kerkelijke geschiedenissen
VI. DE ROOMSE KERK
 1. Haar opvatting
 2. Haar ceremoniŽn
VII. DE HERVORMING
 1. Hun opvatting
 2. CeremoniŽn
VIII. TERUG NAAR PAULUS
 1. Maranatha
 2. Paulus opgeofferd
 3. Over de eenheid en gemeenschap in Handelingen
 4. Is de Gemeente zichtbaar of onzichtbaar?
 5. Moeilijkheden
IX. SLOTOPMERKINGEN


Aanhangsel


HET AVONDMAAL
 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. Het breken des broods
 4. Des Heren Avondmaal
 5. De tafel des Heren
 6. De hoogtijden des Heren
 7. Wat hebt gij daar voor een dienst?
 8. De betekenis van het Pascha voor de Christen-IsraŽlieten
 9. Een tegenwerping
 10. Waarop steunen wij?
 11. Exodus en Openbaring
 12. Exodus en Handelingen
 13. Besluit


© Levend Water