Levend Water

De Strijd

door

S. van Mierlo

De Strijd - S. van Mierlo

In het boek "De Strijd" laat S. van Mierlo zien, hoe het Christendom vanaf de eerste eeuw afweek van het Woord van God. De eerste eeuw toont een nagenoeg volkomen zich afkeren van Paulus en een zich toeëigenen van Israëlitische voorrechten, ceremoniën enz. die dan vermengd werden met heidense gebruiken. Daaruit kristalliseert zich de Roomse Kerk.

Later wordt de strijd hervat door de Hervormers, doch al voelden die grote mannen dat vele dingen niet in orde waren, de grondfout zagen zij niet helder in. Zij kwamen dichter bij wat Paulus in zijn eerste periode (gedurende Handelingen) leerde, doch volgden hem niet in wat hij gedurende zijn tweede periode bekend maakte over de Grote Verborgenheid. Zij gingen dan ook voort de profetie te vergeestelijken. Dat was en is nu nog het zwakke punt van de Hervorming. Men kon (kan) wel wijzen op allerlei misbruiken van de Roomse Kerk, op allerlei dingen waarvoor geen goede grond bestaat, noch in Gods Woord, noch zelfs bij de Apostelen en Kerkvaders, men blijft toch zwak staan tegenover het aannemen van de ďApostolische overleveringĒ.

Neemt men met Paulus geen nieuwe bedeling aan na Handelingen, dan moet men onvermijdelijk op de 12 Apostelen van Israël teruglopen, naar hun overlevering en niet op wat in Gods Woord geschreven staat. En dan is ook de strijd nagenoeg verloren, want het enige wapen verliest door vergeestelijking zijn kracht. De tegenwoordige toestand van het Christendom bewijst in hoeverre het Gods Woord niet heeft gebruikt, dus gesloten heeft laten liggen. Er is maar één oplossing voor hen, die dit alles min of meer inzien: terug tot Gods Woord.


Inhoudsopgave

 1. INLEIDING
  1. Doel van dit geschrift
  2. Terug tot de Schriften

 2. SATAN'S WERK IN DE TEGENWOORDIGE BEDELING
  1. Tegen het levende Woord
  2. Tegen het geschreven Woord

 3. DE TEGENWOORDIGE BEDELING EN HET NIEUWE VERBOND
  1. Het verschil tussen enige bedelingen
  2. De verhouding tussen IsraŽl en de volken
  3. Het Oude en het Nieuwe Verbond
  4. Het volgen van de Wet gedurende Handelingen

 4. PAULUS
  1. Zijn waarschuwingen

 5. DE APOSTOLISCHE VADERS
  1. Hun opvatting
  2. Barnabas
  3. Eusebius
  4. De vormen van de eerste Christenen
  5. Ignatius
  6. Polykarpus
  7. Kerkelijke geschiedenissen

 6. DE ROOMSE KERK
  1. Haar opvatting
  2. Haar ceremoniŽn

 7. DE HERVORMING
  1. Hun opvatting
  2. CeremoniŽn

 8. TERUG NAAR PAULUS
  1. Maranatha
  2. Paulus opgeofferd
  3. Over de eenheid en gemeenschap in Handelingen
  4. Is de Gemeente zichtbaar of onzichtbaar?
  5. Moeilijkheden

 9. SLOTOPMERKINGEN


Aanhangsel


HET AVONDMAAL
 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. Het breken des broods
 4. Des Heren Avondmaal
 5. De tafel des Heren
 6. De hoogtijden des Heren
 7. Wat hebt gij daar voor een dienst?
 8. De betekenis van het Pascha voor de Christen-IsraŽlieten
 9. Een tegenwerping
 10. Waarop steunen wij?
 11. Exodus en Openbaring
 12. Exodus en Handelingen
 13. BesluitHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden