Het Avondmaal10. Waarop steunen wij?

Zij, die des Heren maal willen vieren, moeten eerst onderzoeken, waarop zij ten slotte steunen. Waar vinden wij een duidelijk schriftuurlijk antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe dikwijls moet des Heren maal gevierd? (1)
  2. Op welke dag?
  3. Welke wijn moet gedronken worden?
  4. Moet één beker gebruikt worden of meerdere?
  5. Welk soort brood en hoe verdeeld?
  6. Wie mag er deel aan hebben?
  7. In welke omstandigheden moet het gevierd worden?
  8. Welke woorden moeten gesproken worden en door wie?

Nergens is een bepaalde schriftuurlijke aanwijzing voor een maaltijd, die speciaal aan de gemeente zou gegeven zijn! Wij hebben reeds vroeger gezien, dat het velen getroffen heeft dat de Schrift geen meer bepaalde aanduidingen geeft over die ceremonie.

(1) "Hoe vele malen wij het doen moeten, wordt nergens bepaald". "Doop en Avondmaal" door H.C. Voorhoeve blz. 66.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden