Het Avondmaal13. Besluit

Des Heren maaltijd is niet een nieuwe instelling, maar eenvoudig des Heren Pascha, meer en beter toegelicht door de Here zelf. Het mocht alleen gevierd worden door IsraŽlieten en door besnedenen van de volken. Het werd natuurlijk maar ťťnmaal per jaar gevierd, op de 14e Nisan. Het staat in betrekking tot het geslachte Lam en de toekomende verlossing van IsraŽl bij de komst van de Here Jezus Christus. Die verlossing was reeds in het zicht in Handelingen, doch door IsraŽls verharding is er een onderbreking, die door de Gemeente ingevuld wordt. De letterlijke vervulling van het Pascha is nog toekomstig.

Het Pascha was ook een beeld van de geestelijke verlossing van allen, die geloven in het bloed van Christus, maar de vorm moest daarom niet door de volken, en vooral niet door de Gemeente, waargenomen worden.

Zij, die vrezen iets te verliezen als ze geen "avondmaal" meer zouden hebben, waar de Here zo gezegd "in hun midden" is, moeten er aan denken dat de Here ook in het hart kan wonen (Ef. 3:17) en steeds nabij kan zijn (Filp. 4:5).

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden