Levend Water

Het Anti-Goddelijk Trio

--        Satan       --
De Mens der zonde
De   Valse   Profeet


door

G.J. Pauptit


Het anti-Goddelijk Trio - G.J. Pauptit

Inleiding.

Tot heden ontbrak een meer stelselmatige uiteenzetting van wat de Schrift ons leert over de Satan, de Mens der zonde, het eerste Beest, en de Valse Profeet, het tweede Beest van Openb. 13. Een bijdrage hiervoor werd ons wel gegeven in de brochure van J. DE HEER, De Antichrist in zijn drievuldige openbaring, een werkje dat voor velen wel van nut kan zijn daar het tot dieper inzicht voert, maar dat, behalve dat het enkele onjuistheden bevat, zeer beknopt is in punten die voor ons meer overweging verdienen in verband met de mening van sommige gelovigen, die aannemen, en dit uit de grondtekst menen te kunnen bewijzen, dat God Satan als zondig wezen geschapen heeft.

We meenden daarom aan de lezers een nieuwe korte leiddraad over de drie hierboven genoemde wezens in handen te moeten geven, waarbij we tevens na zullen gaan of de leer, dat God Satan als Satan geschapen heeft, houdbaar is. We willen daarbij ook zijn invloed bezien die hij heeft op de wereld en op het terrein van de gelovigen. Een en ander moge verhelderend werken en opbouwen in de kennis der Schrift, zodat men tot groter vastheid komt en niet meer door allerlei invloeden heen en weer bewogen wordt.

Voor kritiek, verbetering en uitbreiding houden we ons aanbevolen. Het geheel zij boven alles tot verheerlijking van God Die ons door de zending en het werk van Zijn Zoon verlost heeft, nog telkens wil verlossen en eenmaal door het tenietdoen van de dood zal verlossen uit Satans grote machten; in de toekomst IsraŽl en de wereld zal bevrijden van het onheilig anti-goddelijk trio dat Hem weerstaat.


Inhoudsopgave


Satan

 1. Benamingen

 2. De oude slang

 3. De overdekkende cherub

 4. De morgenster

 5. De N.T. namen

 6. Dingen die verschillen

 7. Is Satan gevallen of niet

 8. Satans macht


De mens der zonde
 1. Benamingen

 2. De kleine hoorn

 3. De mens der zonde

 4. Het beest


De valse profeet
 1. Benamingen

 2. Het andere beest

 3. De anti-christus

 4. De nietige herder


De satanische drie-eenheid
 1. De satanische drie-eenheid

 2. Besluit

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden