Het Anti-Goddelijk Trio

--        Satan       --
De Mens der zonde
De   Valse   Profeet


XVIII. BESLUIT

We hebben in het voorgaande slechts enkele richtlijnen gegeven. We hopen dat de lezer zelf in de Schrift nog meer van het onheilig drietal zal vinden. We hebben alle teksten waarin de titels voorkomen gegeven. Wie ze nagaat, zal de schets kunnen vervolledigen en nog beter met Satan en zijn macht op de hoogte komen. Welk een groot werk heeft de Here Jezus toch gedaan, dat Hij niet alleen voor de zonde geleden heeft, maar door de dood de geweldenaar des doods heeft overwonnen. Satan moge dan de heerschappij nog hebben en insluiten in de Hades, Christus heeft de sleutels ter opening. Hij is Heer ook over de doden, Rom. 14:9. Satan is ook aan Hem onderworpen. Alles is Hem ondergeordend en Hij zal niet rusten voordat de laatste aan Satans greep is ontnomen. De Vorst des levens heeft meerder macht dan de geweldenaar des doods en de Goddelijke DrieŽenheid zal al Satans werken dusdanig te niet doen, dat God eenmaal alles in allen zal wezen.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden