Het Anti-Goddelijk Trio

--        Satan       --
De Mens der zonde
De   Valse   Profeet


De Mens der Zonde

IX. BENAMINGEN

In O. en N.T. De tweede persoon die we willen bespreken, is "de Mens der zonde". Deze naam komt alleen voor in 2 Thess. 2:3, waar ook nog een andere van hem wordt gegeven, n.l. "Zoon des verderfs", terwijl hij in vs. 8 "de Ongerechtige" heet, of volgens de grondtekst "de Wetteloze". Al komen deze namen alleen hier voor, toch geloven we, dat dezelfde persoon onder andere namen al eerder in de Schrift getekend wordt en we hem in DaniŽl aangeduid zien als "de Kleine Hoorn", in Dan. 7:8, 20, 21 en 8:9-12 en 23-25, als "Vorst" in 9:26, als de "Verachte" in 11:21 en de "Koning die doet naar zijn welgevallen", in 11:26. In de Openbaring wordt hij genoemd "het Beest", 13:3, 4 e.v. en 17:11. Is dit juist, dan volgt daaruit, dat hij een politieke figuur is, een vorst, een veroveraar, een staatshoofd. We zullen over een en ander nader handelen. Vooraf zal het nodig zijn met enkele korte woorden over DaniŽl 2 en 7 te spreken waardoor het geheel veel duidelijker zal worden.


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden