Levend Water

Begint de Gemeente
met Pinksteren?

door

S. van MierloISBN 90-76386-22-6
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
In 1929 verscheen de brochure "Begint de Gemeente met Pinksteren?". Het was een uitgave van "Uit de Schriften". "Uit de Schriften" was een bijbelstudieblad onder redactie van S. van Mierlo, dat in navolging van het engelse bijbelstudieblad "The Berean Expositor" onder redactie van Charles H. Welch, gewijd was aan het op de kandelaar plaatsen van de boodschap van de apostel Paulus ten aanzien van de verborgenheid, die Paulus na de Handelingen mocht bekendmaken, namelijk "de tegenwoordige roeping van het Lichaam van Christus".

De brochure bevat een discussie tussen twee mensen, die een serie gesprekken voeren over het thema "Begint de Gemeente met Pinksteren?".

Spreker A vertegenwoordigt het standpunt, dat op de pinksterdag in Hand 2 de gemeente is ontstaan; een standpunt dat door de meeste kerken en kringen wordt ingenomen.
Spreker B daarentegen vertegenwoordigt het standpunt dat gedurende de Handelingen der Apostelen niets over de unieke roeping van het Ene Lichaam gevonden kan worden, maar dat de apostel Paulus pas na Hand 28 van Godswege, de roeping, de zegeningen en de hoop van de gemeente van het Ene Lichaam in het licht mocht stellen.

Vanwege de belangrijkheid van de vraag "Begint de Gemeente met Pinksteren?" hebben wij besloten de brochure wederom uit te geven. Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij de brochure gedeeltelijk overgezet in modern Nederlands zonder daarbij de oorspronkelijke tekst al te veel geweld aan te doen. S. van Mierlo gebruikte in 1929 uiteraard de Staten Vertaling. Hier en daar hebben wij bijbelteksten uit de NBG-Vertaling (1954) toegevoegd om voor u het opzoeken te vergemakkelijken.

Op verschillende plaatsen wordt in deze brochure verwezen naar het boek "Het voornemen der eeuwen". Dit boek verscheen in 1927. De volledige titel van dit boek luidde: "Het Voornemen der Eeuwen en de Gemeente der Verborgenheid". Het was geschreven door Aristarkos, een pseudoniem van S. van Mierlo. Het was een boek van meer dan 300 bladzijden, dat de meeste onderwerpen, die in deze brochure ter tafel komen, nog veel uitvoeriger behandelde. Helaas is dit boek alleen nog maar antiquarisch te verkrijgen. Toch mogen wij blij zijn met deze beknopte brochure, waarin S. van Mierlo de vraag "of de Gemeente wel met Pinksteren begon" op unieke wijze heeft behandeld. U zult bemerken, dat ondanks dat deze brochure in 1929 geschreven werd, zij nog steeds niet aan kracht heeft ingeboet.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Begint de gemeente met Pinksteren?


Gesprekken tussen twee broeders over de vraag:

"Begint de Gemeente met Pinksteren?" 


Enige belangrijke vragen:
 1. Laten wij de Bijbel wel voor Zichzelf spreken?

 2. Hoe komt het Koninkrijk?

 3. Moeten wij verschil maken in de woorden van Jezus en Paulus?

 4. Met wie is het nieuwe verbond gesloten?

 5. Wat is "de eerste dag der week"?

 6. Volgen vandaag de dag de tekenen van Marc. 16 de gelovigen?

 7. Is Luk. 21:8-27 vervuld bij de verwoesting van Jeruzalem?

 8. Is het Evangelie van Johannes tot de Gemeente gericht?

 9. Stelden de apostelen in Hand. 1:6 de verkeerde vraag?

 10. Is Paulus één van de 12 apostelen?

 11. Ontstond de gemeente op de Pinksterdag?

 12. Wordt de wet waargenomen in de Handelingen?

 13. Wat is de positie van de volken in de Handelingen?

 14. Wat zijn de kenmerken van onze bedeling?

 15. Het gevaar van de overlevering.

 

 

 

© Levend Water