Levend Water

Wanneer
de Opstanding en de Opname?

door

S. van Mierlo

Wanneer de opstanding en de opname - S. van Mierlo

Sommigen menen dat de opname, waarvan 1 Thes. 4 spreekt, plaats heeft voor het begin van de grote verdrukking, en elk ogenblik kan gebeuren. Doch in de Angel-saksische kringen, die enige tientallen jaren geleden zo de nadruk legden op de studie van de profetie, de toekomst van Israël en de komst van Christus, waren er ook die niet konden aannemen dat die opname voor de grote verdrukking zou plaats hebben. S. van Mierlo laat in deze brochure "Wanneer de opstanding en de Opname?" zien dat de opname een onderdeel is van de wederkomst en dat de opname niet de hoop is van de huidige bedeling. Wij hebben als gelovigen van nu deel aan een zaliger Hoop, namelijk die van de uitopstanding uit de doden.


Inhoudsopgave

  1. Inleiding

  2. Israels verwerping

  3. Wanneer begint Israels verwerping?

  4. Wanneer eindigt Israels verwerping?

  5. Waardoor wordt de tijd van Israels nationale bestaan gekenmerkt?

  6. De opstanding en de komst van Christus

  7. Wanneer heeft de opname plaats?

  8. De verwachting der tegenwoordige bedeling

  9. Besluit


Aanhangsel No. 1 Wedergeboorte en rechtvaardiging in het Oude Testament

Aanhangsel No. 2 Over de uitopstanding uit de doden

Aanhangsel No. 3 Over het opstandingslichaamHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden