De Grote Verborgenheid
aan
Paulus geopenbaard

door

G.J. Pauptit


Voorwoord.

Het was reeds lang onze wens een betrekkelijk eenvoudig werkje te schrijven over het Lichaam van Christus, de grote Verborgenheid. We hadden reeds brede uiteenzettingen ervan gegeven en ook kortere aanwijzingen. In de reeks "Om en over de Verborgenheid" hebben we er ook over gehandeld. En in het Afrikaans heeft wijlen de heer Kloppers erover geschreven.

Toch voelden we dat er behoefte was aan een korte, althans beknopte uiteenzetting van dit hoogst belangrijke onderwerp en daarom hebben we ons aan het werk gezet om te pogen het uit de Schrift toe te lichten. We hebben aan de beknoptheid de duidelijkheid niet willen opofferen en hopen dat we door deze na te streven ook weer niet al te breed zijn geworden, maar de zaak zo te hebben behandeld, dat de lezer een zo goed mogelijk inzicht mag verkrijgen in het geheimenis, die buiten de eeuwen om in God is verborgen geweest tot op Paulus, de grote en unieke apostel, wie het ook gegeven is het eerst hiermee bekend te worden gemaakt.

Juli 1943. G.J. PautitInhoud:


Voorwoord

 1. Nationale en persoonlijke verkiezing

  1. Dubbele beloften.


 2. De tweelijn in het N.T.

  1. Christus de Koning.
  2. De Eerstgeborene onder vele broederen.


 3. De Handelingentijd

  1. Jood, Griek, Gemeente Gods.


 4. Wat is de Verborgenheid?

  1. Volgorde van Paulus' Brieven.
  2. Wat is de Verborgenheid.

   1. De verhoging van Christus.
   2. De zegeningen van Christus.
   3. De betrekking tot Christus.
   4. De hoop op Christus.
   5. De bediening door Christus.
   6. Het vasthouden aan Christus, het Hoofd.
   7. De kracht der opstanding van Christus.

  3. De bedeling der genade Gods of der verborgenheid.


 5. Moeilijkheden ondervangen

  1. TweeŽrlei oorzaak.
  2. De twee verborgenheden van Ef. 3.
  3. Is de Bruid het Lichaam?
  4. Het "lichaam" van Corinthe en dat van Efeze.
  5. Het een uit het ander?


 6. De Hoop der Verborgenheid
  (Opname tot Hem of Openbaring met Hem)

  1. Wanneer is de Opname?
  2. De Verborgenheid en de Opstanding.
  3. De uitopstanding.
  4. De Hoop en de Prijs.


 7. De geestelijke achtergrond

  1. TweeŽrlei baat.
  2. Het verschil in sfeer een geestelijke zaak.
  3. De goede strijd.


 8. Verbond of Verborgenheid
  (Tevens samenvatting)

  1. Het Nieuwe Verbond voor IsraŽl.
  2. De andere delen van het Verbond.
  3. Een nieuwe heilssfeer.
  4. Besluit.Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden