De Grote Verborgenheid aan Paulus geopenbaard

door

G.J. PauptitINHOUD
Voorwoord


I. Nationale en persoonlijke verkiezing

 1. Dubbele beloften.


II. De tweelijn in het N.T.

 1. Christus de Koning.

 2. De Eerstgeborene onder vele broederen.


III. De Handelingentijd

 1. Jood, Griek, Gemeente Gods.


IV. Wat is de Verborgenheid?

 1. Volgorde van Paulus' Brieven.

 2. Wat is de Verborgenheid.

  1. De verhoging van Christus.

  2. De zegeningen van Christus.

  3. De betrekking tot Christus.

  4. De hoop op Christus.

  5. De bediening door Christus.

  6. Het vasthouden aan Christus, het Hoofd.

  7. De kracht der opstanding van Christus.

 3. De bedeling der genade Gods of der verborgenheid.


V. Moeilijkheden ondervangen

 1. TweeŽrlei oorzaak.

 2. De twee verborgenheden van Ef. 3.

 3. Is de Bruid het Lichaam?

 4. Het "lichaam" van Corinthe en dat van Efeze.

 5. Het een uit het ander?


VI. De Hoop der Verborgenheid
(Opname tot Hem of Openbaring met Hem)

 1. Wanneer is de Opname?

 2. De Verborgenheid en de Opstanding.

 3. De uitopstanding.

 4. De Hoop en de Prijs.


VII. De geestelijke achtergrond

 1. TweeŽrlei baat.

 2. Het verschil in sfeer een geestelijke zaak.

 3. De goede strijd.


VIII. Verbond of Verborgenheid
(Tevens samenvatting)

 1. Het Nieuwe Verbond voor IsraŽl.

 2. De andere delen van het Verbond.

 3. Een nieuwe heilssfeer.

 4. Besluit.  © Levend Water