Israëls Herstel en Toekomst


G.J. Pauptit


 

Voorwoord


Meer dan twintig jaar geleden, in 1921, publiceerde schrijver van deze een brochure onder de titel van ďIsraŽls Herstel en ToekomstĒ. Deze brochure, speciaal voor gereformeerden geschreven, was in de vorm een bestrijding van een der Geloofsartikelen (Art. 25, Van het afdoen der ceremonieŽle wet), in wezen een uiteenzetting van het herstel en de hoopvolle toekomst van het wondervolk IsraŽl. De schrijver heeft toen niet kunnen denken, dat hij later tot publicatie van verdere geschriften zou komen. Het is door Gods bestel, dat dit geschied is. Daarvan is hij overtuigd. In een paar bredere werken, n.l. ďUit IsraŽls ProfetieĒ en ďDe Tijden der EeuwenĒ heeft hij andermaal IsraŽls toekomst volgens de Schrift mogen uiteenzetten of mogen belichten.

Hij meende echter een poging te moeten doen een kleine brochure hierover te schrijven, ter inleiding voor het andere eerstgenoemde. Hoewel er meer dan een werkje in deze verschenen is, meende hij toch wel aan te doen andermaal deze zaak naar voren te brengen, te meer waar IsraŽls zaak door de tweede grote wereldoorlog in een stadium gekomen is als nimmer te voren.

Nu beoogt deze brochure niet een woord mee te spreken ter oplossing van het vraagstuk, dat de wereldpolitiek in dezen zal zoeken op te lossen. Ze wil de zaak niet van buitenaf, maar van binnenuit behandelen, ze niet vanuit de politieke, internationale, economische en andere zijden benaderen, maar vanuit het standpunt der Schrift. Want voor vele gelovigen is IsraŽl of een afgedane zaak of een onoplosbaar probleem. Moge de achterstaande uiteenzetting tot een andere zienswijze brengen.

Juni 1943.

DE SCHRIJVERInhoudsopgave


Inleiding

 1. Over de uitlegging der Profetie


  1. Tweeërlei mening

   1. De vergeestelijkings- of subjectieve methode

    1. Juda en Jeruzalem
    2. Huis Jakobs
    3. Huis des Heren

   2. De objectieve maatstaf

    1. Huis Juda en Israël
    2. Huis Jakobs
    3. Huis des Heren

  2. De uiteenliggende Profetieën

  3. Niet alles letterlijk


 2. Israëls Herstel en Toekomst

  1. In het Oude Testament

   1. De beloften aan Abram

    1. Het land beloofd
    2. Tot in eeuwigheid
    3. De grenzen van het land

   2. Het woord tot Mozes

   3. De woorden der Profeten

    1. Hosea
    2. Amos
    3. Jesaja
    4. Jeremia
    5. Ezechiël
    6. Zacharia
    7. Maleachi

  2. In het Nieuwe Testament

   1. De troon van David

   2. Andere gedeelten


 3. Enige bezwaren weerlegd


  1. Zijn bloed kome over ons

  2. Het herstel der ceremomiën


 4. Wat het Profetische Woord verder leertHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden