Israels Herstel en Toekomst

door

G.J. Pauptit


Inleiding


I. Over de uitlegging der Profetie


  A. Tweeërlei mening

 1. De vergeestelijkings- of subjectieve methode

  1. Juda en Jeruzalem
  2. Huis Jakobs
  3. Huis des Heren

 2. De objectieve maatstaf

  1. Huis Juda en Israël
  2. Huis Jakobs
  3. Huis des Heren

  B. De uiteenliggende Profetieën


  C. Niet alles letterlijkII. Israëls Herstel en Toekomst


  A. In het Oude Testament

 1. De beloften aan Abram

  1. Het land beloofd
  2. Tot in eeuwigheid
  3. De grenzen van het land

 2. Het woord tot Mozes

 3. De woorden der Profeten

  1. Hosea
  2. Amos
  3. Jesaja
  4. Jeremia
  5. Ezechiël
  6. Zacharia
  7. Maleachi


  B. In het Nieuwe Testament

 1. De troon van David

 2. Andere gedeeltenIII. Enige bezwaren weerlegd

 1. Zijn bloed kome over ons

 2. Het herstel der ceremomiënIV. Wat het Profetische Woord verder leert
© Levend Water