Uit Israëls Profetie

door
G.J. Pauptit


Het Hooglied
Voorwoord

I. De inleiding, 1:1-11

II. a. De Sulammitische en haar geliefde tezamen, 1:12 - 2:7

II. b. De Sulammitische en haar geliefde gescheiden, 2:8 - 3:5

III. a. De Sulammitische en haar geliefde tezamen, 3:6 - 5:1

III. b. De Sulammitische en haar geliefde gescheiden

1. Gesprek met de dochters van Jeruzalem, 5:2 - 6:3
2. Gesprek met Salomo, 6:4 - 8:4

IV. Het slot

De Sulammitische keert weder, 8:5-14

V. De diepere strekkingen

a. De geestelijke betekenis
b. De allegorische betekenis
c. De profetische betekenis

Besluit

© Levend Water