Levend Water

Ultra-Dispensationalisme?

door

D. van Zuijlekom


De laatste tijd verschijnen er soms artikelen, waarin ernstig gewaarschuwd wordt tegen wat men noemt "Ultra-Dispensationalisme". Het doel van deze artikelen is veelal de mensen direct al bij aanvang af te schrikken, door onze opvattingen als "Ultra" te stigmatiseren. Het is een doelbewuste poging om bij het grote publiek al direct een vooroordeel tegen onze visie te kweken.

Nu hebben wij ons altijd opgesteld: "Ach, de Heer weet alle dingen" en alles stilzwijgend maar over ons heen laten komen. Maar wij denken dat het aan de andere kant ook nuttig kan zijn, om eens zo beknopt en duidelijk mogelijk een overzicht te geven van wat wij nu wel en wat wij nu niet leren. Dan kan de lezer zelf zich daar een oordeel over vormen en hetgeen wij verkondigen, toetsen aan het Woord van God.

Wij gaan in de brochure o.a. in op de historische achtergrond van onze visie en tonen aan dat deze niet alleen terug te voeren is op Dr. E.W. Bullinger, maar ook op C.H.M. (C.H. Mackintosh), n van de Plymouth broeders. Dit laatste is bij veel mensen onbekend. Tevens laten wij zien dat onze visie niets uitstaande heeft met de onschriftuurlijke alverzoeningsleer van A.E. Knoch en dat Dr. E.W. Bullinger en zij die in zijn voetsporen traden, zich altijd volledig van deze leer hebben gedistantieerd.

Verder laten wij zien waarom wij de bedelingenleer van C.I. Scofield volledig afwijzen. Scofield hanteerde een volledig onjuiste definitie van een bedeling. Vele bijbelgeleerden wijzen op dit feit. Hiernaast tonen wij waarom de gemeente van vandaag onmogelijk op de Pinksterdag in Hand. 2 ontstaan kan zijn en laten wij zien hoe uniek de gemeente van het Ene Lichaam wel niet is, die na Hand. 28 geopenbaard werd en ontstond.

Wij hopen met deze brochure de lezer een adequaat overzicht van onze visie op Gods Woord te geven.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Ultra-Dispensationalisme

Inhoudsopgave
 1. Ultra-Dispensationalisme?

  1. Ultra?
  2. Dispensationalisme?
  3. Een bedeling is geen tijdsperiode
  4. Het optreden van Gods Rentmeesters


 2. Begon de Gemeente op de Pinksterdag?

  1. De vraag naar het Herstel van het Koningschap
  2. Twaalf Getuigen
  3. Een Joods Feest
  4. De twaalf stammen van Israël aanwezig
  5. Wat vond plaats op de Pinksterdag?


 3. Rechtsnijden of Versnijden


 4. Historische Achtergrond

  1. Het Getuigenis van Dr. E.W. Bullinger
  2. Het Getuigenis van C.H. Mackintosh


 5. De onschriftuurlijke alverzoeningsleer van A.E. Knoch


 6. In Botsing met Kerkelijke Systemen

  1. Heilige huisjes
  2. Valse Leer?
© Levend Water