Ultra
Dispensationalisme?


door
D. van Zuijlekom
I. Ultra-Dispensationalisme?

 1. Ultra?

 2. Dispensationalisme?

 3. Een bedeling is geen tijdsperiode

 4. Het optreden van Gods Rentmeesters

II. Begon de Gemeente op de Pinksterdag?
 1. De vraag naar het Herstel van het Koningschap

 2. Twaalf Getuigen

 3. Een Joods Feest

 4. De twaalf stammen van Israël aanwezig

 5. Wat vond plaats op de Pinksterdag?

III. Rechtsnijden of Versnijden


IV. Historische Achtergrond
 1. Het Getuigenis van Dr. E.W. Bullinger

 2. Het Getuigenis van C.H. Mackintosh

V. De onschriftuurlijke alverzoeningsleer van A.E. Knoch


VI. In Botsing met Kerkelijke Systemen
 1. Heilige huisjes

 2. Valse Leer?© Copyright
Levend Water