Levend Water

Het Grote Babylon


door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-18-8
© 1997 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Tweede druk
Deze brochure, getiteld 'Het grote Babylon' is het tweede deel in een reeks van acht brochures, die de overgang van de bedeling van de verborgenheid naar de bedeling van Israëls herstel behandelen. De volgende onderwerpen passeren in deze reeks de revue:

De latere tijden van de bediening van de verborgenheid
  In de eerste brochure LW. Nr. 12 "De Leer der Bedelingen" hebben wij onderzocht, hoe het verloop (de latere tijden) van de bedeling van de verborgenheid door Paulus profetisch was voorzien, (1 Tim 4:1-3). Vanuit de kerkgeschiedenis zagen wij, hoe de door Paulus aangestipte elementen van de misleiding vanaf het allereerste moment hun verwoestende uitwerking hebben gehad op de bediening van de verborgenheid en hoe de leugen in de latere tijden zich binnen de christelijke kerk heeft ontwikkeld.
De toestand van de laatste dagen
  De tweede brochure LW nr. 13 "Het Grote Babylon" en de derde brochure LW. nr. 14 "De Naderende Eindtijd" gaan over de laatste dagen van de bedeling van de verborgenheid. Wij zullen ons afvragen, hoe de tegenwoordige bedeling van de apostel Paulus zal eindigen.
Het ontstaan van het moderne Babylon
  Hierna gaan wij in een serie van vijf brochures onderzoeken, of wij in onze dagen al een beweging naar de toestand van deze laatste dagen zien ontstaan. Deze serie brochures LW. nrs. 15, 16, 17, 18 en 19 met als hoofdtitel "Samen-op-weg" laat zien, hoe de tegenwoordige boze aioon begonnen is met Babel en hoe deze aioon zal eindigen met Babel. Wij zullen ontdekken dat er in onze dagen drie bewegingen zijn, namelijk de New Age Beweging, de Oecumenische Beweging en de Charismatische Beweging, die steeds meer in elkaar verstrengeld raken en die gezamenlijk het fundament leggen van het toekomstige godsdienstige Babylon.

In deze brochure ontdekken wij, hoe de bediening van de verborgenheid zal vervagen door een vervlakking op het geestelijke terrein, door een wereldgelijkvormig worden van de gelovigen. Wij zullen zien hoe de leugen, die in de bediening van de verborgenheid tegen de geopenbaarde waarheid is ingebracht, zijn hoogtepunt bereiken zal. Men zal Paulus volledig verlaten en men zal eigen leraars bijeenhalen, die naar het hart en de mond van de hoorders zullen spreken. Men zal het oor van de waarheid afkeren en zich keren tot de fabels.

Deze fabels, deze mythen en sagen, gaan terug naar het begin van de tegenwoordige boze aioon. Zij zijn terug te voeren op de Babylonische afgodendienst, die vlak na de zondvloed is ontstaan. Wij zullen zien, dat alle godsdiensten in deze wereld hun wortels hebben in Babel. De Babylonische occulte afgoderij is ook in het christendom diep doorgedrongen en zal in het laatste der dagen van de bedeling van de verborgenheid zijn hoogtepunt bereiken in het ontstaan van de ene wereldgodsdienst, waarin alle godsdiensten zullen opgaan. Dat deze ene wereldgodsdienst zal ontstaan, is op zich niet verwonderlijk, want alle godsdiensten zijn uit de occulte afgoderij van Babel voortgekomen en keren er uiteindelijk naar terug aan het einde van de tegenwoordige aioon. Wereldwijd zijn alle godsdiensten aan elkaar gelijk en bedrijft men in feite dezelfde geestelijke hoererij. Dit is het geheimenis van het grote Babylon.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Het grote Babylon
Inhoudsopgave


 1. Inleiding

  1. Een overzicht van het onderwerp
  2. De tegenwoordige boze aioon
  3. Leven wij in een verborgen periode?
  4. De werking van de leugen in de kerkgeschiedenis


 2. Het einde van de bediening van de Verborgenheid

  1. De dagen van Timotheus

   1. De tegenstanders
   2. Het Christelijke gnosticisme
   3. Een geestelijke opstanding
   4. Geen rechte voren


  2. De laatste dagen van de Verborgenheid

   1. Demonische tijden
   2. Een schijn van godsvrucht
   3. Het type van Demas
   4. De afval
   5. De tegenstanders van de waarheid
   6. Fabels
   7. De ondergang van Babel
   8. De leugen van Babel
   9. De Madonna met kind
   10. De Maria-cultus
   11. Wondertekenen


 3. De Christelijke Kerk en het grote Babylon

  1. De Babylonische fabels in de Christelijke Kerk
  2. Is Rome Babel?© Levend Water