Levend Water

De Charismatische Beweging

Samen-op-weg (5)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-21-8
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Met deze laatste brochure in de serie "Samen-op-Weg" zijn wij toegekomen aan de beschouwing van de Charismatische Beweging. Deze beweging is in de laatste 100 jaar naast de New Age Beweging (LW nr. 16) en de Oecumenische Beweging (LW nrs. 17 en 18) tot ontwikkeling gekomen. In deze brochure trachten wij zoveel mogelijk de geschiedenis van de Charismatische Beweging te volgen en haar uitingen te toetsen aan de Schrift.

Wij zullen zien dat de drie achtereenvolgende golven van geestes-manifestaties in haar geschiedenis in werkelijkheid geestenmanifestaties zijn en dat niets vermoedende gelovigen kans lopen occult belast te worden. Wij zullen trachten de geest achter deze beweging te ontmaskeren en de lezer op de gevaren van deze beweging te wijzen. Wij zullen ontdekken dat er diverse overeenkomsten zijn met de New Age Beweging en dat er verschillende parallellen zijn te trekken.

Vele christenen, die het lauwe geestelijke leven in hun gemeente of kerk beu zijn, voelen zich tot de charismatische en pinkstergroepen aangetrokken. Men wil het geloof beleven, maar men vergeet daarbij, dat men wel de geesten moet beproeven of ze uit God zijn, (1 Joh 4:1). D.w.z. dat wij alles wat gepredikt wordt en als geestesuitingen op ons afkomt, moeten toetsen aan het Woord van God. Een probleem hierbij is dat vele christenen bij een wonder, een profetie, een verschijning of welke geestesmanifestatie dan ook, direct concluderen, dat dit van God afkomstig moet zijn. Maar dit is juist maar de vraag. Buiten dat het is zeer twijfelachtig is dat God in deze tijd zo werkt, want:

in de Schrift werden deze krachten en wonderen als tekenen voor Israël gegeven, (1 Cor 1:22)
en waren het krachten die verbonden waren aan de toekomende eeuw van het koninkrijk, (Hebr 6:5)


komen de gesignaleerde geestesuitingen in de Charismatische Beweging geheel niet met de Bijbelse wonderen en tekenen overeen.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De charismatische beweging

Inhoudsopgave


 1. De Tongen / Pinkster Beweging

  1. De aanloop in de 18e en de 19e eeuw
  2. Vooruitblik op de 20ste eeuw
  3. De Tongen Beweging


 2. De Gebedsgenezers en de "Latter Rain"

  1. De golf van gebedsgenezing
  2. De Latter Rain theologie


 3. De Charismatische Beweging


 4. De Toronto Blessing / Holy Laughter Beweging

  1. John Wimber (1934-1998)
  2. Paul Cain
  3. Rodney Howard-Brown
  4. Nieuwe openbaringen


 5. Die onvergelijkelijke Apostelen

  1. Een andere Jezus
  2. Een andere Geest
  3. Een ander Evangelie© Levend Water