Levend Water

De New Age Beweging

Samen-op-weg (2)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-04-8
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
De New Age Beweging vindt haar wortels in de oude mysteriën van Babel. Zij is vanaf 1975 meer en meer naar buiten getreden. Zij is een satanische samenzwering van gigantische omvang, die als een octopus met zijn tentakels op elk gebied van ons leven invloed heeft. De New Age Beweging is de grootste occulte opwekking, die wij ooit hebben gezien en heeft kans gezien om in de 20ste eeuw het denken van de mens op ieder gebied van het leven compleet te veranderen, zodat men langzamerhand nu gereed gemaakt is om over te gaan naar de New Age.

Dit proces van "verandering van denken" heeft in de afgelopen jaren, die achter ons liggen, sluipend plaatsgevonden en het gaat nog steeds door op elk levensterrein. Als wij niet oppassen, zijn wij zelf op diverse gebieden al verontreinigd in ons denken met het Nieuwe Tijdsdenken. Want mag ik u eens vragen: "Hoe denkt u nu heden ten dage over: "Milieu", "Euthanasie", "Abortus", "Homofilie", "Ontwapening", "Vredesbewegingen", "Evolutie", "Verschijningen van engelen", "Reïncarnatie", "Natuurgeneeswijzen zoals acupunctuur", "de Rechten van de vrouw", "Vrije sex, en Sex voor het huwelijk", "Samenwonen", "Echtscheiding", enz?". "En hoe dacht u vroeger, of dacht men vroeger over deze zaken?".

Het valt niet te ontkennen, dat er in de afgelopen tientallen jaren veel is veranderd in het denken van de mens. Men heeft op grote schaal de bijbelse normen en waarden verlaten op velerlei gebied. En of u het geloven wilt of niet, dit geschiedt allemaal volgens "Een Plan". "Een Plan" dat ontworpen is door demonische machten in hun rebellie tegen God. Maar de Here heeft dit alles voorzien en gebruikt dit in Zijn "Plan der Eeuwen (aionen)".U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De New Age beweging

Inhoudsopgave


 1. De New Age Beweging

  1. Inleiding
  2. Nieuwe Tijds-kenmerken


 2. De Historische Achtergrond

  1. Het ontstaan van de politieke arm
  2. Het ontstaan van de religieuze arm


 3. Hoe omvangrijk is de samenzwering?


 4. De Age of Aquarius


 5. Drie New Age denkbeelden

  1. Re´ncarnatie
  2. Eugenese
  3. Karma


 6. De goden van de New Age religie

  1. God
  2. Elk mens is een god in wording
  3. De HiŰrarchie
  4. De Maitreya
  5. Satan bestaat niet
  6. Goed en kwaad


 7. De inhoud van "Het Plan"

  1. Het doel: "De Luciferische wijding
  2. De zuiveringsactie


 8. Het New Age Denken© Levend Water