Levend Water

De Oecumenische Beweging

De Wereldraad van Kerken


Samen-op-weg (3)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-19-6
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Met de twee brochures over "De Oecumenische Beweging" aangaande "De Wereldraad van Kerken" en "De Rooms Katholieke Kerk" komen wij in de reeks "Samen-Op-Weg" veel dichter bij huis, dan met de eerste twee brochures in deze reeks "Van Babel naar Babylon" en "De New Age Beweging". Het zal daarom voor velen pijnlijk zijn bepaalde feiten onder ogen te zien en in te moeten stemmen met de conclusies, die wij helaas zullen moeten trekken.

De Oecumenische Beweging neemt momenteel in de christelijke wereld een grote plaats in. De Beweging doet zich in twee gestalten aan ons voor, namelijk als:


"De Wereldraad van Kerken"

"De Rooms Katholieke Kerk"Deze twee zogeheten grote Oecumenen hebben een tijd lang losstaand van elkaar gefunctioneerd. Echter in de laatste decennia zien wij steeds meer onderlinge samenwerkingsverbanden ontstaan. Dit is voor een groot deel te wijten aan de Charismatische Beweging, die een belangrijke brugfunctie tussen de twee Oecumenen is gaan vormen.

Het geloof gegrond op de Schrift is in de afgelopen 50 jaar door de Wereldraad systematisch in de kerken uitgehold. De waarachtige gelovigen, die een persoonlijke levende omgang kennen met onze Heiland, Jezus Christus, vormen met elkaar in de kerken een steeds kleiner wordende minderheid. In wezen vormen zij een uitstervend ras. Het is daarom verdrietig te moeten constateren, dat 50 jaar Wereldraad van Kerken het geloof in vele kerken verwoest heeft en in feite 400 jaar "Reformatie" ongedaan maakt.U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De wereldraad van kerken

Inhoudsopgave


 1. Inleiding


 2. De Wereldraad van Kerken

  1. De Reformatie
  2. De aanloop tot een hereniging, (1846-1948)
  3. De oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948
  4. De Marxistische bevrijdingstheologie
  5. De dialoog
  6. Het conciliair proces
  7. De charismatische vernieuwing

   1. Bittlinger, de onderzoeker van het WCC
   2. John Wimber, de vader van de derde golf
   3. David du Plessis, "Mister Pentecost"

  8. De feministische bevrijdingstheologie
  9. Het nieuwe millennium - Jubeljaar - En met Rome
  10. Acceptatie van de rol van Maria
  11. Acceptatie van de rol van de Paus
  12. Terugblik


 3. Evangelischen en Katholieken Tezamen

  1. De ECT-verklaring
  2. De aanzet en het doel van het ECT
  3. Billy Graham - Bondgenoot van Rome
  4. Opdat zij allen n zijn© Levend Water