Levend Water

De Leer der Bedelingen


door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-17-X
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Tweede druk
In het eerste deel van de brochure gaan wij op diverse vragen in, zoals:

 • wat is een bedeling?
 • wat is een aioon?
 • Wat is het onderscheid tussen aionen en bedelingen?

De brochure toont dat bedelingen geen tijdsperioden zijn, zoals bijvoorbeeld Scofield leerde. Bedelingen zijn bedieningen, bedieningen van Gods rentmeesters t.a.v. het Heil. Traditionele dispensationalisten zien niet alleen bedelingen ten onrechte als "tijdsperioden", maar hanteren bij het begrip "bedeling" ook het catastrofe-model. Dit model houdt in dat elke bedeling in een catastrofe zou eindigen. In elke bedeling zou de mens steeds weer ongehoorzaam worden aan Gods opdracht, met als gevolg dat de mens door God geoordeeld moet worden.

Dit heeft echter niets met bedelingen te maken. Zowiezo is dit wel een hele negatieve benadering van Gods plannen, want het impliceert dat van Gods voornemen in elke bediening voortdurend niets terechtkomt en dat elk plan na misschien een goed begin, uiteindelijk faalt. Dit is een behoorlijke negatieve benadering van Gods verlossingsplan, die wij bij Darby, Scofield, enz, voortdurend terugvinden in hun bedelingenleer.

Traditionele dispensationalisten hebben onvoldoende het verschil tussen aionen en bedelingen gezien, waardoor zij in de bijbel altijd op zoek zijn gegaan naar grote gebeurtenissen, catastrofes en oordelen om het begin en het einde van een bedeling (wat voor hen een tijdsperiode is) te kunnen markeren. Zodoende heeft men niet het begin en het einde van bedelingen gevonden, maar het begin en het einde van aionen en is men teveel aionen met bedelingen gaan verwarren.

In het tweede deel van de brochure gaan wij in op het verloop van de bedeling van de verborgenheid en zijn einde, zoals voorzegd is door de bedeler hiervan, de apostel Paulus. Wij maken hierbij onderscheid tussen hetgeen hij voorzei ten aanzien van:

 • de latere tijden, (1 Tim. 4:1-3,7)
 • de laatste dagen, (2 Tim. 3-4)

Vanuit de kerkgeschiedenis kunnen wij ontdekken, hoe de door Paulus aangestipte elementen van de misleiding vanaf het allereerste moment hun verwoestende uitwerking hebben gehad op de bediening van de verborgenheid en hoe de leugen in de latere tijden zich binnen de christelijke kerk heeft ontwikkeld tot allerlei christelijke dogma's, rituelen, feesten en gebruiken.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De leer der bedelingen

Inhoudsopgave


 1. Inleiding

  1. De drie laatste weken voor IsraŽl
  2. De toekomstige herstelperiode van IsraŽl
  3. Geen eigenmachtige uitlegging


 2. De Leer der Bedelingen

  1. Eindigt onze bedeling spectaculair?
  2. De verwarring van aionen met bedelingen
  3. Wat zijn aionen?
  4. Wat zijn bedelingen?
  5. Meningsverschillen onder dispensationalisten
  6. Wat ziet men over het hoofd?
  7. De oikonomos
  8. Het onderscheid tussen aionen en bedelingen
  9. Eindigt onze bedeling met een opname?


 3. De bedeling van de verborgenheid en zijn einde

  1. Latere tijden
  2. De verzorging van de plaatselijke gemeente
  3. De plaatselijke gemeente en het geheimenis
  4. Misleiding in latere tijden
  5. De latere tijden en hun geschiedenis
  6. De ontwikkeling van de leugen
  7. De laatste dagen© Levend Water