Levend Water

Van Babel naar Babylon

Samen-op-weg (1)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-03-X
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Satans plan en verleiding lopen aan het einde van deze aioon uit op een climax met de herleving van het oude Babel in het moderne Babylon en met de openbaring van de zoon des verderfs. Wij leven momenteel in de derde aioon, die loopt van de zondvloed tot aan de wederkomst van Christus, van Babel naar Babylon. Paulus noemt deze aioon de tegenwoordige boze aioon, (Gal 1:4). Het kwaad dat de boze voortbrengt, komt in deze ontwikkelingsfase van de kosmos - naast het Heil dat Christus teweegbrengt - tot zijn volle openbaring. Beiden bereiken hun climax, waarbij aan het einde van deze aioon Christus (de Zoon van God) de boze (de zoon des verderfs) overwint.

Onze tegenwoordige aioon is een boze stroming, (Gal. 1:4). Wij kunnen de boze aioon, waarin wij leven, vergelijken met een smerige duistere rivier van de leugen, die wij in de hoofdstukken van de brochure zullen volgen van begin tot eind:


De bron van de leugen is Babel, dat direct na de zondvloed ontstond.

De loop van de rivier met haar vertakkingen zijn de Babylonische mysteriën, fabels en mythen, die zich na de spraakverwarring in talloze religies en occulte stromingen hebben vertakt.

De grote delta, waar al deze gesplitste religies en occulte stromingen bij elkaar en in elkaar uitmonden, zijn de drie grote bewegingen die alle drie rond 1900 ontstonden:

 • De "New Age Beweging"
 • De "Oecumenische Beweging (de Wereldraad van Kerken en de Rooms Katholieke Kerk)"
 • De "Charismatische Beweging"

Deze drie bewegingen, die meer en meer met elkaar verstrengeld raken, kanaliseren alle godsdiensten en occulte stromingen op aarde op het laatst tot één stroom.


De monding van de rivier is de oprichting van het grote Babylon van de toekomst; de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde, (Openb. 17:5), dat een deel van de mensheid zal brengen onder de heerschappij van de zoon des verderfs en tot de aanbidding van Satan.U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Van Babel naar Babylon

Inhoudsopgave

 1. De loop van de tegenwoordige boze "aioon"

  1. Inleiding
  2. Satans geheime plan
  3. Satans evangelie
  4. Satans verleiding
  5. De ontwikkeling van Satans plan en zijn climax


 2. De bron: "Babel"

  1. Het politieke eenheidssysteem
  2. De valse religie


 3. De loop van de rivier met haar vertakkingen

  1. De Babylonische mysteriŽn
  2. De Grieks/Romeinse mythologie
  3. De Kabbala
  4. De Gnostiek


 4. De delta van de rivier

  1. De New Age Beweging
  2. De Oecumenische Beweging
  3. De Charismatische Beweging


 5. De monding van de rivier: "Babylon"© Levend Water